ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 เซนต์โยเซฟระยอง สพป. ระยอง เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อัสสัมชัญระยอง สพป. ระยอง เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป. ระยอง เขต 1 65 ทองแดง 4
5 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 สพป. ระยอง เขต 1 65 ทองแดง 4
6 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 65 ทองแดง 4
7 วัดไผ่ล้อม สพป. ระยอง เขต 1 65 ทองแดง 4
8 เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล สพป. ระยอง เขต 1 65 ทองแดง 4
9 วัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 60 ทองแดง 9
10 วัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต 1 60 ทองแดง 9
11 วัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต 1 60 ทองแดง 9
12 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง) สพป. ระยอง เขต 1 15 เข้าร่วม 12

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบึงตาต้า สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดบ้านแลง สพป. ระยอง เขต 1 15 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต 1 10 เข้าร่วม 4
5 วัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต 1 0 เข้าร่วม
6 วัดสระแก้ว สพป. ระยอง เขต 1 0 เข้าร่วม
7 วัดหนองกรับ สพป. ระยอง เขต 1 0 เข้าร่วม
8 วัดหนองพะวา สพป. ระยอง เขต 1 0 เข้าร่วม
9 นครระยองวิทยาคม สพป. ระยอง เขต 1 - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บวรรัตนศาสตร์ สพป. ระยอง เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง 4
5 วัดเภตราสุขารมย์ สพป. ระยอง เขต 1 42 เข้าร่วม 5
6 บ้านท่าเสา สพป. ระยอง เขต 1 36 เข้าร่วม 6
7 บ้านตะเกราทอง สพป. ระยอง เขต 1 20 เข้าร่วม 7
8 บ้านปลวกแดง สพป. ระยอง เขต 1 20 เข้าร่วม 7
9 บ้านมาบตอง สพป. ระยอง เขต 1 20 เข้าร่วม 7
10 บ้านหนองระกำ สพป. ระยอง เขต 1 20 เข้าร่วม 7
11 รักภาษา สพป. ระยอง เขต 1 20 เข้าร่วม 7
12 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง) สพป. ระยอง เขต 1 20 เข้าร่วม 7

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 61 ทองแดง ชนะเลิศ
2 บ้านสำนักทอง สพป. ระยอง เขต 1 29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต 1 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบึงตาต้า สพป. ระยอง เขต 1 10 เข้าร่วม 4
5 วัดห้วงหิน สพป. ระยอง เขต 1 10 เข้าร่วม 4
6 นครระยองวิทยาคม สพป. ระยอง เขต 1 - -

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่น้ำคู้ สพป. ระยอง เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตะเกราทอง สพป. ระยอง เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลระยองวัดหนองสนม สพป. ระยอง เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ สพป. ระยอง เขต 1 93.75 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป. ระยอง เขต 1 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดไผ่ล้อม สพป. ระยอง เขต 1 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหมอมุ่ย สพป. ระยอง เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป. ระยอง เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่น้ำคู้ สพป. ระยอง เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตะเกราทอง สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ สพป. ระยอง เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดไผ่ล้อม สพป. ระยอง เขต 1 - -

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตะเกราทอง สพป. ระยอง เขต 1 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง) สพป. ระยอง เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดชากหมาก สพป. ระยอง เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขาหวาย สพป. ระยอง เขต 1 85 ทอง 4
5 ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก สพป. ระยอง เขต 1 83 ทอง 5
6 วัดเกาะกลอย สพป. ระยอง เขต 1 81 ทอง 6
7 วัดชากลูกหญ้า สพป. ระยอง เขต 1 78 เงิน 7
8 วัดหนองตะแบก สพป. ระยอง เขต 1 76 เงิน 8
9 เทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป. ระยอง เขต 1 74 เงิน 9
10 เซนต์โยเซฟระยอง สพป. ระยอง เขต 1 73 เงิน 10
11 วุฒินันท์ สพป. ระยอง เขต 1 64 ทองแดง 11
12 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ สพป. ระยอง เขต 1 61 ทองแดง 12

ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตเทศบาลนครระยอง สพป. ระยอง เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป. ระยอง เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รักภาษา สพป. ระยอง เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต 1 88 ทอง 4
5 บ้านปลวกแดง สพป. ระยอง เขต 1 87 ทอง 5
6 วัดชากลูกหญ้า สพป. ระยอง เขต 1 87 ทอง 5
7 บ้านหนองสะพาน สพป. ระยอง เขต 1 85 ทอง 7
8 วัดพลา สพป. ระยอง เขต 1 84 ทอง 8
9 เซนต์โยเซฟระยอง สพป. ระยอง เขต 1 84 ทอง 8
10 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ สพป. ระยอง เขต 1 83 ทอง 10
11 วัดชากกอไผ่ สพป. ระยอง เขต 1 83 ทอง 10
12 วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง สพป. ระยอง เขต 1 83 ทอง 10

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ สพป. ระยอง เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดชากหมาก สพป. ระยอง เขต 1 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสำนักทอง สพป. ระยอง เขต 1 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต 1 76 เงิน 4
5 ชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป. ระยอง เขต 1 75.33 เงิน 5
6 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 สพป. ระยอง เขต 1 74 เงิน 6
7 ชุมชนวัดบ้านแลง สพป. ระยอง เขต 1 73.33 เงิน 7
8 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 72.33 เงิน 8
9 วัดหนองกรับ สพป. ระยอง เขต 1 68 ทองแดง 9
10 นครระยองวิทยาคม สพป. ระยอง เขต 1 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต 1 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดทับมา สพป. ระยอง เขต 1 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดแกลงบน สพป. ระยอง เขต 1 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพลา สพป. ระยอง เขต 1 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองขนุน สพป. ระยอง เขต 1 82 ทอง 4
5 วัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต 1 78.66 เงิน 5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต 1 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 สพป. ระยอง เขต 1 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปากแพรก สพป. ระยอง เขต 1 84 ทอง 4
5 วัดไผ่ล้อม สพป. ระยอง เขต 1 80.33 ทอง 5
6 วัดพลา สพป. ระยอง เขต 1 80 ทอง 6
7 บ้านสำนักทอง สพป. ระยอง เขต 1 79.33 เงิน 7
8 อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดหวายกรอง) สพป. ระยอง เขต 1 77 เงิน 8
9 มณีวรรณ สพป. ระยอง เขต 1 76 เงิน 9
10 กวงฮั้ว สพป. ระยอง เขต 1 74.66 เงิน 10

ศิลปะ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป. ระยอง เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 สพป. ระยอง เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสำนักทอง สพป. ระยอง เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ สพป. ระยอง เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑