หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม,โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม และศูนย์วิทยาการ ระหว่าง วันที่ 28-31 เดือน ตุลาคม พศ. 2556

[ ทั้งหมด   28 ต.ค. 2556   29 ต.ค. 2556   30 ต.ค. 2556   31 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 31 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 31 ต.ค. 2556 09.00-15.00
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 31 ต.ค. 2556 09.00-15.00
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 31 ต.ค. 2556 09.00-15.00
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 31 ต.ค. 2556 09.00-15.00
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 31 ต.ค. 2556 09.00-15.00
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 31 ต.ค. 2556 09.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางน้อย 31 ต.ค. 2556 09.00-15.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางน้อย 31 ต.ค. 2556 09.00-15.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางน้อย 31 ต.ค. 2556 09.00-15.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางน้อย 31 ต.ค. 2556 09.00-15.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางน้อย 31 ต.ค. 2556 09.00-15.00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางน้อย 31 ต.ค. 2556 09.00-15.00
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางน้อย 31 ต.ค. 2556 09.00-15.00
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางน้อย 31 ต.ค. 2556 09.00-15.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางน้อย 31 ต.ค. 2556 09.00-15.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางน้อย 31 ต.ค. 2556 09.00-15.00
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางน้อย 31 ต.ค. 2556 09.00-15.00
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางน้อย 31 ต.ค. 2556 09.00-15.00
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางน้อย 31 ต.ค. 2556 09.00-15.00
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางน้อย 31 ต.ค. 2556 09.00-15.00
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางน้อย 31 ต.ค. 2556 09.00-15.00
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางน้อย 31 ต.ค. 2556 09.00-15.00
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางน้อย 31 ต.ค. 2556 09.00-15.00
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางน้อย 31 ต.ค. 2556 09.00-15.00
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางน้อย 31 ต.ค. 2556 09.00-15.00
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางน้อย 31 ต.ค. 2556 09.00-15.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]