หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ระยอง เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 61 35 58.33% 10 16.67% 14 23.33% 1 1.67% 60
2 โรงเรียนอนุบาลระยอง 41 32 84.21% 5 13.16% 0 0% 1 2.63% 38
3 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 52 31 59.62% 11 21.15% 4 7.69% 6 11.54% 52
4 โรงเรียนวัดท่าเรือ 48 26 54.17% 9 18.75% 7 14.58% 6 12.5% 48
5 โรงเรียนวัดตะพงนอก 42 26 61.9% 6 14.29% 4 9.52% 6 14.29% 42
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 35 22 62.86% 10 28.57% 3 8.57% 0 0% 35
7 โรงเรียนวัดหนองพะวา 39 19 50% 6 15.79% 7 18.42% 6 15.79% 38
8 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 32 18 56.25% 12 37.5% 2 6.25% 0 0% 32
9 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา 26 17 68% 5 20% 3 12% 0 0% 25
10 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง) 43 16 37.21% 11 25.58% 4 9.3% 12 27.91% 43
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 28 16 61.54% 8 30.77% 2 7.69% 0 0% 26
12 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 29 16 55.17% 7 24.14% 5 17.24% 1 3.45% 29
13 โรงเรียนวุฒินันท์ 25 16 64% 4 16% 4 16% 1 4% 25
14 โรงเรียนวัดพลา 25 15 60% 3 12% 3 12% 4 16% 25
15 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 22 13 59.09% 4 18.18% 1 4.55% 4 18.18% 22
16 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 26 12 46.15% 8 30.77% 4 15.38% 2 7.69% 26
17 โรงเรียนวัดมาบข่า 25 12 50% 6 25% 3 12.5% 3 12.5% 24
18 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 20 12 60% 6 30% 2 10% 0 0% 20
19 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 18 11 61.11% 5 27.78% 1 5.56% 1 5.56% 18
20 โรงเรียนวัดสระแก้ว 20 11 55% 2 10% 3 15% 4 20% 20
21 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 16 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
22 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 15 9 60% 5 33.33% 0 0% 1 6.67% 15
23 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 17 9 56.25% 2 12.5% 3 18.75% 2 12.5% 16
24 โรงเรียนวัดตาขัน 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
25 โรงเรียนบ้านหนองจอก 12 9 75% 0 0% 0 0% 3 25% 12
26 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 24 8 33.33% 6 25% 4 16.67% 6 25% 24
27 โรงเรียนบ้านปลวกแดง 16 8 50% 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 16
28 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 13 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
29 โรงเรียนวัดตากวน 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
30 โรงเรียนบ้านสำนักทอง 28 7 28% 6 24% 5 20% 7 28% 25
31 โรงเรียนวัดปทุมาวาส 22 7 31.82% 4 18.18% 7 31.82% 4 18.18% 22
32 โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด 12 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
33 โรงเรียนบ้านสะพานสี่ 17 7 41.18% 2 11.76% 5 29.41% 3 17.65% 17
34 โรงเรียนบ้านคลองขนุน 13 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
35 โรงเรียนกวงฮั้ว 12 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
36 โรงเรียนบ้านมาบยางพร 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
37 โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
38 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
39 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 12 6 50% 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 12
40 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 12 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
41 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 12 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
42 โรงเรียนวัดเนินพระ 12 6 50% 2 16.67% 4 33.33% 0 0% 12
43 โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 13 6 50% 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
44 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
45 โรงเรียนบ้านชะวึก 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
46 โรงเรียนวัดยายดา 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนวัดน้ำคอก 12 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
48 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
49 โรงเรียนวัดชากหมาก 9 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
51 โรงเรียนรักภาษา 12 4 40% 4 40% 0 0% 2 20% 10
52 โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ 13 4 33.33% 2 16.67% 5 41.67% 1 8.33% 12
53 โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
54 โรงเรียนวัดห้วงหิน 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
55 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
56 โรงเรียนสมคิดวิทยา 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านไร่จันดี 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
58 โรงเรียนอารีย์วัฒนา 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
59 โรงเรียนวัดชากกอไผ่ 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
61 โรงเรียนวัดบ้านค่าย 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
62 โรงเรียนวัดเกาะกลอย 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
63 โรงเรียนอนันต์ศึกษา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 11 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
65 โรงเรียนวัดแกลงบน 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
66 โรงเรียนบ้านหนองละลอก 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 8 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
68 โรงเรียนบ้านปากแพรก 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
69 โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนวัดละหารไร่ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
74 โรงเรียนวัดมาบชลูด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนวัดหนองกระบอก 10 2 20% 4 40% 3 30% 1 10% 10
76 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 9 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
77 โรงเรียนอรวินวิทยา 7 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
79 โรงเรียนวัดในไร่ 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
80 โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 6 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
83 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านเขาหวาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนแม่น้ำคู้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนวัดหนองตะแบก 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
90 โรงเรียนเทศบาลตำบลปลวกแดง 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
91 โรงเรียนสองภาษา 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
92 โรงเรียนบ้านมาบตอง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
93 โรงเรียนบ้านเขาลอย 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนอนุบาลชนบทพัฒนา 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
95 โรงเรียนวัดเชิงเนิน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
96 โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านเนินเสาธง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนวัดกะเฉท 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนวัดธงหงส์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนวัดเกาะ 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
107 โรงเรียนวัดหนองกรับ 21 0 0% 2 13.33% 6 40% 7 46.67% 15
108 โรงเรียนบ้านคลองทราย 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านยายจั่น 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
110 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
111 โรงเรียนบ้านเขายายชุม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านหนองไร่ 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านหนองบอน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
115 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๒ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านชากมะหาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านพยูน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนวัดกรอกยายชา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนวัดชากผักกูด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนวัดดอนจันทน์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนวัดบ้านดอน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านคลองกรำ 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
124 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 4 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
125 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
126 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
127 โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านท่าเสา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
129 โรงเรียนบ้านหนองระกำ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
130 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 20 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]