เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
19 พ.ย. 2556
20 พ.ย. 2556
21 พ.ย. 2556
22 พ.ย. 2556
27 พ.ย. 2556
28 พ.ย. 2556
29 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศจาก สพป.สมุทรสาคร

                 โรงเรียนสามารถพิมพ์เกีตยรติบัตรการแข่งขันวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แล้ว (กิจกรรมที่แข่งเสร็จแล้วและประกาศผลเรียบร้อยแล้ว)  จากหน้าเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่  ไปที่เมนูทางด้านซ้ายมือ คลิก พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนและครูและเกียรติบัตรกรรมการตัดสิน ก่อนพิมพ์ตรวจสอบชื่อและสกุลให้เรียบร้อยก่อน

 
 

ประกาศจาก สพป.สมุทรสาคร

                ให้โรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  ตรวจสอบกิจกรรมการแข่งขันที่ต้อง      ส่งเอกสารล่วงหน้า  จำนวน  22  รายการ     โดยให้โรงเรียนนำเอกสารตามจำนวนที่กำหนดแต่ละรายการ  ส่งให้ สพป.สมุทรสาคร ภายในวันศุกร์ที่  6  ธันวาคม 2556  เพราะต้องส่งให้ สพป.เพชรบุรี ในวันจันทร์ที่  9  ธันวคม 2556   หากพ้นกำหนด สพป.เพชรบุรีจะไม่รับเอกสารแล้ว และส่งเล่มเอกสารเพิ่มคือ การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1 - 6 และ การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1 - 6

เอกสารแนบ

                   .:หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัวนักเรียน:.

 
 

ประกาศจาก สพป.สมุทรสาคร

ลำดับที่การแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 63 ปี 2556

 
 

ประกาศจาก สพป.สมุทรสาคร แจ้งศูนย์การแข่งขันทุกศูนย์(กลุ่มสาระการเรียนรู้)
           ศูนย์ใดที่มีการเปลี่ยนตัวนักเรียนแต่ละกิจกรรม ให้ศูนย์ดำเนินการแก้ไข ชื่อเด็ก และชื่อครูผู้ควบคุม ให้เป็นปัจจุบันให้เรียบร้อยก่อนประกาศผล

แจ้งโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันวิชาการ
          โรงเรียนที่มีการเปลี่ยนตัวนักเรียนเข้าแข่งขัน ให้ดำเนินการแก้ไขรายชื่อนักเรียนให้เรียบร้อยก่อนการแข่งขัน

 
 

                         .....ประกาศ  จาก สพป.สมุทรสาคร ......

                     ด้วย สพป.เพชรบุรี (เจ้าภาพ)  กำหนดให้ สพป. ในเขตภาคกลางและตะวันออกทุกเขตพื้นที่  โอนข้อมูล (ส่งข้อมูลนักเรียนผู้เข้าแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556  เจ้าภาพจะปิดระบบโอนข้อมูล ในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 เวลา 24.00 น.  และเพื่อให้การส่งข้อมูลนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาคร ทันตามวัน เวลา ที่กกำหนด  จึงขอให้ศูนย์จัดการแข่งขันทุกกลุ่มสาระ จัดทำคะแนน ของผู้เข้าแข่งขันทุกคน (พร้อมตรวจสอบให้เรียบร้อย ก่อนประกาศผล) ให้แล้วเสร็จ   ภายในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556

 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การจัดส่งเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ช่องติดต่อสื่อสารเฉพาะกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 138
จำนวนทีม 1,876
จำนวนนักเรียน 4,729
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,687
จำนวนกรรมการ 641
ครู+นักเรียน 7,416
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,057
ประกาศผลแล้ว 224/325 (68.92%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 22
เมื่อวาน 28
สัปดาห์นี้ 118
สัปดาห์ที่แล้ว 148
เดือนนี้ 620
เดือนที่แล้ว 398
ปีนี้ 1,257
ทั้งหมด 216,125