หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สมุทรสาคร

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเอกชัย 77 42 62.69% 13 19.4% 6 8.96% 6 8.96% 67
2 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 53 38 71.7% 10 18.87% 3 5.66% 2 3.77% 53
3 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 76 36 50.7% 19 26.76% 9 12.68% 7 9.86% 71
4 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 70 35 52.24% 11 16.42% 12 17.91% 9 13.43% 67
5 โรงเรียนวัดนางสาว 72 32 45.07% 18 25.35% 10 14.08% 11 15.49% 71
6 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 56 27 52.94% 8 15.69% 4 7.84% 12 23.53% 51
7 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 64 24 38.1% 24 38.1% 7 11.11% 8 12.7% 63
8 โรงเรียนวัดคลองครุ 41 22 53.66% 12 29.27% 2 4.88% 5 12.2% 41
9 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 50 21 43.75% 8 16.67% 7 14.58% 12 25% 48
10 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 64 20 33.33% 17 28.33% 7 11.67% 16 26.67% 60
11 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 24 18 78.26% 2 8.7% 2 8.7% 1 4.35% 23
12 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 36 16 44.44% 12 33.33% 4 11.11% 4 11.11% 36
13 โรงเรียนวัดบางปิ้ง 36 16 44.44% 8 22.22% 6 16.67% 6 16.67% 36
14 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 36 16 50% 6 18.75% 5 15.63% 5 15.63% 32
15 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 43 15 37.5% 9 22.5% 10 25% 6 15% 40
16 โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 38 15 41.67% 9 25% 8 22.22% 4 11.11% 36
17 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 22 15 68.18% 4 18.18% 3 13.64% 0 0% 22
18 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 21 15 88.24% 2 11.76% 0 0% 0 0% 17
19 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 32 13 40.63% 8 25% 5 15.63% 6 18.75% 32
20 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 32 12 42.86% 10 35.71% 3 10.71% 3 10.71% 28
21 โรงเรียนวัดท่าเสา 38 12 38.71% 9 29.03% 4 12.9% 6 19.35% 31
22 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 35 11 34.38% 12 37.5% 6 18.75% 3 9.38% 32
23 โรงเรียนบ้านคลองแค 23 11 47.83% 9 39.13% 3 13.04% 0 0% 23
24 โรงเรียนบ้านคลองตัน 26 11 44% 6 24% 5 20% 3 12% 25
25 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 38 10 26.32% 12 31.58% 11 28.95% 5 13.16% 38
26 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย 26 10 38.46% 6 23.08% 4 15.38% 6 23.08% 26
27 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 40 9 24.32% 12 32.43% 10 27.03% 6 16.22% 37
28 โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 17 9 52.94% 2 11.76% 3 17.65% 3 17.65% 17
29 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 29 8 28.57% 7 25% 7 25% 6 21.43% 28
30 โรงเรียนวัดหนองบัว 27 8 33.33% 6 25% 5 20.83% 5 20.83% 24
31 โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏร์ 19 7 36.84% 7 36.84% 2 10.53% 3 15.79% 19
32 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 23 7 35% 5 25% 3 15% 5 25% 20
33 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 22 7 36.84% 3 15.79% 3 15.79% 6 31.58% 19
34 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 12 7 58.33% 1 8.33% 4 33.33% 0 0% 12
35 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 30 6 20% 9 30% 7 23.33% 8 26.67% 30
36 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 25 6 27.27% 7 31.82% 5 22.73% 4 18.18% 22
37 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 23 6 26.09% 5 21.74% 5 21.74% 7 30.43% 23
38 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 12 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
39 โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 11 6 54.55% 1 9.09% 3 27.27% 1 9.09% 11
40 โรงเรียนวัดสวนส้ม 21 5 25% 6 30% 2 10% 7 35% 20
41 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก 15 5 33.33% 5 33.33% 2 13.33% 3 20% 15
42 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 12 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
43 โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 9 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 3 33.33% 9
44 โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ 22 4 19.05% 5 23.81% 6 28.57% 6 28.57% 21
45 โรงเรียนบ้านบางปิ้ง 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
46 โรงเรียนวัดชัยมงคล 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
47 โรงเรียนบ้านโคก 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
48 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 16 4 33.33% 2 16.67% 5 41.67% 1 8.33% 12
49 โรงเรียนมหาชัยศริสเตียนวิทยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
51 โรงเรียนวัดบางปลา 14 3 21.43% 6 42.86% 3 21.43% 2 14.29% 14
52 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
53 โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
54 โรงเรียนวัดกาหลง 11 3 30% 1 10% 4 40% 2 20% 10
55 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
56 โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนวัดศิริมงคล 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
58 โรงเรียนปัญจพรพิทยา 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนบ้านยกกระบัตร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 17 2 12.5% 6 37.5% 3 18.75% 5 31.25% 16
61 โรงเรียนวัดบางขุด 11 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 11
62 โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 14 2 14.29% 4 28.57% 1 7.14% 7 50% 14
63 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 15 2 13.33% 3 20% 2 13.33% 8 53.33% 15
64 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
65 โรงเรียนเทพนรรัตน์ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
66 โรงเรียนวัดอ่างทอง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนวัดศรีเมือง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
68 โรงเรียนบ้านคลองหลวง 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
69 โรงเรียนวัดโคกขาม 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนวัดปากบ่อ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
73 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
74 โรงเรียนบ้านคลองซื่อ 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนบ้านโรงเข้ 9 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 9
76 โรงเรียนบ้านแคราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร) 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
77 โรงเรียนบ้านรางสายบัว 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
79 โรงเรียนวัดบางน้ำวน 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
80 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศพระราม 2 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 7 1 14.29% 1 14.29% 5 71.43% 0 0% 7
82 โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 9 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 4 50% 8
83 โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
84 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
85 โรงเรียนบ้านนาโคก 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
86 โรงเรียนอันนาลัย 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านวังจรเข้ 6 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
89 โรงเรียนวัดโรงเข้ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
90 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม 8 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนวัดนาขวาง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนวัดชีผ้าขาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนวัดบางพลี 7 0 0% 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 7
98 โรงเรียนบ้านสันดาบ 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
99 โรงเรียนวัดท่ากระบือ 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
100 โรงเรียนวัดวิสุทธาราม 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
101 โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
103 โรงเรียนวัดบางยาง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
104 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
106 โรงเรียนบ้านท่าทราย 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
107 โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
108 โรงเรียนทำนบแพ้ว 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนวัดกระโจมทอง 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
110 โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ 4 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
111 โรงเรียนวัดธรรมโชติ 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
112 โรงเรียนวัดกระซ้าขาว 6 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
113 โรงเรียนวังนกไข่ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
114 โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่ 95 4 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
115 โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
116 โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]