หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕
ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๒ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 สนามตะกร้อ 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ศ.น.ผู้ประสานงาน นายไพฑูรย์ เจริญประโยชน์ โทร 0836088685
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 สนามตะกร้อ 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ไพฑูรย์ เจริญประโยชน์ โทร 0836088685
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 1 ห้อง ม.1/2 20 พ.ย. 2556 08.30-12.30 ผู้ประสานงาน ศน.ไพฑูรย์ เจริญประโยชน์ โทร 0836088685
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 1 ห้อง ม.1/2 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ไพฑูรย์ เจริญประโยชน์ โทร 0836088685
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารกระดุมทอง ชั้น 3 ห้อง บริบาล 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ไพฑูรย์ เจริญประโยชน์ โทร 0836088685
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารกระดุมทอง ชั้น 3 ห้อง บริบาล 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ไพฑูรย์ เจริญประโยชน์ โทร 0836088685


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]