สรุปเหรียญรางวัล สพป. สมุทรสงคราม
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสมุทรสงคราม 61 9 0 1 70
2 เมืองสมุทรสงคราม 33 10 6 1 49
3 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 23 19 8 8 50
4 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 18 11 4 2 33
5 บ้านคลองบางกก 18 4 3 3 25
6 ไทยรัฐวิทยา 70 12 9 1 3 22
7 วัดปากสมุทร 12 0 4 2 16
8 บ้านลาดใหญ่สามัคคี 10 8 1 5 19
9 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 8 9 2 0 19
10 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 7 6 2 4 15
11 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 7 5 5 2 17
12 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 7 2 1 0 10
13 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 7 2 0 2 9
14 วัดสวนแก้ว 7 0 0 0 7
15 วัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) 6 7 4 3 17
16 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 6 7 2 2 15
17 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) 6 5 1 0 12
18 วัดธรรมสถิติ์วราราม 6 3 0 6 9
19 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฏร์นุกูล) 6 2 1 1 9
20 วัดธรรมประสิทธิ์ 5 5 1 1 11
21 วัดแก่นจันทน์ 5 4 2 3 11
22 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 5 4 0 3 9
23 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 5 3 1 1 9
24 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 5 2 3 0 10
25 วัดศรีสุวรรณคงคาราม 5 2 1 0 8
26 วัดลาดเป้ง 4 8 3 7 15
27 กงหลีเจี้ยนหมิน 4 2 1 4 7
28 วัดบางประจันต์ 4 2 0 0 6
29 วัดคู้สนามจันทร์(สาัมัคคีราษฎร์รังสรรค์) 4 1 0 0 5
30 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 4 0 1 1 5
31 วิริยะวิทยามูลนิธิ 4 0 0 2 4
32 วัดท้ายหาด 3 7 2 0 12
33 วัดสาธุชนาราม 3 5 2 1 10
34 บ้านคลองสมบูรณ์ 3 2 1 0 6
35 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 3 2 0 0 5
36 วัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) 3 1 1 0 5
37 บ้านรางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 3 1 1 0 5
38 ศาลจ้าวอาม้า 3 1 0 1 4
39 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 3 0 0 0 3
40 วัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 2 9 2 5 13
41 วัดปราโมทย์ 2 3 0 0 5
42 วัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) 2 1 2 2 5
43 วัดจุฬามณี 2 1 1 0 4
44 วัดศรัทธาธรรม 2 1 0 2 3
45 บ้านเขตเมือง 2 0 2 1 4
46 ดรุณานุกูล 2 0 0 0 2
47 วัดบางสะแก 1 4 0 1 5
48 วัดวรภุมิ 1 3 1 2 5
49 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 1 3 0 0 4
50 บ้านยายแพง 1 2 1 0 4
51 วัดตะโหนดราย (พรหมสวัสดิ์สาทร) 1 2 0 0 3
52 ล้อมรัก 1 1 1 2 3
53 วัดบางนางลี่ใหญ่ 1 1 0 3 2
54 บ้านต้นลำแพน 1 1 0 2 2
55 วัดคลองโคน 1 1 0 0 2
56 บ้านแพรกหนามแดง 1 1 0 0 2
57 บ้านบางนางลี่ 1 1 0 0 2
58 วัดมณีสรรค์ 1 1 0 0 2
59 วัดจันทร์เจริญสุข 1 0 2 0 3
60 วัดน้อยแสงจันทร์ 1 0 1 0 2
61 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 1 0 0 1 1
62 เอื้อวิทยา 1 0 0 0 1
63 บ้านฉู่ฉี่ 1 0 0 0 1
64 วัดธรรมาวุธาราม 1 0 0 0 1
65 วัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) 1 0 0 0 1
66 วัดนางพิมพ์ 0 3 1 0 4
67 วัดตรีจินดาวัฒนาราม 0 3 0 0 3
68 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 0 2 1 2 3
69 บ้านลาดใหญ่ 0 2 1 2 3
70 อนุกูลวิทยา 0 2 1 0 3
71 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 0 1 0 2 1
72 บ้านบางบ่อ 0 1 0 0 1
73 วัดบางแคกลาง 0 1 0 0 1
74 วัดบางใหญ่(ประภัสสรประชานุกูล) 0 1 0 0 1
75 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 0 1 0 0 1
76 วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 0 1 0 0 1
77 บ้านตะวันจาก 0 0 2 1 2
78 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 0 0 1 1 1
79 จตุวัฏมหาราชานุสรณ์ 0 0 0 1 0
รวม 371 224 85 99 779