สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ระยอง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลระยอง 19 6 6 31 32 5 0 1 37
2 วัดบ้านฉาง 18 6 7 31 35 10 14 1 59
3 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 14 11 9 34 31 11 4 6 46
4 วัดตะพงนอก 11 9 7 27 26 6 4 6 36
5 วัดท่าเรือ 9 4 5 18 26 9 7 6 42
6 วุฒินันท์ 8 4 0 12 16 4 4 1 24
7 ชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 7 10 3 20 18 12 2 0 32
8 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 6 4 3 13 12 6 2 0 20
9 วัดมาบข่า 6 2 3 11 12 6 3 3 21
10 ชุมชนวัดหนองคอกหมู 6 1 4 11 13 4 1 4 18
11 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 5 9 6 20 22 10 3 0 35
12 บวรรัตนศาสตร์ 5 9 4 18 16 7 5 1 28
13 วัดหนองพะวา 5 5 6 16 19 6 7 6 32
14 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 4 4 3 11 16 8 2 0 26
15 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 4 4 1 9 9 5 0 1 14
16 บ้านสำนักทอง 4 3 5 12 7 6 5 7 18
17 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 4 2 2 8 6 4 1 1 11
18 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 3 4 1 8 11 5 1 1 17
19 วัดพลา 3 3 5 11 15 3 3 4 21
20 เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 3 3 3 9 12 8 4 2 24
21 กวงฮั้ว 3 2 1 6 7 2 1 2 10
22 วัดยายดา 3 2 1 6 6 1 0 0 7
23 วัดปทุมาวาส 3 1 2 6 7 4 7 4 18
24 บ้านคลองขนุน 3 1 2 6 7 2 2 2 11
25 วัดตาขัน 3 0 1 4 9 2 1 0 12
26 ชุมชนวัดบ้านแลง 2 5 5 12 8 6 4 6 18
27 เซนต์โยเซฟระยอง 2 3 1 6 8 3 0 1 11
28 วัดชากลูกหญ้า 2 2 2 6 6 5 0 1 11
29 บ้านมาบยางพร 2 1 2 5 7 2 1 1 10
30 อนันต์ศึกษา 2 1 1 4 4 0 0 0 4
31 สาธิตเทศบาลนครระยอง 2 1 0 3 6 4 1 1 11
32 บ้านบึงตาต้า 2 0 2 4 7 2 0 1 9
33 วัดบ้านค่าย 2 0 1 3 4 0 1 0 5
34 แม่น้ำคู้ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
35 เทศบาลมาบตาพุด 1 6 0 7 7 4 0 0 11
36 มณีวรรณวิทยา 1 4 2 7 17 5 3 0 25
37 บ้านปลวกแดง 1 4 0 5 8 4 2 2 14
38 ชุมชนวัดทับมา 1 3 1 5 6 2 0 0 8
39 บ้านหนองจอก 1 2 3 6 9 0 0 3 9
40 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ 1 2 2 5 7 0 1 0 8
41 บ้านห้วยปราบ 1 2 1 4 10 3 2 1 15
42 บ้านชะวึก 1 2 1 4 6 1 0 0 7
43 วัดชากหมาก 1 2 1 4 5 2 0 0 7
44 บ้านตะเกราทอง 1 2 1 4 4 0 1 1 5
45 วัดเนินพระ 1 2 0 3 6 2 4 0 12
46 วัดตากวน 1 1 6 8 8 3 0 0 11
47 วัดน้ำคอก 1 1 4 6 5 4 2 1 11
48 รักภาษา 1 1 1 3 4 4 0 2 8
49 วัดห้วงหิน 1 1 1 3 4 2 1 2 7
50 บ้านหนองฆ้อ 1 1 1 3 4 2 1 0 7
51 วัดปลวกเกตุ 1 1 0 2 5 0 2 0 7
52 วัดมาบชลูด 1 1 0 2 3 0 0 0 3
53 วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 1 0 2 3 3 1 0 0 4
54 บ้านหนองสะพาน 1 0 1 2 4 2 2 1 8
55 วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 1 0 1 2 2 1 0 0 3
56 สองภาษา 1 0 1 2 1 1 0 2 2
57 บ้านปากแพรก 1 0 0 1 3 1 1 2 5
58 บ้านบึงต้นชัน 1 0 0 1 3 1 0 0 4
59 บ้านสมานมิตร 1 0 0 1 3 1 0 0 4
60 ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 1 0 0 1 2 3 2 2 7
61 บ้านหมอมุ่ย 1 0 0 1 2 1 1 1 4
62 เทศบาลวัดปากน้ำ 1 0 0 1 2 0 2 0 4
63 วัดตะเคียนทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 วัดนาตาขวัญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 อนุบาลระยองวัดหนองสนม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 วัดสระแก้ว 0 4 1 5 11 2 3 4 16
67 บ้านไร่จันดี 0 3 0 3 4 1 1 0 6
68 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง) 0 2 8 10 16 11 4 12 31
69 บ้านสะพานสี่ 0 2 3 5 7 2 5 3 14
70 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 0 2 1 3 9 2 3 2 14
71 บ้านเขาวังม่าน 0 2 0 2 2 0 0 0 2
72 เทศบาลบ้านปากคลอง 0 2 0 2 2 0 0 0 2
73 วัดเภตราสุขารมย์ 0 1 1 2 4 2 5 1 11
74 วัดเกาะกลอย 0 1 1 2 4 0 1 0 5
75 บ้านหนองละลอก 0 1 1 2 3 2 0 0 5
76 เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 0 1 1 2 3 1 3 1 7
77 วัดสำนักกะท้อน 0 1 1 2 2 1 0 0 3
78 อารีย์วัฒนา 0 1 0 1 4 1 0 1 5
79 วัดชากกอไผ่ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
80 บ้านมาบป่าหวาย 0 1 0 1 3 1 0 0 4
81 วัดในไร่ 0 1 0 1 2 1 0 3 3
82 บ้านหนองไร่ 0 1 0 1 0 1 1 0 2
83 วัดชากผักกูด 0 1 0 1 0 1 0 0 1
84 บ้านมาบตาพุด 0 0 4 4 5 2 0 1 7
85 สมคิดวิทยา 0 0 3 3 4 1 2 0 7
86 วัดแกลงบน 0 0 2 2 3 2 2 0 7
87 วัดละหารไร่ 0 0 2 2 3 0 0 1 3
88 อัสสัมชัญระยอง 0 0 2 2 0 2 0 1 2
89 วัดเขาสำเภาทอง 0 0 1 1 6 2 2 2 10
90 วัดหนองกระบอก 0 0 1 1 2 4 3 1 9
91 วัดบ้านเก่า 0 0 1 1 2 0 2 2 4
92 เกาะแก้วพิศดาร 0 0 1 1 2 0 0 0 2
93 บ้านคลองยายเมือง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
94 วัดคีรีภาวนาราม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
95 วัดเกาะ 0 0 1 1 0 3 1 0 4
96 วัดสมบูรณาราม 0 0 1 1 0 1 0 0 1
97 วัดไผ่ล้อม 0 0 0 0 3 3 2 1 8
98 อรวินวิทยา 0 0 0 0 2 2 2 0 6
99 บ้านเขาหวาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
100 วัดหนองตะแบก 0 0 0 0 1 3 2 0 6
101 เทศบาลตำบลปลวกแดง 0 0 0 0 1 3 2 0 6
102 บ้านมาบตอง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
103 บ้านเขาลอย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
104 อนุบาลชนบทพัฒนา 0 0 0 0 1 0 2 0 3
105 วัดเชิงเนิน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
106 บ้านคลองน้ำแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 บ้านเนินเสาธง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 วัดกะเฉท 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 วัดธงหงส์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 วัดเนินกระปรอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 วัดหนองกรับ 0 0 0 0 0 2 6 7 8
112 บ้านคลองทราย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
113 บ้านยายจั่น 0 0 0 0 0 2 0 1 2
114 บ้านเขายายชุม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
115 บ้านเขาห้วยมะหาด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
116 บ้านหนองบอน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
117 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๒ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
118 บ้านชากมะหาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
119 บ้านพยูน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
120 วัดกรอกยายชา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
121 วัดดอนจันทน์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
122 วัดบ้านดอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 บ้านคลองกรำ 0 0 0 0 0 0 3 1 3
124 พัฒนเวชศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 3 1
125 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
126 สามัคคีราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
127 บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
128 บ้านท่าเสา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
129 บ้านหนองระกำ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
130 นครระยองวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 208 188 173 569 715 295 179 145 1,189