หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 114 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 32 115 54
2 140 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 9 20 17
3 046 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 9 54 19
4 111 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 24 47 39
5 017 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 15 35 19
6 012 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 22 56 23
7 126 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 35 77 53
8 115 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 18 49 26
9 116 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๒ 1 1 1
10 121 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 12 28 19
11 117 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 28 44 39
12 118 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 20 74 37
13 119 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 2 2 2
14 120 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ 8 18 15
15 129 โรงเรียนบ้านคลองกรำ 4 4 4
16 004 โรงเรียนบ้านคลองขนุน 13 42 16
17 024 โรงเรียนบ้านคลองทราย 3 4 4
18 127 โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 1 1 1
19 056 โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง 1 6 2
20 107 โรงเรียนบ้านชะวึก 7 9 8
21 051 โรงเรียนบ้านชากมะหาด 1 1 1
22 110 โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 6 11 11
23 014 โรงเรียนบ้านท่าเสา 1 2 2
24 136 โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 10 20 13
25 015 โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 4 9 7
26 006 โรงเรียนบ้านปลวกแดง 16 70 24
27 130 โรงเรียนบ้านปากแพรก 7 17 13
28 050 โรงเรียนบ้านพยูน 1 1 1
29 072 โรงเรียนบ้านมาบตอง 3 8 5
30 039 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 8 38 16
31 018 โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 4 6 4
32 132 โรงเรียนบ้านมาบยางพร 11 20 17
33 088 โรงเรียนบ้านยายจั่น 3 3 3
34 091 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 4 10 7
35 131 โรงเรียนบ้านสะพานสี่ 17 32 26
36 092 โรงเรียนบ้านสำนักทอง 28 69 37
37 035 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 7 15 8
38 101 โรงเรียนบ้านหนองจอก 12 25 18
39 139 โรงเรียนบ้านหนองบอน 2 2 2
40 124 โรงเรียนบ้านหนองระกำ 1 2 2
41 066 โรงเรียนบ้านหนองละลอก 5 11 5
42 067 โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 9 17 13
43 135 โรงเรียนบ้านหนองไร่ 3 23 5
44 138 โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 5 11 9
45 060 โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 1 2 1
46 133 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 16 69 27
47 087 โรงเรียนบ้านเขายายชุม 2 4 4
48 052 โรงเรียนบ้านเขาลอย 3 10 4
49 112 โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน 2 7 4
50 053 โรงเรียนบ้านเขาหวาย 2 6 2
51 027 โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 2 18 2
52 105 โรงเรียนบ้านเนินเสาธง 1 10 3
53 089 โรงเรียนบ้านไร่จันดี 6 18 11
54 144 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 4 7 4
55 143 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา 26 68 33
56 146 โรงเรียนรักภาษา 12 17 16
57 047 โรงเรียนวัดกรอกยายชา 1 2 2
58 123 โรงเรียนวัดกะเฉท 1 2 2
59 023 โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 1 3 2
60 054 โรงเรียนวัดชากกอไผ่ 6 9 8
61 150 โรงเรียนวัดชากผักกูด 1 1 1
62 043 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 12 77 27
63 022 โรงเรียนวัดชากหมาก 9 17 12
64 109 โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 3 23 9
65 074 โรงเรียนวัดดอนจันทน์ 1 1 1
66 084 โรงเรียนวัดตะพงนอก 42 127 67
67 090 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 1 6 3
68 040 โรงเรียนวัดตากวน 11 27 16
69 070 โรงเรียนวัดตาขัน 12 36 22
70 082 โรงเรียนวัดท่าเรือ 48 78 62
71 093 โรงเรียนวัดธงหงส์ 1 3 2
72 108 โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 1 3 2
73 104 โรงเรียนวัดน้ำคอก 12 60 25
74 075 โรงเรียนวัดบ้านค่าย 5 8 8
75 049 โรงเรียนวัดบ้านฉาง 61 159 104
76 106 โรงเรียนวัดบ้านดอน 1 1 1
77 071 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 6 8 8
78 013 โรงเรียนวัดปทุมาวาส 22 50 34
79 099 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 7 16 11
80 028 โรงเรียนวัดพลา 25 49 34
81 125 โรงเรียนวัดมาบข่า 25 59 41
82 042 โรงเรียนวัดมาบชลูด 3 10 3
83 103 โรงเรียนวัดยายดา 7 10 9
84 065 โรงเรียนวัดละหารไร่ 4 7 6
85 029 โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 1 2 1
86 026 โรงเรียนวัดสระแก้ว 20 41 30
87 100 โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 3 6 3
88 064 โรงเรียนวัดหนองกระบอก 10 38 12
89 048 โรงเรียนวัดหนองกรับ 21 43 21
90 069 โรงเรียนวัดหนองตะแบก 6 11 9
91 003 โรงเรียนวัดหนองพะวา 39 74 59
92 016 โรงเรียนวัดห้วงหิน 9 23 15
93 008 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 52 141 75
94 068 โรงเรียนวัดเกาะ 4 20 9
95 102 โรงเรียนวัดเกาะกลอย 5 8 5
96 061 โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 13 40 25
97 076 โรงเรียนวัดเชิงเนิน 2 2 2
98 031 โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 1 1 1
99 037 โรงเรียนวัดเนินพระ 12 30 12
100 086 โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ 13 46 24
101 083 โรงเรียนวัดแกลงบน 7 38 17
102 044 โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 4 17 9
103 062 โรงเรียนวัดในไร่ 6 8 8
104 063 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 11 29 15
105 142 โรงเรียนวุฒินันท์ 25 106 54
106 147 โรงเรียนสองภาษา 4 6 4
107 094 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 2 4 4
108 145 โรงเรียนอนุบาลชนบทพัฒนา 3 6 3
109 019 โรงเรียนอนุบาลระยอง 41 96 55
110 097 โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 1 2 1
111 141 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 3 3 3
112 096 โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 2 2 2
113 149 โรงเรียนแม่น้ำคู้ 2 3 3
114 009 โรงเรียนกวงฮั้ว 12 26 21
115 081 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 29 49 41
116 073 โรงเรียนสมคิดวิทยา 7 24 9
117 080 โรงเรียนอนันต์ศึกษา 4 49 14
118 079 โรงเรียนอรวินวิทยา 7 12 10
119 077 โรงเรียนอารีย์วัฒนา 6 28 12
120 078 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 13 18 15
121 005 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง) 43 112 76
122 045 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 17 47 28
123 036 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม 20 36 28
124 034 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 12 18 16
125 098 โรงเรียนเทศบาลตำบลปลวกแดง 6 15 11
126 032 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 2 5 3
127 113 โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด 12 25 17
128 020 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ 4 4 4
129 033 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 8 16 12
130 007 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 26 48 29
รวม 1388 3575 2107
5682

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]