หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 หอประชุมใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม นายเดชา นุชเจริญ   0839848432
2 โรงเรียนวัดบางน้อย ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม นายเกษมศักดิ์ สวนจันทร์   0826379990
3 โรงเรียนวัดเกตการาม ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม นายสมโภชน์ บัวพึ่ง  
4 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม นายอภิชาติ เลนะนันท์   0867509769
5 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม นางสาวอรพิน ภิญโญภาวะศุทธิ์   0898928958
6 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม นางทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา   08914880
7 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม นางสาวสุรีรัตน์ นันท์ธนะวานิช   081-7027113

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]