หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 142 โรงเรียนทำนบแพ้ว 2 2 2
2 089 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 25 48 38
3 146 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 12 31 16
4 017 โรงเรียนบ้านคลองซื่อ 5 14 11
5 037 โรงเรียนบ้านคลองตัน 26 51 28
6 092 โรงเรียนบ้านคลองสำโรง 0 0 0
7 093 โรงเรียนบ้านคลองหลวง 5 20 7
8 103 โรงเรียนบ้านคลองแค 23 66 38
9 023 โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง 0 0 0
10 033 โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า 4 10 6
11 060 โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่ 95 4 14 5
12 004 โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 17 43 27
13 078 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 35 60 43
14 091 โรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก 0 0 0
15 066 โรงเรียนบ้านท่าทราย 3 6 6
16 049 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 4 5 4
17 019 โรงเรียนบ้านนาโคก 3 5 4
18 069 โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 38 147 75
19 072 โรงเรียนบ้านบางปิ้ง 9 11 9
20 044 โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย 7 14 9
21 067 โรงเรียนบ้านยกกระบัตร 3 11 6
22 038 โรงเรียนบ้านรางสายบัว 4 6 5
23 085 โรงเรียนบ้านวังจรเข้ 6 22 7
24 006 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 70 162 106
25 061 โรงเรียนบ้านสันดาบ 4 20 8
26 073 โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ 4 12 4
27 097 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 29 61 35
28 094 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 0 0 0
29 145 โรงเรียนบ้านแคราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร) 5 16 8
30 055 โรงเรียนบ้านโคก 8 14 8
31 081 โรงเรียนบ้านโรงเข้ 9 17 12
32 047 โรงเรียนวังนกไข่ 2 2 2
33 028 โรงเรียนวัดกระซ้าขาว 6 10 6
34 040 โรงเรียนวัดกระโจมทอง 4 14 6
35 021 โรงเรียนวัดกาหลง 11 32 19
36 064 โรงเรียนวัดคลองครุ 41 85 59
37 042 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 22 47 29
38 086 โรงเรียนวัดชัยมงคล 8 22 12
39 009 โรงเรียนวัดชีผ้าขาว 1 1 1
40 077 โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม 3 3 3
41 046 โรงเรียนวัดท่ากระบือ 4 9 6
42 051 โรงเรียนวัดท่าเสา 38 109 52
43 039 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 3 7 4
44 083 โรงเรียนวัดธรรมโชติ 3 7 6
45 090 โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง 3 3 3
46 024 โรงเรียนวัดนาขวาง 2 2 2
47 043 โรงเรียนวัดนางสาว 72 151 117
48 031 โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ 1 2 1
49 029 โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 9 31 15
50 026 โรงเรียนวัดบางขุด 11 31 20
51 018 โรงเรียนวัดบางน้ำวน 4 24 5
52 096 โรงเรียนวัดบางปลา 14 26 15
53 062 โรงเรียนวัดบางปิ้ง 36 76 44
54 016 โรงเรียนวัดบางพลี 7 17 8
55 048 โรงเรียนวัดบางยาง 3 4 3
56 011 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 23 46 26
57 059 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 3 3 3
58 020 โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 14 20 14
59 030 โรงเรียนวัดปากบ่อ 4 5 4
60 101 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 76 217 99
61 098 โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ 1 0 0
62 074 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 56 125 88
63 022 โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม 1 2 2
64 001 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 64 136 102
65 068 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 64 155 82
66 087 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 30 48 44
67 034 โรงเรียนวัดวิสุทธาราม 4 7 6
68 032 โรงเรียนวัดศรีวนาราม 0 0 0
69 104 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 36 95 47
70 057 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 23 54 41
71 065 โรงเรียนวัดศรีเมือง 5 9 7
72 099 โรงเรียนวัดศิริมงคล 4 10 6
73 088 โรงเรียนวัดสวนส้ม 21 47 24
74 052 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 40 77 59
75 147 โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 7 32 7
76 045 โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 4 17 6
77 076 โรงเรียนวัดหนองบัว 27 58 42
78 080 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 16 24 21
79 041 โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง 1 8 2
80 050 โรงเรียนวัดอ่างทอง 5 19 11
81 102 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย 26 79 33
82 014 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 32 165 52
83 100 โรงเรียนวัดเกาะ 0 0 0
84 010 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 1 3 2
85 036 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 43 176 71
86 058 โรงเรียนวัดโคกขาม 5 5 5
87 070 โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ 22 77 41
88 082 โรงเรียนวัดโรงเข้ 3 8 6
89 056 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 50 133 86
90 027 โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 9 32 10
91 013 โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 4 8 6
92 025 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 36 71 41
93 007 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 8 37 8
94 012 โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 8 17 8
95 054 โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 11 18 15
96 053 โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ 2 6 4
97 079 โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏร์ 19 36 24
98 095 โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 0 0 0
99 084 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 38 77 55
100 063 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 53 151 79
101 139 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 0 0 0
102 071 โรงเรียนเทพนรรัตน์ 6 14 9
103 015 โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 5 12 8
104 008 โรงเรียนเอกชัย 77 246 116
105 035 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 15 46 26
106 114 โรงเรียนฐานเทคโนโลยี 0 0 0
107 121 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 6 28 11
108 120 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 12 47 20
109 116 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 12 53 16
110 117 โรงเรียนปัญจพรพิทยา 4 16 6
111 108 โรงเรียนมหาชัยศริสเตียนวิทยา 5 8 6
112 105 โรงเรียนศรีทัศน์ดำรงวิทย์ 0 0 0
113 111 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 22 48 31
114 123 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 6 10 6
115 119 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 3 3 3
116 125 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศพระราม 2 3 4 4
117 124 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย 0 0 0
118 113 โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า 1 3 2
119 110 โรงเรียนอนุบาลน้อมจิตต์ 0 0 0
120 115 โรงเรียนอนุบาลบ้านทอฝัน 0 0 0
121 118 โรงเรียนอนุบาลยุวธัช 0 0 0
122 109 โรงเรียนอนุบาลสมฤดี 0 0 0
123 112 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 4 4 4
124 122 โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 0 0 0
125 107 โรงเรียนอันนาลัย 3 9 3
126 106 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา 4 11 4
127 126 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 32 73 36
128 127 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 17 26 24
129 137 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี 0 0 0
130 133 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 21 41 32
131 144 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม 0 0 0
132 134 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี 0 0 0
133 131 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม 0 0 0
134 128 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม 0 0 0
135 143 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม 8 19 11
136 130 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก 15 21 17
137 135 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 24 71 38
138 136 โรงเรียนเทศบาลเมืองอ้อมน้อย 0 0 0
รวม 1876 4729 2687
7416

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]