สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ระยอง เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดสุขไพรวัน 26 13 5 44 44 6 6 4 56
2 วัดพลงช้างเผือก 21 14 8 43 45 11 2 4 58
3 ชุมชนวัดตะเคียนงาม 14 6 3 23 33 11 3 4 47
4 บ้านสองสลึง 9 14 6 29 44 15 2 4 61
5 ชุมชนวัดกลางกร่ำ 9 7 2 18 24 2 2 3 28
6 บ้านชำฆ้อ 8 10 4 22 33 9 2 4 44
7 วัดสารนารถธรรมาราม 8 7 6 21 24 8 0 3 32
8 บ้านมะเดื่อ 8 3 6 17 22 9 3 3 34
9 วัดคงคาวราราม 7 1 1 9 9 3 0 0 12
10 วัดเกาะลอย 6 4 5 15 29 9 1 3 39
11 บ้านยางเอน 6 2 4 12 19 4 0 2 23
12 บ้านน้ำใส 5 8 6 19 34 7 0 1 41
13 รุ่งนภาพิทยา 5 4 5 14 22 2 0 1 24
14 บ้านคลองป่าไม้ 5 2 4 11 20 3 2 4 25
15 บ้านเนินหย่อง 5 2 1 8 8 1 0 0 9
16 บ้านทุ่งเค็ด 5 0 4 9 14 3 0 6 17
17 ชุมชนบ้านวังจันทน์ 4 6 6 16 27 6 1 7 34
18 วัดป่ายุบ 4 4 2 10 10 0 1 1 11
19 บ้านเนินสมบูรณ์ 4 2 2 8 8 4 1 2 13
20 บ้านวังหิน 3 4 2 9 13 3 1 0 17
21 วัดหนองกันเกรา 3 3 3 9 13 2 1 1 16
22 บ้านสีระมัน 3 3 2 8 11 1 3 1 15
23 ชำฆ้อ 2 6 0 8 9 1 1 1 11
24 วัดเนินเขาดิน 2 2 5 9 22 10 3 1 35
25 บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 2 2 0 4 4 3 4 2 11
26 บ้านพลงตาเอี่ยม 1 4 5 10 19 9 1 6 29
27 ไทยรัฐวิทยา ๔๓ 1 3 3 7 8 1 4 2 13
28 วัดหนองกะพ้อ 1 3 2 6 11 5 1 0 17
29 วัดปากน้ำพังราด 1 3 0 4 8 2 0 3 10
30 บ้านสามแยกน้ำเป็น 1 2 5 8 12 5 1 4 18
31 วัดบุนนาค 1 2 2 5 10 1 1 2 12
32 บ้านชุมแสง 1 1 1 3 13 5 3 2 21
33 บ้านยุบตาเหน่ง 1 1 0 2 7 1 0 0 8
34 บ้านห้วยยาง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
35 วัดกะแส 1 0 4 5 9 2 1 1 12
36 บ้านหนองไทร 1 0 2 3 3 0 3 0 6
37 บ้านหนองม่วง 1 0 0 1 2 3 0 3 5
38 วัดวังหว้า 1 0 0 1 2 0 0 0 2
39 บ้านเจริญสุข 1 0 0 1 1 0 0 0 1
40 บ้านห้วยทับมอญ 0 2 4 6 18 11 4 1 33
41 บบ้านเขาช่องลม 0 1 3 4 10 3 0 1 13
42 บ้านคลองบางบ่อ 0 1 2 3 7 2 1 0 10
43 วัดเนินยาง 0 1 1 2 10 2 0 0 12
44 วัดคลองปูน 0 1 1 2 4 3 3 4 10
45 บ้านน้ำเป็น 0 1 1 2 3 0 1 1 4
46 วัดสันติวัน 0 1 1 2 2 3 0 0 5
47 วัดไตรรัตนาราม 0 1 0 1 6 3 0 0 9
48 วัดชุมนุมสูง 0 1 0 1 5 2 1 0 8
49 บ้านยางงาม 0 1 0 1 4 0 1 0 5
50 วัดชากมะกรูด 0 1 0 1 3 4 1 4 8
51 วัดท่ากง 0 1 0 1 3 2 0 1 5
52 บ้านศรีประชา 0 1 0 1 3 0 1 0 4
53 วัดกองดิน 0 1 0 1 3 0 0 0 3
54 วัดทุ่งควายกิน 0 1 0 1 2 2 1 4 5
55 บ้านห้วงหิน 0 1 0 1 2 1 1 1 4
56 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 1 0 1 1 1 0 0 2
57 บ้านมะเดื่อ 0 1 0 1 0 0 0 1 0
58 บ้านบึงตะกาด 0 0 2 2 11 2 0 3 13
59 วัดสมอโพรง 0 0 2 2 4 5 1 0 10
60 วัดมงคลวุฒาวาส 0 0 2 2 3 1 0 1 4
61 วัดเขาน้อย 0 0 2 2 3 0 0 0 3
62 วัดเขากะโดน 0 0 1 1 6 0 1 2 7
63 วัดเนินทราย 0 0 1 1 4 3 2 0 9
64 วัดพังราด 0 0 1 1 4 2 3 0 9
65 วัดพลงไสว 0 0 1 1 4 2 2 0 8
66 บ้านชำสมอ 0 0 1 1 1 2 0 1 3
67 บ้านดอนสำราญ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
68 บ้านมาบเหลาชะโอน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
69 บ้านท่าลำบิด 0 0 0 0 5 3 1 0 9
70 วัดคลองชากพง 0 0 0 0 5 2 0 0 7
71 บ้านเนินสุขสำรอง 0 0 0 0 4 6 2 2 12
72 บ้านเขาตลาด 0 0 0 0 4 2 1 3 7
73 วัดถนนกะเพรา 0 0 0 0 3 3 0 1 6
74 บ้านเหมืองแร่ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
75 วัดบ้านนา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
76 บ้านมาบช้างนอน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
77 บ้านเนินดินแดง 0 0 0 0 2 0 2 0 4
78 วัดเขาสำรอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
79 บ้านเขาตาอิ๋น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
80 บ้านคลองทุเรียน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
81 วัดจำรุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
82 บ้านคลองไผ่ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
83 บ้านหนองคุย 0 0 0 0 1 0 1 1 2
84 บ้านเนินไม้หอม 0 0 0 0 0 3 1 0 4
85 บ้านน้ำกร่อย 0 0 0 0 0 2 1 1 3
86 วัดโพธิ์ทอง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
87 บ้านสองพี่น้อง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 188 168 144 500 815 252 90 119 1,157