สรุปเหรียญรางวัล สพป. สมุทรสาคร
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เอกชัย 42 13 6 6 61
2 อนุบาลสมุทรสาคร 38 10 3 2 51
3 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม 36 19 9 7 64
4 บ้านสวนหลวง 35 11 12 9 58
5 วัดนางสาว 32 18 10 11 60
6 วัดยกกระบัตร 27 8 4 12 39
7 วัดราษฎร์บำรุง 24 24 7 8 55
8 วัดคลองครุ 22 12 2 5 36
9 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 21 8 7 12 36
10 วัดราษฎร์รังสรรค์ 20 17 7 16 44
11 เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 18 2 2 1 22
12 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 16 12 4 4 32
13 วัดบางปิ้ง 16 8 6 6 30
14 วัดใหญ่บ้านบ่อ 16 6 5 5 27
15 วัดเจ็ดริ้ว 15 9 10 6 34
16 บ้านบางน้ำจืด 15 9 8 4 32
17 สมฤดีสมุทรสาคร 15 4 3 0 22
18 เทศบาลบ้านมหาชัย 15 2 0 0 17
19 วัดเกตุมดีศรีวราราม 13 8 5 6 26
20 บ้านปล่องเหลี่ยม 12 10 3 3 25
21 วัดท่าเสา 12 9 4 6 25
22 บ้านดอนไผ่ 11 12 6 3 29
23 บ้านคลองแค 11 9 3 0 23
24 บ้านคลองตัน 11 6 5 3 22
25 อนุบาลบ้านแพ้ว 10 12 11 5 33
26 วัดอ้อมน้อย 10 6 4 6 20
27 วัดสามัคคีศรัทธาราม 9 12 10 6 31
28 บ้านดอนไก่ดี 9 2 3 3 14
29 บ้านอ้อมโรงหีบ 8 7 7 6 22
30 วัดหนองบัว 8 6 5 5 19
31 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏร์ 7 7 2 3 16
32 วัดบางหญ้าแพรก 7 5 3 5 15
33 วัดคลองตันราษฎร์บำรุง 7 3 3 6 13
34 ประชินนุสรณ์ 7 1 4 0 12
35 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 6 9 7 8 22
36 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 6 7 5 4 18
37 วัดศรีสุทธาราม 6 5 5 7 16
38 บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 6 3 2 0 11
39 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 6 1 3 1 10
40 วัดสวนส้ม 5 6 2 7 13
41 เทศบาลวัดโกรกกราก 5 5 2 3 12
42 บ้านคลองกระทุ่มแบน 5 5 1 1 11
43 วัดใต้บ้านบ่อ 5 0 1 3 6
44 วัดโพธิ์แจ้ 4 5 6 6 15
45 บ้านบางปิ้ง 4 3 2 0 9
46 วัดชัยมงคล 4 3 1 0 8
47 บ้านโคก 4 3 0 0 7
48 วัดหนองสองห้อง 4 2 5 1 11
49 มหาชัยศริสเตียนวิทยา 4 1 0 0 5
50 อนุสรณ์ศุภมาศ 4 0 0 0 4
51 วัดบางปลา 3 6 3 2 12
52 วัดใหม่หนองพะอง 3 3 2 0 8
53 สมุทรมณีรัตน์ 3 2 2 1 7
54 วัดกาหลง 3 1 4 2 8
55 สามชัยวิเทศศึกษา 3 1 0 2 4
56 วัดใหญ่จอมปราสาท 3 1 0 0 4
57 วัดศิริมงคล 3 0 0 1 3
58 ปัญจพรพิทยา 3 0 0 0 3
59 บ้านยกกระบัตร 3 0 0 0 3
60 วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 2 6 3 5 11
61 วัดบางขุด 2 4 3 2 9
62 วัดปัจจันตาราม 2 4 1 7 7
63 ไทยรัฐวิทยา 9 2 3 2 8 7
64 ทานตะวันไตรภาษา 2 3 1 0 6
65 เทพนรรัตน์ 2 3 1 0 6
66 วัดอ่างทอง 2 3 0 0 5
67 วัดศรีเมือง 2 2 0 1 4
68 บ้านคลองหลวง 2 2 0 0 4
69 วัดโคกขาม 2 1 2 0 5
70 วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 2 1 0 0 3
71 บ้านชายทะเลบางกระเจ้า 2 1 0 0 3
72 วัดปากบ่อ 2 0 2 0 4
73 วัดบ้านไร่ 2 0 0 1 2
74 บ้านคลองซื่อ 1 4 0 0 5
75 บ้านโรงเข้ 1 3 2 3 6
76 บ้านแคราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร) 1 3 0 1 4
77 บ้านรางสายบัว 1 3 0 0 4
78 บ้านปลายคลองน้อย 1 2 3 1 6
79 วัดบางน้ำวน 1 2 1 0 4
80 สารสาสน์วิเทศพระราม 2 1 2 0 0 3
81 วัดสุวรรณรัตนาราม 1 1 5 0 7
82 วัดบางกระเจ้า 1 1 2 4 4
83 วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง 1 1 1 0 3
84 เจริญศิลป์ศึกษา 1 1 0 2 2
85 บ้านนาโคก 1 1 0 1 2
86 อันนาลัย 1 1 0 0 2
87 สหกรณ์นิคมเกลือ 1 1 0 0 2
88 บ้านวังจรเข้ 1 0 2 2 3
89 วัดโรงเข้ 1 0 2 0 3
90 เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม 1 0 0 0 1
91 วัดหลักสองราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
92 อนุบาลต้นกล้า 1 0 0 0 1
93 วัดน่วมกานนท์ 1 0 0 0 1
94 วัดนาขวาง 1 0 0 0 1
95 วัดชีผ้าขาว 1 0 0 0 1
96 วัดเจริญสุขาราม 1 0 0 0 1
97 วัดบางพลี 0 2 3 2 5
98 บ้านสันดาบ 0 2 2 0 4
99 วัดท่ากระบือ 0 2 2 0 4
100 วัดวิสุทธาราม 0 2 2 0 4
101 วัดหนองนกไข่ 0 2 2 0 4
102 บ้านท้องคุ้ง 0 2 1 1 3
103 วัดบางยาง 0 2 1 0 3
104 สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 0 2 0 0 2
105 เมืองสมุทรสาคร 0 1 3 1 4
106 บ้านท่าทราย 0 1 1 1 2
107 วัดดอนโฆสิตาราม 0 1 1 1 2
108 ทำนบแพ้ว 0 1 0 0 1
109 วัดกระโจมทอง 0 0 3 1 3
110 บ้านหนองหาดใหญ่ 0 0 3 0 3
111 วัดธรรมโชติ 0 0 3 0 3
112 วัดกระซ้าขาว 0 0 1 2 1
113 วังนกไข่ 0 0 1 1 1
114 บ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่ 95 0 0 0 3 0
115 วัดพันธุวงษ์ 0 0 0 1 0
116 วัดราษฎร์ธรรมาราม 0 0 0 1 0
รวม 731 458 298 282 1,487