หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ระยอง เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 63 45 72.58% 11 17.74% 2 3.23% 4 6.45% 62
2 โรงเรียนบ้านสองสลึง 70 44 67.69% 15 23.08% 2 3.08% 4 6.15% 65
3 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 71 44 73.33% 6 10% 6 10% 4 6.67% 60
4 โรงเรียนบ้านน้ำใส 43 34 80.95% 7 16.67% 0 0% 1 2.38% 42
5 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 54 33 64.71% 11 21.57% 3 5.88% 4 7.84% 51
6 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 56 33 68.75% 9 18.75% 2 4.17% 4 8.33% 48
7 โรงเรียนวัดเกาะลอย 44 29 69.05% 9 21.43% 1 2.38% 3 7.14% 42
8 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 44 27 65.85% 6 14.63% 1 2.44% 7 17.07% 41
9 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 38 24 68.57% 8 22.86% 0 0% 3 8.57% 35
10 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 31 24 77.42% 2 6.45% 2 6.45% 3 9.68% 31
11 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 37 22 61.11% 10 27.78% 3 8.33% 1 2.78% 36
12 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 40 22 59.46% 9 24.32% 3 8.11% 3 8.11% 37
13 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 29 22 88% 2 8% 0 0% 1 4% 25
14 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 31 20 68.97% 3 10.34% 2 6.9% 4 13.79% 29
15 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 37 19 54.29% 9 25.71% 1 2.86% 6 17.14% 35
16 โรงเรียนบ้านยางเอน 28 19 76% 4 16% 0 0% 2 8% 25
17 โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 36 18 52.94% 11 32.35% 4 11.76% 1 2.94% 34
18 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 24 14 60.87% 3 13.04% 0 0% 6 26.09% 23
19 โรงเรียนบ้านชุมแสง 24 13 56.52% 5 21.74% 3 13.04% 2 8.7% 23
20 โรงเรียนบ้านวังหิน 17 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
21 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 19 13 76.47% 2 11.76% 1 5.88% 1 5.88% 17
22 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 23 12 54.55% 5 22.73% 1 4.55% 4 18.18% 22
23 โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ 18 11 64.71% 5 29.41% 1 5.88% 0 0% 17
24 โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 17 11 68.75% 2 12.5% 0 0% 3 18.75% 16
25 โรงเรียนบ้านสีระมัน 17 11 68.75% 1 6.25% 3 18.75% 1 6.25% 16
26 โรงเรียนบบ้านเขาช่องลม 17 10 71.43% 3 21.43% 0 0% 1 7.14% 14
27 โรงเรียนวัดเนินยาง 13 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
28 โรงเรียนวัดบุนนาค 14 10 71.43% 1 7.14% 1 7.14% 2 14.29% 14
29 โรงเรียนวัดป่ายุบ 14 10 83.33% 0 0% 1 8.33% 1 8.33% 12
30 โรงเรียนวัดคงคาวราราม 15 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
31 โรงเรียนวัดกะแส 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
32 โรงเรียนชำฆ้อ 13 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
33 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 15 8 53.33% 4 26.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
34 โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด 15 8 61.54% 2 15.38% 0 0% 3 23.08% 13
35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓ 18 8 53.33% 1 6.67% 4 26.67% 2 13.33% 15
36 โรงเรียนบ้านเนินหย่อง 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
37 โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
38 โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
39 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
40 โรงเรียนวัดเขากะโดน 9 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 2 22.22% 9
41 โรงเรียนบ้านท่าลำบิด 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
42 โรงเรียนวัดชุมนุมสูง 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
43 โรงเรียนวัดคลองชากพง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
44 โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 16 4 28.57% 6 42.86% 2 14.29% 2 14.29% 14
45 โรงเรียนวัดสมอโพรง 12 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
46 โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 16 4 30.77% 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 13
47 โรงเรียนวัดคลองปูน 14 4 28.57% 3 21.43% 3 21.43% 4 28.57% 14
48 โรงเรียนวัดเนินทราย 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
49 โรงเรียนวัดพังราด 9 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
50 โรงเรียนวัดพลงไสว 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
51 โรงเรียนบ้านเขาตลาด 10 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
52 โรงเรียนบ้านยางงาม 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
53 โรงเรียนวัดชากมะกรูด 13 3 25% 4 33.33% 1 8.33% 4 33.33% 12
54 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 8 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
55 โรงเรียนวัดท่ากง 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
56 โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
57 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
58 โรงเรียนบ้านหนองไทร 6 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านน้ำเป็น 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
60 โรงเรียนบ้านศรีประชา 9 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
61 โรงเรียนวัดเขาน้อย 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนวัดกองดิน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนวัดบ้านนา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 8 2 25% 3 37.5% 0 0% 3 37.5% 8
66 โรงเรียนวัดสันติวัน 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน 10 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 4 44.44% 9
68 โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน 12 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
69 โรงเรียนบ้านห้วงหิน 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
70 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
71 โรงเรียนวัดวังหว้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนวัดเขาสำรอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนบ้านชำสมอ 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
74 โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น 5 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนวัดจำรุง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านคลองไผ่ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านหนองคุย 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
81 โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านเนินไม้หอม 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
85 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
86 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]