หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สระแก้ว เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 91 53 59.55% 20 22.47% 4 4.49% 12 13.48% 89
2 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 72 42 61.76% 14 20.59% 8 11.76% 4 5.88% 68
3 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 66 34 54.84% 10 16.13% 11 17.74% 7 11.29% 62
4 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 80 30 40% 15 20% 20 26.67% 10 13.33% 75
5 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 51 30 61.22% 9 18.37% 5 10.2% 5 10.2% 49
6 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 54 30 61.22% 6 12.24% 6 12.24% 7 14.29% 49
7 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 53 29 56.86% 9 17.65% 7 13.73% 6 11.76% 51
8 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 65 26 48.15% 14 25.93% 12 22.22% 2 3.7% 54
9 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 50 23 50% 15 32.61% 2 4.35% 6 13.04% 46
10 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 60 22 42.31% 17 32.69% 8 15.38% 5 9.62% 52
11 โรงเรียนบ้านเขามะกา 50 22 48.89% 9 20% 7 15.56% 7 15.56% 45
12 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 79 21 30.88% 22 32.35% 13 19.12% 12 17.65% 68
13 โรงเรียนสุภวิทย์ 55 21 42.86% 14 28.57% 9 18.37% 5 10.2% 49
14 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 49 20 47.62% 10 23.81% 6 14.29% 6 14.29% 42
15 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 50 19 41.3% 9 19.57% 6 13.04% 12 26.09% 46
16 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 51 19 55.88% 5 14.71% 6 17.65% 4 11.76% 34
17 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 43 18 52.94% 2 5.88% 8 23.53% 6 17.65% 34
18 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 65 17 31.48% 14 25.93% 17 31.48% 6 11.11% 54
19 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 37 17 54.84% 8 25.81% 2 6.45% 4 12.9% 31
20 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 35 17 58.62% 7 24.14% 3 10.34% 2 6.9% 29
21 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 43 17 51.52% 4 12.12% 5 15.15% 7 21.21% 33
22 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 53 16 34.78% 13 28.26% 12 26.09% 5 10.87% 46
23 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 41 16 47.06% 8 23.53% 5 14.71% 5 14.71% 34
24 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 39 15 44.12% 11 32.35% 4 11.76% 4 11.76% 34
25 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 30 14 53.85% 5 19.23% 5 19.23% 2 7.69% 26
26 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 46 13 31.71% 16 39.02% 6 14.63% 6 14.63% 41
27 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 29 13 50% 4 15.38% 7 26.92% 2 7.69% 26
28 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 27 13 52% 4 16% 5 20% 3 12% 25
29 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 38 12 38.71% 8 25.81% 7 22.58% 4 12.9% 31
30 โรงเรียนบ้านไทรทอง 23 12 54.55% 4 18.18% 5 22.73% 1 4.55% 22
31 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 38 11 28.95% 11 28.95% 8 21.05% 8 21.05% 38
32 โรงเรียนบ้านชุมทอง 32 11 55% 3 15% 4 20% 2 10% 20
33 โรงเรียนบ้านแก้ง 22 10 45.45% 5 22.73% 4 18.18% 3 13.64% 22
34 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 25 10 50% 3 15% 3 15% 4 20% 20
35 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 34 9 29.03% 12 38.71% 2 6.45% 8 25.81% 31
36 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 34 9 33.33% 10 37.04% 5 18.52% 3 11.11% 27
37 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 26 9 37.5% 8 33.33% 4 16.67% 3 12.5% 24
38 โรงเรียนบ้านซับน้อย 34 9 32.14% 5 17.86% 9 32.14% 5 17.86% 28
39 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 25 9 40.91% 4 18.18% 5 22.73% 4 18.18% 22
40 โรงเรียนบ้านหินกอง 28 9 50% 4 22.22% 2 11.11% 3 16.67% 18
41 โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 20 9 50% 3 16.67% 4 22.22% 2 11.11% 18
42 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 17 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
43 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 48 8 20% 16 40% 11 27.5% 5 12.5% 40
44 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 36 8 23.53% 11 32.35% 7 20.59% 8 23.53% 34
45 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 34 8 28.57% 9 32.14% 3 10.71% 8 28.57% 28
46 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 35 8 29.63% 8 29.63% 7 25.93% 4 14.81% 27
47 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 33 8 27.59% 6 20.69% 12 41.38% 3 10.34% 29
48 โรงเรียนเขาสิงโต 29 8 34.78% 6 26.09% 5 21.74% 4 17.39% 23
49 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 27 8 30.77% 5 19.23% 8 30.77% 5 19.23% 26
50 โรงเรียนบ้านวังจั่น 22 8 36.36% 4 18.18% 5 22.73% 5 22.73% 22
51 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 26 8 44.44% 3 16.67% 3 16.67% 4 22.22% 18
52 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 24 7 29.17% 11 45.83% 4 16.67% 2 8.33% 24
53 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 38 7 18.92% 10 27.03% 14 37.84% 6 16.22% 37
54 โรงเรียนบ้านเขาตาง๊อก 35 7 25% 9 32.14% 9 32.14% 3 10.71% 28
55 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 31 7 23.33% 9 30% 7 23.33% 7 23.33% 30
56 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 30 7 25% 8 28.57% 4 14.29% 9 32.14% 28
57 โรงเรียนบ้านนาดี 29 7 28% 8 32% 4 16% 6 24% 25
58 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 27 7 31.82% 3 13.64% 8 36.36% 4 18.18% 22
59 โรงเรียนบ้านเขาดิน (คลองหาด) 24 7 38.89% 3 16.67% 3 16.67% 5 27.78% 18
60 โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 18 7 46.67% 3 20% 3 20% 2 13.33% 15
61 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 13 7 53.85% 3 23.08% 3 23.08% 0 0% 13
62 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 24 6 28.57% 8 38.1% 4 19.05% 3 14.29% 21
63 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 28 6 27.27% 6 27.27% 4 18.18% 6 27.27% 22
64 โรงเรียนบ้านท่าเต้น 23 6 30% 5 25% 4 20% 5 25% 20
65 โรงเรียนบ้านบะขมิ้น 17 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
66 โรงเรียนธรรมยานประยุต 17 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
67 โรงเรียนบ้านซับสิงโต 28 5 19.23% 9 34.62% 4 15.38% 8 30.77% 26
68 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 29 5 20% 8 32% 9 36% 3 12% 25
69 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 26 5 21.74% 7 30.43% 7 30.43% 4 17.39% 23
70 โรงเรียนบ้านภูเงิน 17 5 29.41% 6 35.29% 5 29.41% 1 5.88% 17
71 โรงเรียนบ้านหนองไทร 15 5 35.71% 4 28.57% 2 14.29% 3 21.43% 14
72 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 14 5 35.71% 2 14.29% 4 28.57% 3 21.43% 14
73 โรงเรียนบ้านบึงพระราม 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
74 โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
75 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 31 4 16% 11 44% 4 16% 6 24% 25
76 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 23 4 19.05% 9 42.86% 7 33.33% 1 4.76% 21
77 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 23 4 21.05% 9 47.37% 5 26.32% 1 5.26% 19
78 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 17 4 28.57% 7 50% 2 14.29% 1 7.14% 14
79 โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 16 4 30.77% 6 46.15% 2 15.38% 1 7.69% 13
80 โรงเรียนบ้านวังรี 25 4 16.67% 5 20.83% 9 37.5% 6 25% 24
81 โรงเรียนบ้านท่าระพา 12 4 33.33% 4 33.33% 3 25% 1 8.33% 12
82 โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 15 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
83 โรงเรียนบ้านวังวน 19 4 25% 3 18.75% 3 18.75% 6 37.5% 16
84 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 13 4 33.33% 3 25% 3 25% 2 16.67% 12
85 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 13 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 4 36.36% 11
86 โรงเรียนบ้านสี่แยก 15 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
87 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 21 3 16.67% 9 50% 4 22.22% 2 11.11% 18
88 โรงเรียนบ้านคลองหาด 28 3 13.64% 8 36.36% 6 27.27% 5 22.73% 22
89 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 17 3 17.65% 6 35.29% 2 11.76% 6 35.29% 17
90 โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 20 3 23.08% 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 13
91 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 11 3 30% 5 50% 1 10% 1 10% 10
92 โรงเรียนบ้านวังยาง 24 3 17.65% 4 23.53% 4 23.53% 6 35.29% 17
93 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 18 3 17.65% 4 23.53% 3 17.65% 7 41.18% 17
94 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 11 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 11
95 โรงเรียนบ้านเขาข่า 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 13 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 11
97 โรงเรียนบ้านคลองหมี 13 3 27.27% 1 9.09% 5 45.45% 2 18.18% 11
98 โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 11 3 27.27% 1 9.09% 4 36.36% 3 27.27% 11
99 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรคื 10 3 37.5% 1 12.5% 4 50% 0 0% 8
100 โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 18 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
101 โรงเรียนบ้านซับถาวร 6 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
102 โรงเรียนบ้านหนองข่า 27 2 8.33% 7 29.17% 10 41.67% 5 20.83% 24
103 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 18 2 11.76% 5 29.41% 4 23.53% 6 35.29% 17
104 โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 15 2 15.38% 5 38.46% 4 30.77% 2 15.38% 13
105 โรงเรียนบ้านซับเกษม 14 2 15.38% 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 13
106 โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 12 2 18.18% 4 36.36% 5 45.45% 0 0% 11
107 โรงเรียนบ้านป่าระกำ 10 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
108 โรงเรียนวังจระเข้ 19 2 14.29% 3 21.43% 5 35.71% 4 28.57% 14
109 โรงเรียนบ้านกิโลสาม 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
110 โรงเรียนทับทิมสยาม 05 20 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
111 โรงเรียนบ้านห้วย 10 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
112 โรงเรียนบ้านท่่าผักชี 11 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
113 โรงเรียนบ้านวังทอง 8 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน 14 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 9
115 โรงเรียนบ้านหนองแก 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 13 2 16.67% 0 0% 6 50% 4 33.33% 12
118 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 10 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 3 42.86% 7
119 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 16 1 6.67% 12 80% 1 6.67% 1 6.67% 15
120 โรงเรียนบ้านวังแดง 18 1 6.25% 6 37.5% 4 25% 5 31.25% 16
121 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) 15 1 7.69% 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 13
122 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 11 1 10% 4 40% 4 40% 1 10% 10
123 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 12 1 9.09% 4 36.36% 2 18.18% 4 36.36% 11
124 โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 9 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
125 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 11 1 12.5% 2 25% 4 50% 1 12.5% 8
126 โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง 11 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 9
127 โรงเรียนวัดเกศแก้ว 9 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
128 โรงเรียนบ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
129 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านไหม่ไทยเจริญ) 9 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
130 โรงเรียนวังศรีทอง 15 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 5 55.56% 9
131 โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 7 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 4 57.14% 7
132 โรงเรียนบ้านวังสำลี 10 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
133 โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 10 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 14 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 3 42.86% 7
135 โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 8 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
136 โรงเรียนบ้านคลองทราย 16 0 0% 4 26.67% 4 26.67% 7 46.67% 15
137 โรงเรียนบ้านคลองนางาม 11 0 0% 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 9
138 โรงเรียนบ้านวังดารา 16 0 0% 3 25% 5 41.67% 4 33.33% 12
139 โรงเรียนวังไผ่ 12 0 0% 3 30% 5 50% 2 20% 10
140 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 18 0 0% 2 20% 4 40% 4 40% 10
141 โรงเรียนบ้านเทศมงคล 17 0 0% 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 7
142 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
143 โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 7 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
144 โรงเรียนบ้านคลองหาด (สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 11 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านวังปืน 12 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
146 โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 6 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
147 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]