หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน พฤศจิกายน 2556

[ ทั้งหมด   19 พ.ย. 2556   20 พ.ย. 2556   21 พ.ย. 2556   25 พ.ย. 2556   27 พ.ย. 2556   30 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 30 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 30 พ.ย. 2556
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 30 พ.ย. 2556
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 30 พ.ย. 2556
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 30 พ.ย. 2556
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 30 พ.ย. 2556
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 30 พ.ย. 2556
7 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 30 พ.ย. 2556
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 30 พ.ย. 2556
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 30 พ.ย. 2556
10 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 30 พ.ย. 2556
11 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 30 พ.ย. 2556
12 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 30 พ.ย. 2556
13 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 30 พ.ย. 2556
14 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 30 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 30 พ.ย. 2556
2 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 30 พ.ย. 2556
3 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 30 พ.ย. 2556
4 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 30 พ.ย. 2556
5 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 30 พ.ย. 2556
6 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 30 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 30 พ.ย. 2556
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 30 พ.ย. 2556
3 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 30 พ.ย. 2556
4 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 30 พ.ย. 2556
5 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 30 พ.ย. 2556
6 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 30 พ.ย. 2556
7 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 30 พ.ย. 2556
8 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 30 พ.ย. 2556
9 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 30 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]