สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ระยอง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลระยอง 19 6 6 31 32 5 0 1 37
2 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 14 11 9 34 31 11 4 6 46
3 วัดตะพงนอก 11 9 7 27 26 6 4 6 36
4 วัดท่าเรือ 9 4 5 18 26 9 7 6 42
5 วุฒินันท์ 8 4 0 12 16 4 4 1 24
6 ชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 7 10 3 20 18 12 2 0 32
7 วัดบ้านฉาง 7 4 7 18 22 10 14 1 46
8 วัดมาบข่า 6 2 3 11 12 6 3 3 21
9 ชุมชนวัดหนองคอกหมู 6 1 4 11 13 4 1 4 18
10 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 5 9 6 20 22 10 3 0 35
11 บวรรัตนศาสตร์ 5 9 4 18 16 7 5 1 28
12 วัดหนองพะวา 5 5 6 16 19 6 7 6 32
13 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 5 4 3 12 11 6 2 0 19
14 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 4 4 3 11 16 8 2 0 26
15 บ้านสำนักทอง 4 3 5 12 7 6 5 7 18
16 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 4 2 2 8 6 4 1 1 11
17 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 4 2 1 7 7 5 0 1 12
18 วัดพลา 3 3 5 11 15 3 3 4 21
19 เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 3 3 3 9 12 8 4 2 24
20 กวงฮั้ว 3 2 1 6 7 2 1 2 10
21 วัดยายดา 3 2 1 6 6 1 0 0 7
22 วัดปทุมาวาส 3 1 2 6 7 4 7 4 18
23 บ้านคลองขนุน 3 1 2 6 7 2 2 2 11
24 วัดตาขัน 3 0 1 4 9 2 1 0 12
25 ชุมชนวัดบ้านแลง 2 5 5 12 8 6 4 6 18
26 เซนต์โยเซฟระยอง 2 3 1 6 8 3 0 1 11
27 วัดชากลูกหญ้า 2 2 2 6 6 5 0 1 11
28 บ้านมาบยางพร 2 1 2 5 7 2 1 1 10
29 อนันต์ศึกษา 2 1 1 4 4 0 0 0 4
30 สาธิตเทศบาลนครระยอง 2 1 0 3 6 4 1 1 11
31 บ้านบึงตาต้า 2 0 2 4 7 2 0 1 9
32 วัดบ้านค่าย 2 0 1 3 4 0 1 0 5
33 เทศบาลมาบตาพุด 1 6 0 7 7 4 0 0 11
34 มณีวรรณวิทยา 1 4 2 7 17 5 3 0 25
35 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 1 4 1 6 9 5 1 1 15
36 บ้านปลวกแดง 1 4 0 5 8 4 2 2 14
37 ชุมชนวัดทับมา 1 3 1 5 6 2 0 0 8
38 บ้านหนองจอก 1 2 3 6 9 0 0 3 9
39 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ 1 2 2 5 7 0 1 0 8
40 บ้านห้วยปราบ 1 2 1 4 10 3 2 1 15
41 บ้านชะวึก 1 2 1 4 6 1 0 0 7
42 วัดชากหมาก 1 2 1 4 5 2 0 0 7
43 วัดเนินพระ 1 2 0 3 6 2 4 0 12
44 วัดตากวน 1 1 6 8 8 3 0 0 11
45 วัดน้ำคอก 1 1 4 6 5 4 2 1 11
46 รักภาษา 1 1 1 3 4 4 0 2 8
47 วัดห้วงหิน 1 1 1 3 4 2 1 2 7
48 บ้านหนองฆ้อ 1 1 1 3 4 2 1 0 7
49 วัดปลวกเกตุ 1 1 0 2 5 0 2 0 7
50 วัดมาบชลูด 1 1 0 2 3 0 0 0 3
51 วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 1 0 2 3 3 1 0 0 4
52 บ้านหนองสะพาน 1 0 1 2 4 2 2 1 8
53 วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 1 0 1 2 2 1 0 0 3
54 สองภาษา 1 0 1 2 1 1 0 2 2
55 บ้านปากแพรก 1 0 0 1 3 1 1 2 5
56 บ้านบึงต้นชัน 1 0 0 1 3 1 0 0 4
57 บ้านสมานมิตร 1 0 0 1 3 1 0 0 4
58 ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 1 0 0 1 2 3 2 2 7
59 เทศบาลวัดปากน้ำ 1 0 0 1 2 0 2 0 4
60 บ้านตะเกราทอง 1 0 0 1 1 0 1 1 2
61 วัดตะเคียนทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 วัดนาตาขวัญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 วัดสระแก้ว 0 4 1 5 11 2 3 4 16
64 บ้านไร่จันดี 0 3 0 3 4 1 1 0 6
65 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง) 0 2 8 10 16 11 4 12 31
66 บ้านสะพานสี่ 0 2 3 5 7 2 5 3 14
67 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 0 2 1 3 9 2 3 2 14
68 บ้านเขาวังม่าน 0 2 0 2 2 0 0 0 2
69 เทศบาลบ้านปากคลอง 0 2 0 2 2 0 0 0 2
70 วัดเภตราสุขารมย์ 0 1 1 2 4 2 5 1 11
71 วัดเกาะกลอย 0 1 1 2 4 0 1 0 5
72 บ้านหนองละลอก 0 1 1 2 3 2 0 0 5
73 เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 0 1 1 2 3 1 3 1 7
74 วัดสำนักกะท้อน 0 1 1 2 2 1 0 0 3
75 อารีย์วัฒนา 0 1 0 1 4 1 0 1 5
76 วัดชากกอไผ่ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
77 บ้านมาบป่าหวาย 0 1 0 1 3 1 0 0 4
78 วัดในไร่ 0 1 0 1 2 1 0 3 3
79 บ้านหนองไร่ 0 1 0 1 0 1 1 0 2
80 วัดชากผักกูด 0 1 0 1 0 1 0 0 1
81 บ้านมาบตาพุด 0 0 4 4 5 2 0 1 7
82 สมคิดวิทยา 0 0 3 3 4 1 2 0 7
83 วัดแกลงบน 0 0 2 2 3 2 2 0 7
84 วัดละหารไร่ 0 0 2 2 3 0 0 1 3
85 อัสสัมชัญระยอง 0 0 2 2 0 2 0 1 2
86 วัดเขาสำเภาทอง 0 0 1 1 6 2 2 2 10
87 วัดหนองกระบอก 0 0 1 1 2 4 3 1 9
88 วัดบ้านเก่า 0 0 1 1 2 0 2 2 4
89 เกาะแก้วพิศดาร 0 0 1 1 2 0 0 0 2
90 บ้านคลองยายเมือง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
91 วัดคีรีภาวนาราม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
92 วัดเกาะ 0 0 1 1 0 3 1 0 4
93 วัดสมบูรณาราม 0 0 1 1 0 1 0 0 1
94 วัดไผ่ล้อม 0 0 0 0 3 3 2 1 8
95 อรวินวิทยา 0 0 0 0 2 2 2 0 6
96 บ้านเขาหวาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
97 วัดหนองตะแบก 0 0 0 0 1 3 2 0 6
98 เทศบาลตำบลปลวกแดง 0 0 0 0 1 3 2 0 6
99 บ้านหมอมุ่ย 0 0 0 0 1 1 1 1 3
100 บ้านมาบตอง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
101 บ้านเขาลอย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
102 อนุบาลชนบทพัฒนา 0 0 0 0 1 0 2 0 3
103 วัดเชิงเนิน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
104 บ้านคลองน้ำแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 บ้านเนินเสาธง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 วัดกะเฉท 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 วัดธงหงส์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 วัดเนินกระปรอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 วัดหนองกรับ 0 0 0 0 0 2 6 7 8
110 บ้านคลองทราย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
111 บ้านยายจั่น 0 0 0 0 0 2 0 1 2
112 บ้านเขายายชุม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
113 บ้านเขาห้วยมะหาด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
114 บ้านหนองบอน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
115 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๒ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 บ้านชากมะหาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
117 บ้านพยูน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
118 วัดกรอกยายชา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
119 วัดดอนจันทน์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
120 วัดบ้านดอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
121 บ้านคลองกรำ 0 0 0 0 0 0 3 1 3
122 พัฒนเวชศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 3 1
123 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
124 สามัคคีราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
125 บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
126 บ้านท่าเสา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
127 บ้านหนองระกำ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
128 นครระยองวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 190 182 172 544 690 295 179 145 1,164