หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ 19 - 29 เดือน พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติครองสิริราชสมบัติ 60 ปี (อาคารสีเหลือง) ชั้น 4 ห้อง 2/2 20 พ.ย. 2556
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติครองสิริราชสมบัติ 60 ปี (อาคารสีเหลือง) ชั้น 4 ห้อง 3/3 20 พ.ย. 2556
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 29 พ.ย. 2556 เริ่มตั้งแต่ 09.00 น.
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมายุ 80 พรรษา ( อาคารสีเขียว ) ชั้น 2 ห้อง 1/1 20 พ.ย. 2556
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมายุ 80 พรรษา ( อาคารสีเขียว ) ชั้น 2 ห้อง 2/1 20 พ.ย. 2556
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 29 พ.ย. 2556 เริ่มตั้งแต่ 09.00 น.
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติครองสิริราชสมบัติ 50 ปี (อาคารสีส้ม) ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 20 พ.ย. 2556
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดยกกระบัตร อาคารมัธยม ชั้น ชั้นที่1 ห้อง ศูนย์Pree 29 พ.ย. 2556 เริ่มตั้งแต่ 09.00 น.
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติครองสิริราชสมบัติ 60 ปี (อาคารสีเหลือง) ชั้น 3 ห้อง 2/1 20 พ.ย. 2556
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 29 พ.ย. 2556 เริ่มตั้งแต่ 09.00 น.
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 20 พ.ย. 2556
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดยกกระบัตร อาคารหลังคาโค้งวัดยกกระบัตร 29 พ.ย. 2556 เริ่มตั้งแต่ 09.00 น.
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมายุ 80 พรรษา ( อาคารสีเขียว ) ชั้น 3 ห้อง 3/2 20 พ.ย. 2556
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมายุ 80 พรรษา ( อาคารสีเขียว ) ชั้น 3 ห้อง 4/1 20 พ.ย. 2556
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดยกกระบัตร ห้อง ห้องสมุดโรงเรียนวัดยกกระบัตร 29 พ.ย. 2556 เริ่มตั้งแต่ 09.00 น.
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมายุ 80 พรรษา ( อาคารสีเขียว ) ชั้น 1 ห้อง อ.1/3 20 พ.ย. 2556
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมายุ 80 พรรษา ( อาคารสีเขียว ) ชั้น 1 ห้อง อ.2/1 20 พ.ย. 2556
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดยกกระบัตร อาคารอนุบาล ชั้น ชั้นที่2 ห้อง ห้องประชุมพิเศษตู้จินดา 29 พ.ย. 2556 เริ่มตั้งแต่ 09.00 น.
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติครองสิริราชสมบัติ 50 ปี (อาคารสีส้ม) ชั้น 3 ห้อง 6/1 20 พ.ย. 2556
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดยกกระบัตร ศูนย์พิพิธภัณฑ์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ชั้นที่1 ห้อง ศูนย์พิพิธภัณฑ์ 29 พ.ย. 2556 เริ่มตั้งแต่ 09.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]