หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 105 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 91 167 139
2 152 โรงเรียนดาราสมุทร 0 0 0
3 085 โรงเรียนทับทิมสยาม 05 20 30 25
4 002 โรงเรียนธรรมยานประยุต 17 36 22
5 003 โรงเรียนบ้านกิโลสาม 8 15 10
6 008 โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 20 48 30
7 130 โรงเรียนบ้านคลองทราย 16 34 26
8 065 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 34 66 43
9 066 โรงเรียนบ้านคลองนางาม 11 13 11
10 009 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 24 41 33
11 010 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 43 92 55
12 011 โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 8 26 13
13 012 โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 15 25 15
14 013 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 65 148 80
15 014 โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 10 23 16
16 131 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 50 92 75
17 015 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 12 17 11
18 016 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 17 28 18
19 067 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 65 117 87
20 017 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 11 24 17
21 018 โรงเรียนบ้านคลองหมี 13 20 18
22 090 โรงเรียนบ้านคลองหาด 28 59 30
23 147 โรงเรียนบ้านคลองหาด (สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 11 23 20
24 108 โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 16 32 19
25 132 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 18 27 26
26 019 โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 7 12 11
27 064 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 26 60 35
28 145 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 36 63 36
29 109 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 28 49 34
30 089 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 43 70 52
31 091 โรงเรียนบ้านชุมทอง 32 66 52
32 092 โรงเรียนบ้านซับถาวร 6 14 9
33 093 โรงเรียนบ้านซับน้อย 34 64 53
34 068 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 39 74 43
35 134 โรงเรียนบ้านซับสิงโต 28 57 36
36 133 โรงเรียนบ้านซับเกษม 14 22 19
37 110 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 23 49 35
38 111 โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 7 11 9
39 021 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 79 180 105
40 112 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 21 40 31
41 113 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 30 100 58
42 027 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 34 63 44
43 028 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 13 31 24
44 029 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 60 185 78
45 022 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 16 30 25
46 024 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 17 39 30
47 026 โรงเรียนบ้านท่าระพา 12 36 24
48 023 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 30 48 39
49 069 โรงเรียนบ้านท่าเต้น 23 63 24
50 025 โรงเรียนบ้านท่าแยก 0 0 0
51 114 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 46 103 67
52 070 โรงเรียนบ้านท่่าผักชี 11 17 11
53 071 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 37 60 46
54 072 โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 13 37 19
55 094 โรงเรียนบ้านนาดี 29 46 39
56 031 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 51 124 83
57 036 โรงเรียนบ้านบะขมิ้น 17 32 16
58 074 โรงเรียนบ้านบึงพระราม 8 32 13
59 037 โรงเรียนบ้านป่าระกำ 10 30 18
60 115 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 18 27 24
61 075 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) 15 29 21
62 095 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 26 51 37
63 076 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 49 117 76
64 077 โรงเรียนบ้านภูเงิน 17 40 20
65 116 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 80 181 104
66 039 โรงเรียนบ้านลุงพลู 0 0 0
67 040 โรงเรียนบ้านวังจั่น 22 38 26
68 138 โรงเรียนบ้านวังดารา 16 20 14
69 139 โรงเรียนบ้านวังทอง 8 31 15
70 118 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 27 40 37
71 096 โรงเรียนบ้านวังปืน 12 19 18
72 097 โรงเรียนบ้านวังยาง 24 57 24
73 078 โรงเรียนบ้านวังรี 25 42 32
74 098 โรงเรียนบ้านวังวน 19 34 28
75 140 โรงเรียนบ้านวังสำลี 10 18 15
76 117 โรงเรียนบ้านวังแดง 18 31 18
77 141 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 35 60 50
78 041 โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 18 48 24
79 042 โรงเรียนบ้านสี่แยก 15 25 15
80 079 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 25 53 33
81 045 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 33 56 50
82 044 โรงเรียนบ้านหนองข่า 27 45 28
83 048 โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 11 20 13
84 120 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 27 54 32
85 080 โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 18 27 17
86 121 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 10 18 10
87 049 โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 6 0 0
88 122 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 23 33 26
89 081 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 38 72 50
90 046 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 38 104 61
91 119 โรงเรียนบ้านหนองแก 4 24 8
92 047 โรงเรียนบ้านหนองไทร 15 19 19
93 051 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 3 7 3
94 100 โรงเรียนบ้านหินกอง 28 49 34
95 052 โรงเรียนบ้านห้วย 10 21 18
96 099 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 11 19 17
97 006 โรงเรียนบ้านเขาข่า 6 10 8
98 086 โรงเรียนบ้านเขาดิน (คลองหาด) 24 36 22
99 060 โรงเรียนบ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 7 9 8
100 107 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 48 86 48
101 087 โรงเรียนบ้านเขาตาง๊อก 35 58 52
102 061 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 24 69 32
103 062 โรงเรียนบ้านเขาภูมิ่ง 0 0 0
104 007 โรงเรียนบ้านเขามะกา 50 134 86
105 063 โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 20 42 24
106 088 โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 15 26 17
107 129 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 53 109 74
108 030 โรงเรียนบ้านเทศมงคล 17 31 24
109 032 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 13 19 15
110 033 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 14 21 20
111 034 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 14 22 20
112 035 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 31 55 42
113 073 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน 14 27 13
114 053 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 2 2 2
115 106 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 4 4 4
116 005 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 29 48 40
117 004 โรงเรียนบ้านแก้ง 22 39 26
118 043 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 13 17 13
119 146 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 41 89 59
120 020 โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 7 20 7
121 038 โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง 11 15 15
122 054 โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 9 19 13
123 123 โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 12 31 22
124 082 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 53 96 70
125 135 โรงเรียนบ้านไทรทอง 23 36 23
126 136 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 31 53 36
127 137 โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 13 23 20
128 101 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 26 75 32
129 055 โรงเรียนวนาสงเคราะห์ 0 0 0
130 124 โรงเรียนวังจระเข้ 19 31 22
131 143 โรงเรียนวังศรีทอง 15 20 20
132 142 โรงเรียนวังไผ่ 12 22 19
133 126 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 35 59 40
134 083 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 17 38 28
135 125 โรงเรียนวัดเกศแก้ว 9 13 9
136 056 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 11 16 15
137 057 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรคื 10 35 19
138 102 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 29 43 38
139 103 โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 0 0 0
140 154 โรงเรียนสุภวิทย์ 55 125 86
141 155 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 11 16 11
142 127 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 27 62 31
143 104 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 54 102 59
144 148 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านไหม่ไทยเจริญ) 9 21 11
145 153 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 34 67 45
146 128 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 51 104 67
147 144 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 66 135 77
148 059 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 72 157 107
149 084 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 25 47 36
150 058 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 38 68 47
151 001 โรงเรียนเขาสิงโต 29 57 39
152 149 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 18 31 21
153 150 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 0 0 0
154 151 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 50 95 61
รวม 3661 7324 4869
12193

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]