สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรสาคร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสมุทรสาคร 21 12 6 39 38 10 3 2 51
2 เอกชัย 12 14 10 36 42 13 6 6 61
3 วัดยกกระบัตร 12 8 5 25 27 8 4 12 39
4 วัดนางสาว 11 8 7 26 32 18 10 11 60
5 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม 10 7 4 21 36 19 9 7 64
6 เทศบาลบ้านมหาชัย 10 3 1 14 15 2 0 0 17
7 บ้านสวนหลวง 9 9 9 27 35 11 12 9 58
8 เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 9 5 3 17 18 2 2 1 22
9 วัดราษฎร์บำรุง 6 7 8 21 24 24 7 8 55
10 วัดคลองครุ 6 5 5 16 22 12 2 5 36
11 บ้านดอนไผ่ 6 5 2 13 11 12 6 3 29
12 บ้านอ้อมโรงหีบ 6 3 4 13 8 7 7 6 22
13 สมฤดีสมุทรสาคร 6 3 3 12 15 4 3 0 22
14 บ้านคลองแค 5 3 3 11 11 9 3 0 23
15 วัดบางปิ้ง 4 4 6 14 16 8 6 6 30
16 บ้านบางน้ำจืด 4 4 5 13 15 9 8 4 32
17 วัดเจ็ดริ้ว 4 3 4 11 15 9 10 6 34
18 วัดใหญ่บ้านบ่อ 4 3 3 10 16 6 5 5 27
19 เทศบาลวัดโกรกกราก 4 0 1 5 5 5 2 3 12
20 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 3 9 5 17 21 8 7 12 36
21 วัดราษฎร์รังสรรค์ 3 7 5 15 20 17 7 16 44
22 วัดสามัคคีศรัทธาราม 3 4 2 9 9 12 10 6 31
23 วัดเกตุมดีศรีวราราม 3 2 4 9 13 8 5 6 26
24 บ้านคลองตัน 3 1 5 9 11 6 5 3 22
25 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 2 4 6 12 16 12 4 4 32
26 บ้านปล่องเหลี่ยม 2 4 1 7 12 10 3 3 25
27 วัดท่าเสา 2 3 2 7 12 9 4 6 25
28 ประชินนุสรณ์ 2 3 1 6 7 1 4 0 12
29 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏร์ 2 2 4 8 7 7 2 3 16
30 วัดอ้อมน้อย 2 2 2 6 10 6 4 6 20
31 บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 2 2 1 5 6 3 2 0 11
32 มหาชัยศริสเตียนวิทยา 2 2 1 5 4 1 0 0 5
33 วัดบางหญ้าแพรก 2 2 0 4 7 5 3 5 15
34 วัดคลองตันราษฎร์บำรุง 2 0 2 4 7 3 3 6 13
35 สามชัยวิเทศศึกษา 2 0 1 3 3 1 0 2 4
36 วัดอ่างทอง 2 0 0 2 2 3 0 0 5
37 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 1 5 1 7 6 7 5 4 18
38 บ้านดอนไก่ดี 1 3 2 6 9 2 3 3 14
39 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1 2 2 5 6 9 7 8 22
40 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 1 2 1 4 6 1 3 1 10
41 ทานตะวันไตรภาษา 1 2 1 4 2 3 1 0 6
42 วัดหนองบัว 1 1 3 5 8 6 5 5 19
43 วัดศิริมงคล 1 1 1 3 3 0 0 1 3
44 วัดใหญ่จอมปราสาท 1 1 0 2 3 1 0 0 4
45 วัดปัจจันตาราม 1 1 0 2 2 4 1 7 7
46 เทพนรรัตน์ 1 1 0 2 2 3 1 0 6
47 บ้านคลองกระทุ่มแบน 1 0 2 3 5 5 1 1 11
48 วัดโพธิ์แจ้ 1 0 2 3 4 5 6 6 15
49 วัดสวนส้ม 1 0 1 2 5 6 2 7 13
50 วัดใต้บ้านบ่อ 1 0 1 2 5 0 1 3 6
51 วัดหนองสองห้อง 1 0 1 2 4 2 5 1 11
52 วัดกาหลง 1 0 1 2 3 1 4 2 8
53 วัดบางปลา 1 0 0 1 3 6 3 2 12
54 วัดบางขุด 1 0 0 1 2 4 3 2 9
55 ไทยรัฐวิทยา 9 1 0 0 1 2 3 2 8 7
56 เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 วัดใหม่หนองพะอง 0 3 0 3 3 3 2 0 8
58 วัดศรีสุทธาราม 0 2 2 4 6 5 5 7 16
59 บ้านโคก 0 2 2 4 4 3 0 0 7
60 อนุสรณ์ศุภมาศ 0 2 2 4 4 0 0 0 4
61 อนุบาลบ้านแพ้ว 0 2 1 3 10 12 11 5 33
62 วัดศรีเมือง 0 2 1 3 2 2 0 1 4
63 วัดโคกขาม 0 2 1 3 2 1 2 0 5
64 บ้านบางปิ้ง 0 2 0 2 4 3 2 0 9
65 ปัญจพรพิทยา 0 1 1 2 3 0 0 0 3
66 วัดสุวรรณรัตนาราม 0 1 1 2 1 1 5 0 7
67 วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
68 วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
69 วัดหลักสองราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
70 อนุบาลต้นกล้า 0 1 0 1 1 0 0 0 1
71 วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 0 0 3 3 2 6 3 5 11
72 สมุทรมณีรัตน์ 0 0 2 2 3 2 2 1 7
73 บ้านคลองหลวง 0 0 2 2 2 2 0 0 4
74 วัดปากบ่อ 0 0 2 2 2 0 2 0 4
75 วัดชัยมงคล 0 0 1 1 4 3 1 0 8
76 บ้านยกกระบัตร 0 0 1 1 3 0 0 0 3
77 บ้านชายทะเลบางกระเจ้า 0 0 1 1 2 1 0 0 3
78 สารสาสน์วิเทศพระราม 2 0 0 1 1 1 2 0 0 3
79 วัดน่วมกานนท์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
80 วัดพันธุวงษ์ 0 0 1 1 0 0 0 1 0
81 วัดบ้านไร่ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
82 บ้านคลองซื่อ 0 0 0 0 1 4 0 0 5
83 บ้านโรงเข้ 0 0 0 0 1 3 2 3 6
84 บ้านแคราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร) 0 0 0 0 1 3 0 1 4
85 บ้านรางสายบัว 0 0 0 0 1 3 0 0 4
86 บ้านปลายคลองน้อย 0 0 0 0 1 2 3 1 6
87 วัดบางน้ำวน 0 0 0 0 1 2 1 0 4
88 วัดบางกระเจ้า 0 0 0 0 1 1 2 4 4
89 เจริญศิลป์ศึกษา 0 0 0 0 1 1 0 2 2
90 บ้านนาโคก 0 0 0 0 1 1 0 1 2
91 อันนาลัย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
92 สหกรณ์นิคมเกลือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
93 บ้านวังจรเข้ 0 0 0 0 1 0 2 2 3
94 วัดโรงเข้ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
95 วัดนาขวาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
96 วัดชีผ้าขาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 วัดเจริญสุขาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 วัดบางพลี 0 0 0 0 0 2 3 2 5
99 บ้านสันดาบ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
100 วัดท่ากระบือ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
101 วัดวิสุทธาราม 0 0 0 0 0 2 2 0 4
102 วัดหนองนกไข่ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
103 บ้านท้องคุ้ง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
104 วัดบางยาง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
105 สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
106 เมืองสมุทรสาคร 0 0 0 0 0 1 3 1 4
107 บ้านท่าทราย 0 0 0 0 0 1 1 1 2
108 วัดดอนโฆสิตาราม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
109 ทำนบแพ้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
110 วัดกระโจมทอง 0 0 0 0 0 0 3 1 3
111 บ้านหนองหาดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
112 วัดธรรมโชติ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
113 วัดกระซ้าขาว 0 0 0 0 0 0 1 2 1
114 วังนกไข่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
115 บ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่ 95 0 0 0 0 0 0 0 3 0
116 วัดราษฎร์ธรรมาราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 208 195 176 579 731 458 298 282 1,487