หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน พฤศจิกายน 2556

[ ทั้งหมด   19 พ.ย. 2556   20 พ.ย. 2556   21 พ.ย. 2556   25 พ.ย. 2556   27 พ.ย. 2556   30 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 19 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621,622 19 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632,633 19 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 628 19 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 627 19 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636,637 19 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634,635 19 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625,626 19 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623,624 19 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 ศาลาการเปรียญวัดพลงช้างเผือก 19 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
10 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ศาลาการเปรียญวัดพลงช้างเผือก 19 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
11 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 ศาลาการเปรียญวัดพลงช้างเผือก 19 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
12 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 ศาลาการเปรียญวัดพลงช้างเผือก 19 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
13 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 ศาลาการเปรียญวัดพลงช้างเผือก 19 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
14 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 ศาลาการเปรียญวัดพลงช้างเผือก 19 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
15 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 ศาลาการเปรียญ 19 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
16 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 ศาลาการเปรียญวัดพลงช้างเผือก 19 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ศาลาการเปรียญวัดพลงช้างเผือก 19 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
18 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ศาลาการเปรียญวัดพลงช้างเผือก 19 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
19 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 ศาลาการเปรียญวัดพลงช้างเผือก 19 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
20 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 ศาลาการเปรียญวัดพลงช้างเผือก 19 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
21 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 ศาลาการเปรียญวัดพลงช้างเผือก 19 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
22 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 ศาลาการเปรียญวัดพลงช้างเผือก 19 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
23 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 ลานเอนกประสงค์ 19 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
24 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 ลานเอนกประสงค์ 19 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
25 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ลานเอนกประสงค์ 19 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
26 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ลานเอนกประสงค์ 19 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
27 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ห้องประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
28 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ห้องประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
29 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ห้องประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
30 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ห้องประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย ห้องประชุมเล็ก 19 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321,322 19 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323,324 19 พ.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]