สรุปเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านตาหลังใน 50 19 4 12 73
2 อนุบาลวัดสระแก้ว 35 13 8 4 56
3 อนุบาลวังสมบูรณ์ 33 9 10 7 52
4 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 30 9 5 5 44
5 บ้านใหม่ไทรทอง 29 9 7 6 45
6 อนุบาลคลองหาด 26 6 6 7 38
7 บ้านมหาเจริญ 24 15 19 10 58
8 เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 23 15 2 6 40
9 บ้านทุ่งหินโคน 22 17 8 5 47
10 สุภวิทย์ 21 14 9 5 44
11 บ้านคลองสิบสาม 20 12 12 2 44
12 บ้านเขามะกา 20 8 7 7 35
13 บ้านคลองยายอินทร์ 17 9 6 12 32
14 บ้านน้ำซับเจริญ 17 5 6 4 28
15 บ้านคลองผักขม 16 13 17 6 46
16 บ้านโคกน้อย 16 8 5 5 29
17 วัดคลองตาสูตรสามัคคี 16 7 3 2 26
18 บ้านธารนพเก้า 16 7 2 4 25
19 บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 15 19 12 12 46
20 บ้านซับมะนาว 15 11 4 4 30
21 บ้านพระเพลิง 15 10 6 6 31
22 บ้านคลองน้ำใส 15 2 8 6 25
23 บ้านเขาแหลม 14 13 11 4 38
24 บ้านคลองไก่เถื่อน 14 4 5 7 23
25 บ้านทัพหลวง 14 4 5 2 23
26 บ้านท่่าตาสี 12 14 5 5 31
27 บ้านหนองเตียน 12 8 7 4 27
28 สามัคคีราษฎร์บำรุง 12 4 7 2 23
29 บ้านไทรทอง 12 4 5 1 21
30 บ้านชุมทอง 11 3 4 2 18
31 อนุบาลเขาฉกรรจ์ 10 3 3 4 16
32 บ้านทุ่งพระ 9 12 2 8 23
33 อนุบาลเมืองสระแก้ว 9 11 8 8 28
34 บ้านคลองธรรมชาติ 9 10 5 3 24
35 บ้านพรหมนิมิต 9 8 4 3 21
36 บ้านหนองกะทะ 9 4 5 4 18
37 บ้านหนองปรือ 9 4 5 3 18
38 บ้านหินกอง 9 4 2 3 15
39 วัดพวงนิมิต 9 3 1 2 13
40 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา 8 15 11 5 34
41 บ้านคลองเจริญสุข 8 11 7 8 26
42 อนุบาลบ้านจันทร์ 8 9 3 8 20
43 บ้านวังใหม่ 8 8 7 4 23
44 เขาสิงโต 8 6 5 4 19
45 มหาธิคุณวิทยา 8 3 3 4 14
46 บ้านเขาน้อยสามัคคี 7 11 4 2 22
47 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 7 5 8 5 20
48 บ้านซับน้อย 7 4 8 5 19
49 บ้านวังบูรพา 7 3 8 4 18
50 บ้านเนินสะอาด 6 9 7 7 22
51 บ้านคลองน้ำเขียว 6 8 4 3 18
52 บ้านนาดี 6 7 4 6 17
53 บ้านหนองขี้เห็น 6 6 12 3 24
54 บ้านคลองใหญ่ 6 6 4 6 16
55 บ้านเขาตาง๊อก 6 5 8 3 19
56 บ้านท่าเต้น 6 5 4 5 15
57 บ้านแก้ง 6 5 4 3 15
58 บ้านเขาสามสิบ 6 3 4 2 13
59 บ้านเขาดิน (คลองหาด) 6 3 3 5 12
60 บ้านบะขมิ้น 6 3 1 1 10
61 บ้านหนองหว้า 5 9 14 6 28
62 บ้านซับสิงโต 5 9 4 8 18
63 บ้านคลองเจริญ 5 7 7 4 19
64 บ้านภูเงิน 5 6 5 1 16
65 บ้านทุ่งพลวง 5 2 3 0 10
66 บ้านโคกมะตูม 5 1 0 0 6
67 บ้านไพรจิตรวิทยา 4 11 4 6 19
68 บ้านซับเจริญ 4 9 5 1 18
69 บ้านแก่งสีเสียด 4 8 9 3 21
70 บ้านท่าช้าง 4 7 2 1 13
71 บ้านหนองสมบูรณ์ 4 6 6 1 16
72 บ้านคลองหินปูน 4 6 2 1 12
73 บ้านวังรี 4 5 9 6 18
74 บ้านท่าเกษม 4 5 4 9 13
75 บ้านวังจั่น 4 4 5 5 13
76 บ้านท่าระพา 4 4 3 1 11
77 บ้านเขาเลื่อม 4 4 2 2 10
78 บ้านวังวน 4 3 3 6 10
79 บ้านแสงจันทร์ 4 3 3 2 10
80 ธรรมยานประยุต 4 2 1 2 7
81 บ้านเนินดินแดง 4 1 2 4 7
82 บ้านบึงพระราม 4 1 1 0 6
83 บ้านสี่แยก 4 1 0 2 5
84 บ้านด่านชัยพัฒนา 3 9 4 2 16
85 บ้านคลองหาด 3 8 6 5 17
86 บ้านคลองสำอางค์ 3 6 2 6 11
87 บ้านวังยาง 3 4 4 6 11
88 เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 3 4 3 7 10
89 บ้านห้วยไคร้ 3 3 3 2 9
90 บ้านหนองไทร 3 3 2 3 8
91 บ้านเขาข่า 3 3 0 0 6
92 บ้านไร่สามศรี 3 2 3 3 8
93 บ้านศาลาลำดวน 3 2 3 2 8
94 บ้านคลองหมี 3 1 5 2 9
95 บ้านหนองนกกระเรียน 3 1 4 3 8
96 สามัคคีประชาสรรคื 3 1 4 0 8
97 บ้านซับถาวร 3 0 0 2 3
98 บ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 2 5 4 6 11
99 บ้านคลองปลาโด 2 5 4 2 11
100 บ้านคลองหมากนัด 2 5 1 1 8
101 บ้านใหม่สระบุรี 2 4 5 0 11
102 บ้านป่าระกำ 2 4 3 0 9
103 วังจระเข้ 2 3 5 4 10
104 บ้านกิโลสาม 2 3 3 0 8
105 บ้านห้วย 2 3 2 3 7
106 ทับทิมสยาม 05 2 3 2 3 7
107 บ้านเนินผาสุก 2 2 3 3 7
108 บ้านท่่าผักชี 2 2 1 1 5
109 บ้านวังทอง 2 2 1 0 5
110 บ้านหนองแก 2 1 0 0 3
111 บ้านหน้าสถานี 2 1 0 0 3
112 บ้านนา (สามัคคีวิทยา) 2 0 6 4 8
113 บ้านหนองผักหนาม 2 0 2 3 4
114 บ้านหนองปักหลัก 2 0 1 2 3
115 บ้านท่ากะบาก 1 12 1 1 14
116 บ้านหนองข่า 1 7 10 5 18
117 บ้านวังแดง 1 6 4 5 11
118 บ้านคลองคันฉอ 1 5 3 2 9
119 บ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) 1 4 4 4 9
120 สุภวิทย์พัฒนา 1 4 4 1 9
121 บ้านซับเกษม 1 4 3 3 8
122 บ้านคลองศรีเมือง 1 4 2 4 7
123 บ้านใหม่ถาวร 1 3 3 1 7
124 วัดใหม่โพธิ์ทอง 1 2 4 1 7
125 บ้านโป่งดาวเรือง 1 2 3 3 6
126 วัดเกศแก้ว 1 2 3 2 6
127 บ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 1 2 2 2 5
128 อนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านไหม่ไทยเจริญ) 1 2 2 1 5
129 วังศรีทอง 1 2 1 5 4
130 บ้านดอนดินแดง 1 2 0 4 3
131 บ้านเนินสายฝน 1 1 2 4 4
132 บ้านวังสำลี 1 1 0 1 2
133 บ้านคลองมะละกอ 1 1 0 0 2
134 บ้านเนินสวนอ้อย 1 0 3 3 4
135 บ้านคลองบุหรี่ 1 0 2 1 3
136 บ้านคลองทราย 0 4 4 7 8
137 บ้านวังดารา 0 3 5 4 8
138 บ้านคลองนางาม 0 3 4 1 7
139 วังไผ่ 0 2 5 2 7
140 บ้านคลองอุดม 0 2 4 4 6
141 บ้านเทศมงคล 0 1 3 3 4
142 บ้านแก่งสะเดา 0 1 2 1 3
143 บ้านคลองอุดมสุข 0 1 1 3 2
144 บ้านคลองหาด (สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 0 1 1 0 2
145 บ้านวังปืน 0 1 0 3 1
146 บ้านหนองผูกเต่า 0 0 1 1 1
147 บ้านเหล่ากกโก 0 0 0 0 0
รวม 1,011 774 635 523 2,943