หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 099 โรงเรียนชำฆ้อ 13 21 12
2 087 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 44 77 55
3 021 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 31 66 43
4 054 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 54 147 86
5 023 โรงเรียนบบ้านเขาช่องลม 17 30 20
6 050 โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 2 4 3
7 037 โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 10 28 13
8 044 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 31 89 47
9 093 โรงเรียนบ้านคลองไผ่ 3 3 3
10 012 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 56 116 68
11 058 โรงเรียนบ้านชำสมอ 5 5 5
12 028 โรงเรียนบ้านชุมแสง 24 47 29
13 066 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 2 2 2
14 035 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 24 49 31
15 007 โรงเรียนบ้านท่าลำบิด 9 11 10
16 042 โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย 4 9 3
17 036 โรงเรียนบ้านน้ำเป็น 5 7 6
18 029 โรงเรียนบ้านน้ำใส 43 73 60
19 088 โรงเรียนบ้านบึง 0 0 0
20 085 โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 0 0 0
21 092 โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 17 28 19
22 040 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 37 69 53
23 086 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 40 86 53
24 098 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1 2 1
25 039 โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน 12 22 13
26 045 โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน 1 3 2
27 047 โรงเรียนบ้านยางงาม 5 9 7
28 006 โรงเรียนบ้านยางเอน 28 58 41
29 090 โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง 8 8 8
30 005 โรงเรียนบ้านวังหิน 17 28 25
31 030 โรงเรียนบ้านศรีประชา 9 29 12
32 032 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 1 1 1
33 051 โรงเรียนบ้านสองสลึง 70 169 112
34 014 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 23 33 25
35 018 โรงเรียนบ้านสีระมัน 17 42 23
36 061 โรงเรียนบ้านหนองคุย 3 5 3
37 063 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 2 9 5
38 097 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 8 18 11
39 080 โรงเรียนบ้านหนองไทร 6 8 8
40 010 โรงเรียนบ้านห้วงหิน 6 8 9
41 015 โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 36 61 44
42 072 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 3 7 4
43 095 โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 16 52 24
44 094 โรงเรียนบ้านเขาตลาด 10 20 16
45 025 โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น 5 3 3
46 074 โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น 0 0 0
47 073 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1 1 1
48 052 โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย 0 0 0
49 068 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 4 4 4
50 057 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 15 42 26
51 075 โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 16 20 15
52 064 โรงเรียนบ้านเนินหย่อง 9 13 11
53 084 โรงเรียนบ้านเนินไม้หอม 4 5 4
54 048 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 4 11 8
55 069 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 29 66 34
56 020 โรงเรียนวัดกองดิน 3 14 5
57 083 โรงเรียนวัดกะแส 13 27 20
58 065 โรงเรียนวัดคงคาวราราม 15 37 22
59 026 โรงเรียนวัดคลองชากพง 7 15 10
60 009 โรงเรียนวัดคลองปูน 14 25 20
61 024 โรงเรียนวัดจำรุง 2 5 4
62 043 โรงเรียนวัดชากมะกรูด 13 21 18
63 078 โรงเรียนวัดชุมนุมสูง 8 28 11
64 027 โรงเรียนวัดตะพงนอก 0 0 0
65 049 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 8 17 10
66 081 โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน 10 16 14
67 055 โรงเรียนวัดท่ากง 6 14 8
68 013 โรงเรียนวัดบุนนาค 14 27 21
69 082 โรงเรียนวัดบ้านนา 3 3 3
70 041 โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด 15 25 22
71 091 โรงเรียนวัดป่ายุบ 14 57 23
72 002 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 63 151 99
73 038 โรงเรียนวัดพลงไสว 8 14 11
74 059 โรงเรียนวัดพังราด 9 13 10
75 079 โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส 5 11 7
76 071 โรงเรียนวัดวังหว้า 2 8 5
77 046 โรงเรียนวัดสมอโพรง 12 28 19
78 011 โรงเรียนวัดสันติวัน 5 19 10
79 003 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 38 164 77
80 016 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 71 173 99
81 077 โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ 18 26 23
82 022 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 19 33 29
83 017 โรงเรียนวัดเกาะลอย 44 86 61
84 089 โรงเรียนวัดเกาะลอย 0 0 0
85 034 โรงเรียนวัดเขากะโดน 9 19 16
86 031 โรงเรียนวัดเขาน้อย 4 26 11
87 060 โรงเรียนวัดเขาสำรอง 2 2 2
88 033 โรงเรียนวัดเนินทราย 9 29 14
89 053 โรงเรียนวัดเนินยาง 13 46 24
90 076 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 37 108 57
91 070 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 3 13 5
92 056 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 9 26 13
93 096 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓ 18 24 19
รวม 1383 3074 1943
5017

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]