สรุปเหรียญรางวัล สพป. ระยอง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดบ้านฉาง 35 10 14 1 59
2 อนุบาลระยอง 32 5 0 1 37
3 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 31 11 4 6 46
4 วัดท่าเรือ 26 9 7 6 42
5 วัดตะพงนอก 26 6 4 6 36
6 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 22 10 3 0 35
7 วัดหนองพะวา 19 6 7 6 32
8 ชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 18 12 2 0 32
9 มณีวรรณวิทยา 17 5 3 0 25
10 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง) 16 11 4 12 31
11 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 16 8 2 0 26
12 บวรรัตนศาสตร์ 16 7 5 1 28
13 วุฒินันท์ 16 4 4 1 24
14 วัดพลา 15 3 3 4 21
15 ชุมชนวัดหนองคอกหมู 13 4 1 4 18
16 เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 12 8 4 2 24
17 วัดมาบข่า 12 6 3 3 21
18 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 12 6 2 0 20
19 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ 11 5 1 1 17
20 วัดสระแก้ว 11 2 3 4 16
21 บ้านห้วยปราบ 10 3 2 1 15
22 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 9 5 0 1 14
23 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 9 2 3 2 14
24 วัดตาขัน 9 2 1 0 12
25 บ้านหนองจอก 9 0 0 3 9
26 ชุมชนวัดบ้านแลง 8 6 4 6 18
27 บ้านปลวกแดง 8 4 2 2 14
28 เซนต์โยเซฟระยอง 8 3 0 1 11
29 วัดตากวน 8 3 0 0 11
30 บ้านสำนักทอง 7 6 5 7 18
31 วัดปทุมาวาส 7 4 7 4 18
32 เทศบาลมาบตาพุด 7 4 0 0 11
33 บ้านสะพานสี่ 7 2 5 3 14
34 บ้านคลองขนุน 7 2 2 2 11
35 กวงฮั้ว 7 2 1 2 10
36 บ้านมาบยางพร 7 2 1 1 10
37 บ้านบึงตาต้า 7 2 0 1 9
38 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ 7 0 1 0 8
39 วัดชากลูกหญ้า 6 5 0 1 11
40 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 6 4 1 1 11
41 สาธิตเทศบาลนครระยอง 6 4 1 1 11
42 วัดเนินพระ 6 2 4 0 12
43 วัดเขาสำเภาทอง 6 2 2 2 10
44 ชุมชนวัดทับมา 6 2 0 0 8
45 วัดยายดา 6 1 0 0 7
46 บ้านชะวึก 6 1 0 0 7
47 วัดน้ำคอก 5 4 2 1 11
48 บ้านมาบตาพุด 5 2 0 1 7
49 วัดชากหมาก 5 2 0 0 7
50 วัดปลวกเกตุ 5 0 2 0 7
51 รักภาษา 4 4 0 2 8
52 วัดเภตราสุขารมย์ 4 2 5 1 11
53 บ้านหนองสะพาน 4 2 2 1 8
54 วัดห้วงหิน 4 2 1 2 7
55 บ้านหนองฆ้อ 4 2 1 0 7
56 สมคิดวิทยา 4 1 2 0 7
57 บ้านไร่จันดี 4 1 1 0 6
58 อารีย์วัฒนา 4 1 0 1 5
59 วัดชากกอไผ่ 4 1 0 0 5
60 บ้านตะเกราทอง 4 0 1 1 5
61 วัดบ้านค่าย 4 0 1 0 5
62 วัดเกาะกลอย 4 0 1 0 5
63 อนันต์ศึกษา 4 0 0 0 4
64 วัดไผ่ล้อม 3 3 2 1 8
65 วัดแกลงบน 3 2 2 0 7
66 บ้านหนองละลอก 3 2 0 0 5
67 เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 3 1 3 1 7
68 บ้านปากแพรก 3 1 1 2 5
69 วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 3 1 0 0 4
70 บ้านบึงต้นชัน 3 1 0 0 4
71 บ้านสมานมิตร 3 1 0 0 4
72 บ้านมาบป่าหวาย 3 1 0 0 4
73 วัดละหารไร่ 3 0 0 1 3
74 วัดมาบชลูด 3 0 0 0 3
75 วัดหนองกระบอก 2 4 3 1 9
76 ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 2 3 2 2 7
77 อรวินวิทยา 2 2 2 0 6
78 บ้านหมอมุ่ย 2 1 1 1 4
79 วัดในไร่ 2 1 0 3 3
80 วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 2 1 0 0 3
81 วัดสำนักกะท้อน 2 1 0 0 3
82 วัดบ้านเก่า 2 0 2 2 4
83 เทศบาลวัดปากน้ำ 2 0 2 0 4
84 แม่น้ำคู้ 2 0 0 0 2
85 บ้านเขาวังม่าน 2 0 0 0 2
86 เทศบาลบ้านปากคลอง 2 0 0 0 2
87 เกาะแก้วพิศดาร 2 0 0 0 2
88 บ้านเขาหวาย 2 0 0 0 2
89 วัดหนองตะแบก 1 3 2 0 6
90 เทศบาลตำบลปลวกแดง 1 3 2 0 6
91 สองภาษา 1 1 0 2 2
92 บ้านมาบตอง 1 1 0 1 2
93 บ้านเขาลอย 1 1 0 0 2
94 อนุบาลชนบทพัฒนา 1 0 2 0 3
95 วัดเชิงเนิน 1 0 0 1 1
96 วัดตะเคียนทอง 1 0 0 0 1
97 วัดนาตาขวัญ 1 0 0 0 1
98 อนุบาลระยองวัดหนองสนม 1 0 0 0 1
99 บ้านคลองยายเมือง 1 0 0 0 1
100 วัดคีรีภาวนาราม 1 0 0 0 1
101 บ้านคลองน้ำแดง 1 0 0 0 1
102 บ้านเนินเสาธง 1 0 0 0 1
103 วัดกะเฉท 1 0 0 0 1
104 วัดธงหงส์ 1 0 0 0 1
105 วัดเนินกระปรอก 1 0 0 0 1
106 วัดเกาะ 0 3 1 0 4
107 วัดหนองกรับ 0 2 6 7 8
108 บ้านคลองทราย 0 2 1 0 3
109 อัสสัมชัญระยอง 0 2 0 1 2
110 บ้านยายจั่น 0 2 0 1 2
111 บ้านเขายายชุม 0 2 0 0 2
112 บ้านเขาห้วยมะหาด 0 2 0 0 2
113 บ้านหนองไร่ 0 1 1 0 2
114 บ้านหนองบอน 0 1 0 1 1
115 วัดชากผักกูด 0 1 0 0 1
116 วัดสมบูรณาราม 0 1 0 0 1
117 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๒ 0 1 0 0 1
118 บ้านชากมะหาด 0 1 0 0 1
119 บ้านพยูน 0 1 0 0 1
120 วัดกรอกยายชา 0 1 0 0 1
121 วัดดอนจันทน์ 0 1 0 0 1
122 วัดบ้านดอน 0 1 0 0 1
123 บ้านคลองกรำ 0 0 3 1 3
124 พัฒนเวชศึกษา 0 0 1 3 1
125 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๖ 0 0 1 1 1
126 สามัคคีราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 1
127 บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 0 0 1 0 1
128 บ้านท่าเสา 0 0 0 1 0
129 บ้านหนองระกำ 0 0 0 1 0
130 นครระยองวิทยาคม 0 0 0 0 0
รวม 715 295 179 145 1,189