ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา 70 สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองบางกก สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 - -
4 วัดปากสมุทร สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 - -
5 วัดศรัทธาธรรม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดธรรมสถิติ์วราราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 - -

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 88 ทอง 4
5 บ้านคลองบางกก สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 85 ทอง 5
6 วัดท้ายหาด สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 78 เงิน 6
7 วัดสาธุชนาราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 75 เงิน 7
8 วัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 74 เงิน 8
9 วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 72 เงิน 9

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางประจันต์ สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดจุฬามณี สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 92.75 ทอง 4
5 วัดธรรมสถิติ์วราราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 91.75 ทอง 5
6 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 90.25 ทอง 6
7 บ้านรางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 84 ทอง 7
8 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 80.5 ทอง 8
9 วัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 66.25 ทองแดง 9

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 - -

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดคู้สนามจันทร์(สาัมัคคีราษฎร์รังสรรค์) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 - -

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองบางกก สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 81 ทอง 4
5 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 78 เงิน 5
6 วัดสาธุชนาราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 77 เงิน 6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดคู้สนามจันทร์(สาัมัคคีราษฎร์รังสรรค์) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดแก่นจันทน์ สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านเขตเมือง สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 81 ทอง 5
6 วัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 80 ทอง 6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านรางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 70 เงิน 4
5 วัดธรรมประสิทธิ์ สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 62 ทองแดง 5
6 วัดแก่นจันทน์ สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 60 ทองแดง 6
7 วัดจันทร์เจริญสุข สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 - -
8 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดแก่นจันทน์ สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสาธุชนาราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 80.26 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 70.03 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 - -
4 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 - -
5 วัดศรัทธาธรรม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดลาดเป้ง สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 80.12 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 78.07 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 72.22 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 67.7 ทองแดง 4
5 บ้านเขตเมือง สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 67.25 ทองแดง 5
6 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 62.57 ทองแดง 6
7 ล้อมรัก สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 58.33 เข้าร่วม 7
8 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลาดใหญ่สามัคคี สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 68 ทองแดง 4

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฏร์นุกูล) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านลาดใหญ่สามัคคี สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 77 เงิน 4
5 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 77 เงิน 4
6 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 68 ทองแดง 6
7 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 67 ทองแดง 7

คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 76 เงิน ชนะเลิศ
2 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทยรัฐวิทยา 70 สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดลาดเป้ง สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 52 เข้าร่วม 4
5 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 44 เข้าร่วม 5
6 วัดปากสมุทร สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 42 เข้าร่วม 6
7 บ้านคลองบางกก สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 38 เข้าร่วม 7
8 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 36 เข้าร่วม 8
9 วัดสาธุชนาราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 30 เข้าร่วม 9

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 77.22 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 73 เงิน 4
5 บ้านเขตเมือง สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 65 ทองแดง 5

สุขศึกษา และพลศึกษา
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดตะโหนดราย (พรหมสวัสดิ์สาทร) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 71 เงิน 4

สุขศึกษา และพลศึกษา
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดปากสมุทร สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ

สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 75 เงิน ชนะเลิศ
2 บ้านลาดใหญ่สามัคคี สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดลาดเป้ง สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 65 ทองแดง 4
5 วัดปากสมุทร สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 64 ทองแดง 5
6 วัดสาธุชนาราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 62 ทองแดง 6
7 วัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 60 ทองแดง 7

สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 วิริยะวิทยามูลนิธิ สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดน้อยแสงจันทร์ สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 79 เงิน 4
5 วัดตะโหนดราย (พรหมสวัสดิ์สาทร) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 78 เงิน 5
6 วัดท้ายหาด สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 78 เงิน 5
7 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 76 เงิน 7
8 วัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 74 เงิน 8
9 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 70 เงิน 9