หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน พฤศจิกายน 2556

[ ทั้งหมด   19 พ.ย. 2556   20 พ.ย. 2556   21 พ.ย. 2556   25 พ.ย. 2556   27 พ.ย. 2556   30 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 20 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ลานเอนกประสงค์ 20 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ลานเอนกประสงค์ 20 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ลานเอนกประสงค์ 20 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ลานเอนกประสงค์ 20 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ลานเอนกประสงค์ 20 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 20 พ.ย. 2556
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 20 พ.ย. 2556
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 20 พ.ย. 2556
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 20 พ.ย. 2556
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 20 พ.ย. 2556
6 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 20 พ.ย. 2556
7 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 20 พ.ย. 2556
8 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 20 พ.ย. 2556
9 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 20 พ.ย. 2556
10 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 20 พ.ย. 2556
11 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 20 พ.ย. 2556
12 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 20 พ.ย. 2556
13 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 20 พ.ย. 2556
14 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 20 พ.ย. 2556
15 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 20 พ.ย. 2556
16 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 20 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]