หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕
ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๒ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 เต็นท์ 1-2 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 เต็นท์ 1-2 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 เต็นท์ 3-4 20 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 เต็นท์ 3-4 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 เต็นท์ 3-4 22 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 เต็นท์ 3-4 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 1 ห้อง ม.1/2 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 1 ห้อง ม.1/2 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 เต็นท์ 5-6 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 เต็นท์ 5-6 22 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
13 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 เต็นท์ 1-2 21 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 เต็นท์ 1-2 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 เต็นท์ 1-2 22 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 เต็นท์ 1-2 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 22 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 2 ห้อง ห้อง ม.1/1 22 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 21 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 22 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 22 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจามจุรี ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน ศน.ยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
31 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจันทร์กระจ่างฟ้า ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
32 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจันทร์กระจ่างฟ้า ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 21 พ.ย. 2556 9.00-16.00 089-7505538
33 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจันทร์กระจ่างฟ้า ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538
34 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5 อาคารจันทร์กระจ่างฟ้า ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 21 พ.ย. 2556 9.00-16.00 ผู้ประสานงาน ศน.ยงยุทธ ประทุมยศ : 089-7505538


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]