หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ 19 - 29 เดือน พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม อาคารสีแดง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม(ด้านหน้า) 20 พ.ย. 2556 09.00-15.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 20 พ.ย. 2556 09.00-15.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม อาคารสีแดง ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 20 พ.ย. 2556 09.00-15.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม อาคารสีม่วง ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 20 พ.ย. 2556 09.00-15.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 29 พ.ย. 2556 09.00 -15.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม อาคารสีม่วง ชั้น 3 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 20 พ.ย. 2556 09.00-15.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม อาคารสีแดง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม(ด้านหลัง) 20 พ.ย. 2556 09.00-15.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00
-
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00
-
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม1 20 พ.ย. 2556 09.00-15.00
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 29 พ.ย. 2556
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 29 พ.ย. 2556
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม อาคารสีเหลือง ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 20 พ.ย. 2556 09.00-15.00
-
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 29 พ.ย. 2556 09.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]