หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สมุทรสงคราม

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 72 61 85.92% 9 12.68% 0 0% 1 1.41% 71
2 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 51 33 66% 10 20% 6 12% 1 2% 50
3 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 62 23 39.66% 19 32.76% 8 13.79% 8 13.79% 58
4 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 46 18 51.43% 11 31.43% 4 11.43% 2 5.71% 35
5 โรงเรียนบ้านคลองบางกก 37 18 64.29% 4 14.29% 3 10.71% 3 10.71% 28
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 27 12 48% 9 36% 1 4% 3 12% 25
7 โรงเรียนวัดปากสมุทร 19 12 66.67% 0 0% 4 22.22% 2 11.11% 18
8 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 25 10 41.67% 8 33.33% 1 4.17% 5 20.83% 24
9 โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 20 8 42.11% 9 47.37% 2 10.53% 0 0% 19
10 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 24 7 36.84% 6 31.58% 2 10.53% 4 21.05% 19
11 โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 21 7 36.84% 5 26.32% 5 26.32% 2 10.53% 19
12 โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
13 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 11 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
14 โรงเรียนวัดสวนแก้ว 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
15 โรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) 21 6 30% 7 35% 4 20% 3 15% 20
16 โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 18 6 35.29% 7 41.18% 2 11.76% 2 11.76% 17
17 โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 12 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
18 โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม 16 6 42.86% 3 21.43% 0 0% 5 35.71% 14
19 โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฏร์นุกูล) 11 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
20 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 13 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
21 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ 14 5 35.71% 4 28.57% 2 14.29% 3 21.43% 14
22 โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 16 5 41.67% 4 33.33% 0 0% 3 25% 12
23 โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
24 โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 13 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
25 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
26 โรงเรียนวัดลาดเป้ง 23 4 18.18% 8 36.36% 3 13.64% 7 31.82% 22
27 โรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน 12 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 4 36.36% 11
28 โรงเรียนวัดบางประจันต์ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
29 โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สาัมัคคีราษฎร์รังสรรค์) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
30 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
31 โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
32 โรงเรียนวัดท้ายหาด 12 3 25% 7 58.33% 2 16.67% 0 0% 12
33 โรงเรียนวัดสาธุชนาราม 14 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 11
34 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
35 โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
36 โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
37 โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
38 โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
39 โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
40 โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 19 2 11.11% 9 50% 2 11.11% 5 27.78% 18
41 โรงเรียนวัดปราโมทย์ 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
42 โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) 8 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
43 โรงเรียนวัดจุฬามณี 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
44 โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 7 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
45 โรงเรียนบ้านเขตเมือง 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
46 โรงเรียนดรุณานุกูล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
47 โรงเรียนวัดบางสะแก 7 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
48 โรงเรียนวัดวรภุมิ 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
49 โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
50 โรงเรียนบ้านยายแพง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
51 โรงเรียนวัดตะโหนดราย (พรหมสวัสดิ์สาทร) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
52 โรงเรียนล้อมรัก 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
53 โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่ 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
54 โรงเรียนบ้านต้นลำแพน 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
55 โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
56 โรงเรียนบ้านบางนางลี่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
57 โรงเรียนวัดคลองโคน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
58 โรงเรียนวัดมณีสรรค์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
59 โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
60 โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
61 โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
62 โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
63 โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
64 โรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
65 โรงเรียนเอื้อวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
67 โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม 4 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
69 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
70 โรงเรียนอนุกูลวิทยา 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
71 โรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
72 โรงเรียนบ้านบางบ่อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนวัดบางแคกลาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนวัดบางใหญ่(ประภัสสรประชานุกูล) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านตะวันจาก 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
78 โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
79 โรงเรียนจตุวัฏมหาราชานุสรณ์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]