สรุปเหรียญรางวัล สพป. ระยอง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลระยอง 32 5 0 1 37
2 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 31 11 4 6 46
3 วัดท่าเรือ 26 9 7 6 42
4 วัดตะพงนอก 26 6 4 6 36
5 วัดบ้านฉาง 22 10 14 1 46
6 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 22 10 3 0 35
7 วัดหนองพะวา 19 6 7 6 32
8 ชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 18 12 2 0 32
9 มณีวรรณวิทยา 17 5 3 0 25
10 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง) 16 11 4 12 31
11 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 16 8 2 0 26
12 บวรรัตนศาสตร์ 16 7 5 1 28
13 วุฒินันท์ 16 4 4 1 24
14 วัดพลา 15 3 3 4 21
15 ชุมชนวัดหนองคอกหมู 13 4 1 4 18
16 เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 12 8 4 2 24
17 วัดมาบข่า 12 6 3 3 21
18 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 11 6 2 0 19
19 วัดสระแก้ว 11 2 3 4 16
20 บ้านห้วยปราบ 10 3 2 1 15
21 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 9 5 1 1 15
22 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 9 2 3 2 14
23 วัดตาขัน 9 2 1 0 12
24 บ้านหนองจอก 9 0 0 3 9
25 ชุมชนวัดบ้านแลง 8 6 4 6 18
26 บ้านปลวกแดง 8 4 2 2 14
27 เซนต์โยเซฟระยอง 8 3 0 1 11
28 วัดตากวน 8 3 0 0 11
29 บ้านสำนักทอง 7 6 5 7 18
30 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 7 5 0 1 12
31 วัดปทุมาวาส 7 4 7 4 18
32 เทศบาลมาบตาพุด 7 4 0 0 11
33 บ้านสะพานสี่ 7 2 5 3 14
34 บ้านคลองขนุน 7 2 2 2 11
35 กวงฮั้ว 7 2 1 2 10
36 บ้านมาบยางพร 7 2 1 1 10
37 บ้านบึงตาต้า 7 2 0 1 9
38 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ 7 0 1 0 8
39 วัดชากลูกหญ้า 6 5 0 1 11
40 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 6 4 1 1 11
41 สาธิตเทศบาลนครระยอง 6 4 1 1 11
42 วัดเนินพระ 6 2 4 0 12
43 วัดเขาสำเภาทอง 6 2 2 2 10
44 ชุมชนวัดทับมา 6 2 0 0 8
45 วัดยายดา 6 1 0 0 7
46 บ้านชะวึก 6 1 0 0 7
47 วัดน้ำคอก 5 4 2 1 11
48 บ้านมาบตาพุด 5 2 0 1 7
49 วัดชากหมาก 5 2 0 0 7
50 วัดปลวกเกตุ 5 0 2 0 7
51 รักภาษา 4 4 0 2 8
52 วัดเภตราสุขารมย์ 4 2 5 1 11
53 บ้านหนองสะพาน 4 2 2 1 8
54 วัดห้วงหิน 4 2 1 2 7
55 บ้านหนองฆ้อ 4 2 1 0 7
56 สมคิดวิทยา 4 1 2 0 7
57 บ้านไร่จันดี 4 1 1 0 6
58 อารีย์วัฒนา 4 1 0 1 5
59 วัดชากกอไผ่ 4 1 0 0 5
60 วัดบ้านค่าย 4 0 1 0 5
61 วัดเกาะกลอย 4 0 1 0 5
62 อนันต์ศึกษา 4 0 0 0 4
63 วัดไผ่ล้อม 3 3 2 1 8
64 วัดแกลงบน 3 2 2 0 7
65 บ้านหนองละลอก 3 2 0 0 5
66 เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 3 1 3 1 7
67 บ้านปากแพรก 3 1 1 2 5
68 วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 3 1 0 0 4
69 บ้านบึงต้นชัน 3 1 0 0 4
70 บ้านสมานมิตร 3 1 0 0 4
71 บ้านมาบป่าหวาย 3 1 0 0 4
72 วัดละหารไร่ 3 0 0 1 3
73 วัดมาบชลูด 3 0 0 0 3
74 วัดหนองกระบอก 2 4 3 1 9
75 ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 2 3 2 2 7
76 อรวินวิทยา 2 2 2 0 6
77 วัดในไร่ 2 1 0 3 3
78 วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 2 1 0 0 3
79 วัดสำนักกะท้อน 2 1 0 0 3
80 วัดบ้านเก่า 2 0 2 2 4
81 เทศบาลวัดปากน้ำ 2 0 2 0 4
82 บ้านเขาวังม่าน 2 0 0 0 2
83 เทศบาลบ้านปากคลอง 2 0 0 0 2
84 เกาะแก้วพิศดาร 2 0 0 0 2
85 บ้านเขาหวาย 2 0 0 0 2
86 วัดหนองตะแบก 1 3 2 0 6
87 เทศบาลตำบลปลวกแดง 1 3 2 0 6
88 บ้านหมอมุ่ย 1 1 1 1 3
89 สองภาษา 1 1 0 2 2
90 บ้านมาบตอง 1 1 0 1 2
91 บ้านเขาลอย 1 1 0 0 2
92 อนุบาลชนบทพัฒนา 1 0 2 0 3
93 บ้านตะเกราทอง 1 0 1 1 2
94 วัดเชิงเนิน 1 0 0 1 1
95 วัดตะเคียนทอง 1 0 0 0 1
96 วัดนาตาขวัญ 1 0 0 0 1
97 บ้านคลองยายเมือง 1 0 0 0 1
98 วัดคีรีภาวนาราม 1 0 0 0 1
99 บ้านคลองน้ำแดง 1 0 0 0 1
100 บ้านเนินเสาธง 1 0 0 0 1
101 วัดกะเฉท 1 0 0 0 1
102 วัดธงหงส์ 1 0 0 0 1
103 วัดเนินกระปรอก 1 0 0 0 1
104 วัดเกาะ 0 3 1 0 4
105 วัดหนองกรับ 0 2 6 7 8
106 บ้านคลองทราย 0 2 1 0 3
107 อัสสัมชัญระยอง 0 2 0 1 2
108 บ้านยายจั่น 0 2 0 1 2
109 บ้านเขายายชุม 0 2 0 0 2
110 บ้านเขาห้วยมะหาด 0 2 0 0 2
111 บ้านหนองไร่ 0 1 1 0 2
112 บ้านหนองบอน 0 1 0 1 1
113 วัดชากผักกูด 0 1 0 0 1
114 วัดสมบูรณาราม 0 1 0 0 1
115 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๒ 0 1 0 0 1
116 บ้านชากมะหาด 0 1 0 0 1
117 บ้านพยูน 0 1 0 0 1
118 วัดกรอกยายชา 0 1 0 0 1
119 วัดดอนจันทน์ 0 1 0 0 1
120 วัดบ้านดอน 0 1 0 0 1
121 บ้านคลองกรำ 0 0 3 1 3
122 พัฒนเวชศึกษา 0 0 1 3 1
123 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 0 0 1 1 1
124 สามัคคีราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 1
125 บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 0 0 1 0 1
126 บ้านท่าเสา 0 0 0 1 0
127 บ้านหนองระกำ 0 0 0 1 0
128 นครระยองวิทยาคม 0 0 0 0 0
รวม 690 295 179 145 1,309