สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดสระแก้ว 19 10 6 35 42 14 8 4 64
2 ชุมชนบ้านตาหลังใน 13 14 14 41 53 20 4 12 77
3 บ้านเขามะกา 13 5 2 20 22 9 7 7 38
4 บ้านคลองสิบสาม 11 5 5 21 26 14 12 2 52
5 บ้านมหาเจริญ 8 6 5 19 30 15 20 10 65
6 บ้านพระเพลิง 8 4 4 16 20 10 6 6 36
7 บ้านคลองไก่เถื่อน 8 2 4 14 17 4 5 7 26
8 บ้านหนองหว้า 8 2 2 12 7 10 14 6 31
9 เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 7 4 8 19 23 15 2 6 40
10 บ้านทุ่งหินโคน 7 4 2 13 22 17 8 5 47
11 บ้านคลองยายอินทร์ 7 2 3 12 19 9 6 12 34
12 อนุบาลคลองหาด 6 8 5 19 30 6 6 7 42
13 อนุบาลวังสมบูรณ์ 6 6 6 18 34 10 11 7 55
14 บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 6 6 4 16 21 22 13 12 56
15 บ้านใหม่ไทรทอง 6 4 3 13 29 9 7 6 45
16 บ้านแก้ง 5 1 1 7 10 5 4 3 19
17 บ้านคลองน้ำใส 4 6 2 12 18 2 8 6 28
18 วัดคลองตาสูตรสามัคคี 4 5 3 12 17 7 3 2 27
19 สุภวิทย์ 4 4 3 11 21 14 9 5 44
20 บ้านทัพหลวง 4 3 2 9 14 5 5 2 24
21 บ้านโคกน้อย 4 1 1 6 16 8 5 5 29
22 บ้านคลองผักขม 3 7 3 13 17 14 17 6 48
23 บ้านวังบูรพา 3 3 1 7 7 3 8 4 18
24 วัดพวงนิมิต 3 2 1 6 9 3 1 2 13
25 บ้านทุ่งพลวง 3 2 1 6 7 3 3 0 13
26 บ้านหนองเตียน 3 2 0 5 12 8 7 4 27
27 สามัคคีราษฎร์บำรุง 3 1 2 6 13 4 7 2 24
28 บ้านหินกอง 3 0 2 5 9 4 2 3 15
29 บ้านท่าเกษม 3 0 2 5 7 8 4 9 19
30 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 2 7 4 13 30 9 5 5 44
31 บ้านเขาแหลม 2 3 6 11 16 13 12 5 41
32 อนุบาลเขาฉกรรจ์ 2 3 0 5 10 3 3 4 16
33 บ้านวังใหม่ 2 2 0 4 8 8 7 4 23
34 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 2 2 0 4 8 5 8 5 21
35 บ้านซับมะนาว 2 1 7 10 15 11 4 4 30
36 บ้านเขาสามสิบ 2 1 1 4 9 3 4 2 16
37 บ้านเขาน้อยสามัคคี 2 0 0 2 7 11 4 2 22
38 บ้านธารนพเก้า 1 6 5 12 17 8 2 4 27
39 บ้านน้ำซับเจริญ 1 5 4 10 19 5 6 4 30
40 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1 3 1 5 8 16 11 5 35
41 บ้านท่าระพา 1 3 0 4 4 4 3 1 11
42 บ้านชุมทอง 1 2 0 3 11 3 4 2 18
43 บ้านทุ่งพระ 1 1 2 4 9 12 2 8 23
44 บ้านศาลาลำดวน 1 1 1 3 7 3 3 2 13
45 ธรรมยานประยุต 1 1 0 2 6 3 1 2 10
46 เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1 1 0 2 3 4 3 7 10
47 บ้านซับถาวร 1 1 0 2 3 0 0 2 3
48 บ้านคลองน้ำเขียว 1 0 1 2 6 8 4 3 18
49 บ้านเนินผาสุก 1 0 1 2 5 2 4 3 11
50 บ้านแสงจันทร์ 1 0 1 2 4 3 3 2 10
51 บ้านเนินดินแดง 1 0 1 2 4 1 2 4 7
52 บ้านคลองคันฉอ 1 0 1 2 3 5 3 2 11
53 บ้านคลองธรรมชาติ 1 0 0 1 9 10 5 3 24
54 อนุบาลบ้านจันทร์ 1 0 0 1 8 9 3 8 20
55 บ้านนาดี 1 0 0 1 7 8 4 6 19
56 บ้านภูเงิน 1 0 0 1 5 6 5 1 16
57 บ้านเขาข่า 1 0 0 1 3 3 0 0 6
58 สามัคคีประชาสรรคื 1 0 0 1 3 1 4 0 8
59 บ้านห้วย 1 0 0 1 2 3 2 3 7
60 บ้านวังทอง 1 0 0 1 2 2 1 0 5
61 บ้านหนองผักหนาม 1 0 0 1 2 0 2 3 4
62 บ้านคลองทราย 1 0 0 1 0 4 4 7 8
63 บ้านซับน้อย 0 3 1 4 9 5 9 5 23
64 บ้านท่่าตาสี 0 2 1 3 13 16 6 6 35
65 บ้านพรหมนิมิต 0 2 1 3 9 8 4 3 21
66 บ้านวังจั่น 0 2 0 2 8 4 5 5 17
67 บ้านเขาดิน (คลองหาด) 0 2 0 2 7 3 3 5 13
68 บ้านแก่งสีเสียด 0 2 0 2 5 8 9 3 22
69 บ้านซับเกษม 0 2 0 2 2 5 3 3 10
70 มหาธิคุณวิทยา 0 1 3 4 8 3 3 4 14
71 อนุบาลเมืองสระแก้ว 0 1 2 3 11 11 8 8 30
72 บ้านบึงพระราม 0 1 2 3 5 1 1 0 7
73 เขาสิงโต 0 1 1 2 8 6 5 4 19
74 บ้านท่าเต้น 0 1 1 2 6 5 4 5 15
75 บ้านท่ากะบาก 0 1 1 2 1 12 1 1 14
76 บ้านไทรทอง 0 1 0 1 12 4 5 1 21
77 บ้านบะขมิ้น 0 1 0 1 6 4 1 1 11
78 บ้านหนองไทร 0 1 0 1 5 4 2 3 11
79 บ้านโคกมะตูม 0 1 0 1 5 1 0 0 6
80 บ้านวังยาง 0 1 0 1 3 4 4 6 11
81 บ้านคลองหมี 0 1 0 1 3 1 5 2 9
82 บ้านป่าระกำ 0 1 0 1 2 4 3 0 9
83 บ้านเนินสายฝน 0 1 0 1 2 1 2 4 5
84 บ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) 0 1 0 1 1 4 4 4 9
85 บ้านหนองปรือ 0 0 2 2 13 4 5 3 22
86 บ้านคลองเจริญ 0 0 2 2 5 7 7 4 19
87 บ้านวังวน 0 0 2 2 4 3 3 6 10
88 บ้านคลองเจริญสุข 0 0 1 1 8 11 7 8 26
89 บ้านหนองปักหลัก 0 0 1 1 3 0 1 2 4
90 บ้านหนองกะทะ 0 0 0 0 9 4 5 4 18
91 บ้านหนองขี้เห็น 0 0 0 0 8 6 12 3 26
92 บ้านเขาตาง๊อก 0 0 0 0 7 9 9 3 25
93 บ้านเนินสะอาด 0 0 0 0 7 9 7 7 23
94 บ้านคลองใหญ่ 0 0 0 0 6 6 4 6 16
95 บ้านซับสิงโต 0 0 0 0 5 9 4 8 18
96 บ้านไพรจิตรวิทยา 0 0 0 0 4 11 4 6 19
97 บ้านหนองสมบูรณ์ 0 0 0 0 4 9 7 1 20
98 บ้านซับเจริญ 0 0 0 0 4 9 5 1 18
99 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 4 7 2 1 13
100 บ้านคลองหินปูน 0 0 0 0 4 6 2 1 12
101 บ้านวังรี 0 0 0 0 4 5 9 6 18
102 บ้านเขาเลื่อม 0 0 0 0 4 4 2 2 10
103 บ้านสี่แยก 0 0 0 0 4 1 0 2 5
104 บ้านด่านชัยพัฒนา 0 0 0 0 3 9 4 2 16
105 บ้านคลองหาด 0 0 0 0 3 8 6 5 17
106 บ้านคลองสำอางค์ 0 0 0 0 3 6 2 6 11
107 บ้านคลองหมากนัด 0 0 0 0 3 5 1 1 9
108 บ้านห้วยไคร้ 0 0 0 0 3 3 3 2 9
109 บ้านไร่สามศรี 0 0 0 0 3 2 3 3 8
110 บ้านหนองนกกระเรียน 0 0 0 0 3 1 4 3 8
111 บ้านหนองข่า 0 0 0 0 2 7 10 5 19
112 บ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 0 0 0 0 2 5 4 6 11
113 บ้านคลองปลาโด 0 0 0 0 2 5 4 2 11
114 บ้านใหม่สระบุรี 0 0 0 0 2 4 5 0 11
115 วังจระเข้ 0 0 0 0 2 3 5 4 10
116 บ้านกิโลสาม 0 0 0 0 2 3 3 0 8
117 ทับทิมสยาม 05 0 0 0 0 2 3 2 3 7
118 บ้านท่่าผักชี 0 0 0 0 2 2 1 1 5
119 บ้านหนองแก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
120 บ้านหน้าสถานี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
121 บ้านนา (สามัคคีวิทยา) 0 0 0 0 2 0 6 4 8
122 บ้านวังแดง 0 0 0 0 1 6 4 5 11
123 สุภวิทย์พัฒนา 0 0 0 0 1 4 4 1 9
124 บ้านคลองศรีเมือง 0 0 0 0 1 4 2 4 7
125 บ้านใหม่ถาวร 0 0 0 0 1 3 3 1 7
126 วัดใหม่โพธิ์ทอง 0 0 0 0 1 2 4 1 7
127 บ้านโป่งดาวเรือง 0 0 0 0 1 2 3 3 6
128 วัดเกศแก้ว 0 0 0 0 1 2 3 2 6
129 บ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 0 0 0 0 1 2 2 2 5
130 อนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านไหม่ไทยเจริญ) 0 0 0 0 1 2 2 1 5
131 วังศรีทอง 0 0 0 0 1 2 1 5 4
132 บ้านดอนดินแดง 0 0 0 0 1 2 0 4 3
133 บ้านวังสำลี 0 0 0 0 1 1 0 1 2
134 บ้านคลองมะละกอ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
135 บ้านเนินสวนอ้อย 0 0 0 0 1 0 3 3 4
136 บ้านคลองบุหรี่ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
137 บ้านคลองนางาม 0 0 0 0 0 4 4 1 8
138 บ้านวังดารา 0 0 0 0 0 3 5 4 8
139 วังไผ่ 0 0 0 0 0 3 5 2 8
140 บ้านคลองอุดม 0 0 0 0 0 2 4 4 6
141 บ้านเทศมงคล 0 0 0 0 0 1 3 3 4
142 บ้านแก่งสะเดา 0 0 0 0 0 1 2 1 3
143 บ้านคลองอุดมสุข 0 0 0 0 0 1 1 3 2
144 บ้านคลองหาด (สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
145 บ้านวังปืน 0 0 0 0 0 1 0 3 1
146 บ้านหนองผูกเต่า 0 0 0 0 0 0 1 1 1
147 บ้านเหล่ากกโก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 223 192 154 569 1,121 810 644 525 2,575