สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร เขต 1 89.2 ทอง ชนะเลิศ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดนางสาว สพป. สมุทรสาคร เขต 1 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร เขต 1 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร เขต 1 80 ทอง 4
5 บ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร เขต 1 78.25 เงิน 5
6 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร เขต 1 77.75 เงิน 6
7 วัดหนองสองห้อง สพป. สมุทรสาคร เขต 1 76 เงิน 7
8 วัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร เขต 1 72.33 เงิน 8
9 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏร์ สพป. สมุทรสาคร เขต 1 72 เงิน 9
10 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม สพป. สมุทรสาคร เขต 1 67.75 ทองแดง 10
11 บ้านบางน้ำจืด สพป. สมุทรสาคร เขต 1 67.25 ทองแดง 11
12 วัดสามัคคีศรัทธาราม สพป. สมุทรสาคร เขต 1 66.75 ทองแดง 12
13 วัดกาหลง สพป. สมุทรสาคร เขต 1 65 ทองแดง 13
14 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) สพป. สมุทรสาคร เขต 1 60 ทองแดง 14
15 บ้านโรงเข้ สพป. สมุทรสาคร เขต 1 60 ทองแดง 14
16 วัดสวนส้ม สพป. สมุทรสาคร เขต 1 60 ทองแดง 14
17 บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) สพป. สมุทรสาคร เขต 1 - -
18 วัดกระซ้าขาว สพป. สมุทรสาคร เขต 1 - -
19 เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม สพป. สมุทรสาคร เขต 1 - -

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองสองห้อง สพป. สมุทรสาคร เขต 1 88.25 ทอง ชนะเลิศ
2 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏร์ สพป. สมุทรสาคร เขต 1 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดนางสาว สพป. สมุทรสาคร เขต 1 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร เขต 1 84.75 ทอง 4
5 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร เขต 1 84.32 ทอง 5
6 วัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร เขต 1 81.75 ทอง 6
7 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร เขต 1 81.31 ทอง 7
8 วัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร เขต 1 80.31 ทอง 8
9 วัดบางปิ้ง สพป. สมุทรสาคร เขต 1 79.25 เงิน 9
10 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร เขต 1 73 เงิน 10
11 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม สพป. สมุทรสาคร เขต 1 61 ทองแดง 11
12 เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม สพป. สมุทรสาคร เขต 1 - -

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางน้ำจืด สพป. สมุทรสาคร เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร เขต 1 87.25 ทอง ชนะเลิศ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดคลองตันราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร เขต 1 88.5 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดนางสาว สพป. สมุทรสาคร เขต 1 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร เขต 1 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร เขต 1 76 เงิน 4
5 บ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร เขต 1 70 เงิน 5
6 บ้านบางน้ำจืด สพป. สมุทรสาคร เขต 1 - -
7 เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม สพป. สมุทรสาคร เขต 1 - -

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดนางสาว สพป. สมุทรสาคร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร เขต 1 90 ทอง 4
5 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร เขต 1 90 ทอง 4
6 วัดสวนส้ม สพป. สมุทรสาคร เขต 1 89 ทอง 6
7 บ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร เขต 1 88 ทอง 7
8 วัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรสาคร เขต 1 87 ทอง 8

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางปิ้ง สพป. สมุทรสาคร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร เขต 1 - -
4 วัดหนองบัว สพป. สมุทรสาคร เขต 1 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร เขต 1 0 เข้าร่วม

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร เขต 1 0 เข้าร่วม

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เจริญศิลป์ศึกษา สพป. สมุทรสาคร เขต 1 0 เข้าร่วม

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดใหญ่บ้านบ่อ สพป. สมุทรสาคร เขต 1 - -

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเกตุมดีศรีวราราม สพป. สมุทรสาคร เขต 1 0 เข้าร่วม

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร เขต 1 0 เข้าร่วม

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร เขต 1 0 เข้าร่วม

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร เขต 1 0 เข้าร่วม
2 วัดคลองตันราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร เขต 1 - -

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร เขต 1 0 เข้าร่วม

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเกตุมดีศรีวราราม สพป. สมุทรสาคร เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร เขต 1 0 เข้าร่วม

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร เขต 1 0 เข้าร่วม

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร เขต 1 88.66 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร เขต 1 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองแค สพป. สมุทรสาคร เขต 1 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร เขต 1 0 เข้าร่วม

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเกตุมดีศรีวราราม สพป. สมุทรสาคร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดคลองตันราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร เขต 1 0 เข้าร่วม

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเกตุมดีศรีวราราม สพป. สมุทรสาคร เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร เขต 1 0 เข้าร่วม

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เจริญศิลป์ศึกษา สพป. สมุทรสาคร เขต 1 0 เข้าร่วม

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเกตุมดีศรีวราราม สพป. สมุทรสาคร เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑