สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดสระแก้ว 13 9 6 28 35 13 8 4 56
2 บ้านเขามะกา 12 4 2 18 20 8 7 7 35
3 ชุมชนบ้านตาหลังใน 11 13 14 38 50 19 4 12 73
4 บ้านหนองหว้า 8 2 1 11 5 9 14 6 28
5 เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 7 4 8 19 23 15 2 6 40
6 บ้านคลองสิบสาม 7 4 4 15 20 12 12 2 44
7 บ้านทุ่งหินโคน 7 4 2 13 22 17 8 5 47
8 บ้านคลองไก่เถื่อน 7 1 3 11 14 4 5 7 23
9 บ้านคลองยายอินทร์ 7 0 3 10 17 9 6 12 32
10 อนุบาลวังสมบูรณ์ 6 6 5 17 33 9 10 7 52
11 อนุบาลคลองหาด 6 6 4 16 26 6 6 7 38
12 บ้านมหาเจริญ 6 5 3 14 24 15 19 10 58
13 บ้านใหม่ไทรทอง 6 4 3 13 29 9 7 6 45
14 วัดคลองตาสูตรสามัคคี 4 5 3 12 16 7 3 2 26
15 สุภวิทย์ 4 4 3 11 21 14 9 5 44
16 บ้านทัพหลวง 4 3 2 9 14 4 5 2 23
17 บ้านโคกน้อย 4 1 1 6 16 8 5 5 29
18 บ้านคลองผักขม 3 6 3 12 16 13 17 6 46
19 บ้านพระเพลิง 3 4 4 11 15 10 6 6 31
20 บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 3 3 3 9 15 19 12 12 46
21 บ้านวังบูรพา 3 3 1 7 7 3 8 4 18
22 วัดพวงนิมิต 3 2 1 6 9 3 1 2 13
23 บ้านหนองเตียน 3 2 0 5 12 8 7 4 27
24 บ้านหินกอง 3 0 2 5 9 4 2 3 15
25 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 2 7 4 13 30 9 5 5 44
26 บ้านคลองน้ำใส 2 5 2 9 15 2 8 6 25
27 บ้านเขาแหลม 2 3 5 10 14 13 11 4 38
28 อนุบาลเขาฉกรรจ์ 2 3 0 5 10 3 3 4 16
29 บ้านทุ่งพลวง 2 2 1 5 5 2 3 0 10
30 บ้านวังใหม่ 2 2 0 4 8 8 7 4 23
31 บ้านซับมะนาว 2 1 7 10 15 11 4 4 30
32 สามัคคีราษฎร์บำรุง 2 1 2 5 12 4 7 2 23
33 บ้านแก้ง 2 0 1 3 6 5 4 3 15
34 บ้านเขาน้อยสามัคคี 2 0 0 2 7 11 4 2 22
35 บ้านธารนพเก้า 1 5 5 11 16 7 2 4 25
36 บ้านน้ำซับเจริญ 1 5 4 10 17 5 6 4 28
37 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1 3 1 5 8 15 11 5 34
38 บ้านท่าระพา 1 3 0 4 4 4 3 1 11
39 บ้านชุมทอง 1 2 0 3 11 3 4 2 18
40 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1 2 0 3 7 5 8 5 20
41 บ้านทุ่งพระ 1 1 2 4 9 12 2 8 23
42 เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 1 1 0 2 3 4 3 7 10
43 บ้านซับถาวร 1 1 0 2 3 0 0 2 3
44 บ้านคลองน้ำเขียว 1 0 1 2 6 8 4 3 18
45 บ้านเขาสามสิบ 1 0 1 2 6 3 4 2 13
46 บ้านแสงจันทร์ 1 0 1 2 4 3 3 2 10
47 บ้านเนินดินแดง 1 0 1 2 4 1 2 4 7
48 บ้านคลองคันฉอ 1 0 1 2 1 5 3 2 9
49 บ้านคลองธรรมชาติ 1 0 0 1 9 10 5 3 24
50 อนุบาลบ้านจันทร์ 1 0 0 1 8 9 3 8 20
51 บ้านภูเงิน 1 0 0 1 5 6 5 1 16
52 บ้านท่าเกษม 1 0 0 1 4 5 4 9 13
53 บ้านเขาข่า 1 0 0 1 3 3 0 0 6
54 สามัคคีประชาสรรคื 1 0 0 1 3 1 4 0 8
55 บ้านห้วย 1 0 0 1 2 3 2 3 7
56 บ้านวังทอง 1 0 0 1 2 2 1 0 5
57 บ้านหนองผักหนาม 1 0 0 1 2 0 2 3 4
58 บ้านคลองทราย 1 0 0 1 0 4 4 7 8
59 บ้านซับน้อย 0 3 0 3 7 4 8 5 19
60 บ้านท่่าตาสี 0 2 1 3 12 14 5 5 31
61 บ้านพรหมนิมิต 0 2 1 3 9 8 4 3 21
62 บ้านแก่งสีเสียด 0 2 0 2 4 8 9 3 21
63 มหาธิคุณวิทยา 0 1 3 4 8 3 3 4 14
64 เขาสิงโต 0 1 1 2 8 6 5 4 19
65 บ้านท่าเต้น 0 1 1 2 6 5 4 5 15
66 บ้านท่ากะบาก 0 1 1 2 1 12 1 1 14
67 บ้านไทรทอง 0 1 0 1 12 4 5 1 21
68 อนุบาลเมืองสระแก้ว 0 1 0 1 9 11 8 8 28
69 บ้านเขาดิน (คลองหาด) 0 1 0 1 6 3 3 5 12
70 บ้านบะขมิ้น 0 1 0 1 6 3 1 1 10
71 บ้านโคกมะตูม 0 1 0 1 5 1 0 0 6
72 บ้านวังยาง 0 1 0 1 3 4 4 6 11
73 บ้านหนองไทร 0 1 0 1 3 3 2 3 8
74 บ้านคลองหมี 0 1 0 1 3 1 5 2 9
75 บ้านป่าระกำ 0 1 0 1 2 4 3 0 9
76 บ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) 0 1 0 1 1 4 4 4 9
77 บ้านคลองเจริญ 0 0 2 2 5 7 7 4 19
78 บ้านวังวน 0 0 2 2 4 3 3 6 10
79 บ้านบึงพระราม 0 0 2 2 4 1 1 0 6
80 บ้านหนองปรือ 0 0 1 1 9 4 5 3 18
81 บ้านคลองเจริญสุข 0 0 1 1 8 11 7 8 26
82 บ้านหนองกะทะ 0 0 0 0 9 4 5 4 18
83 บ้านเนินสะอาด 0 0 0 0 6 9 7 7 22
84 บ้านนาดี 0 0 0 0 6 7 4 6 17
85 บ้านหนองขี้เห็น 0 0 0 0 6 6 12 3 24
86 บ้านคลองใหญ่ 0 0 0 0 6 6 4 6 16
87 บ้านเขาตาง๊อก 0 0 0 0 6 5 8 3 19
88 บ้านซับสิงโต 0 0 0 0 5 9 4 8 18
89 บ้านไพรจิตรวิทยา 0 0 0 0 4 11 4 6 19
90 บ้านซับเจริญ 0 0 0 0 4 9 5 1 18
91 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 4 7 2 1 13
92 บ้านหนองสมบูรณ์ 0 0 0 0 4 6 6 1 16
93 บ้านคลองหินปูน 0 0 0 0 4 6 2 1 12
94 บ้านวังรี 0 0 0 0 4 5 9 6 18
95 บ้านวังจั่น 0 0 0 0 4 4 5 5 13
96 บ้านเขาเลื่อม 0 0 0 0 4 4 2 2 10
97 ธรรมยานประยุต 0 0 0 0 4 2 1 2 7
98 บ้านสี่แยก 0 0 0 0 4 1 0 2 5
99 บ้านด่านชัยพัฒนา 0 0 0 0 3 9 4 2 16
100 บ้านคลองหาด 0 0 0 0 3 8 6 5 17
101 บ้านคลองสำอางค์ 0 0 0 0 3 6 2 6 11
102 บ้านห้วยไคร้ 0 0 0 0 3 3 3 2 9
103 บ้านไร่สามศรี 0 0 0 0 3 2 3 3 8
104 บ้านศาลาลำดวน 0 0 0 0 3 2 3 2 8
105 บ้านหนองนกกระเรียน 0 0 0 0 3 1 4 3 8
106 บ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 0 0 0 0 2 5 4 6 11
107 บ้านคลองปลาโด 0 0 0 0 2 5 4 2 11
108 บ้านคลองหมากนัด 0 0 0 0 2 5 1 1 8
109 บ้านใหม่สระบุรี 0 0 0 0 2 4 5 0 11
110 วังจระเข้ 0 0 0 0 2 3 5 4 10
111 บ้านกิโลสาม 0 0 0 0 2 3 3 0 8
112 ทับทิมสยาม 05 0 0 0 0 2 3 2 3 7
113 บ้านเนินผาสุก 0 0 0 0 2 2 3 3 7
114 บ้านท่่าผักชี 0 0 0 0 2 2 1 1 5
115 บ้านหนองแก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
116 บ้านหน้าสถานี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
117 บ้านนา (สามัคคีวิทยา) 0 0 0 0 2 0 6 4 8
118 บ้านหนองปักหลัก 0 0 0 0 2 0 1 2 3
119 บ้านหนองข่า 0 0 0 0 1 7 10 5 18
120 บ้านวังแดง 0 0 0 0 1 6 4 5 11
121 สุภวิทย์พัฒนา 0 0 0 0 1 4 4 1 9
122 บ้านซับเกษม 0 0 0 0 1 4 3 3 8
123 บ้านคลองศรีเมือง 0 0 0 0 1 4 2 4 7
124 บ้านใหม่ถาวร 0 0 0 0 1 3 3 1 7
125 วัดใหม่โพธิ์ทอง 0 0 0 0 1 2 4 1 7
126 บ้านโป่งดาวเรือง 0 0 0 0 1 2 3 3 6
127 วัดเกศแก้ว 0 0 0 0 1 2 3 2 6
128 บ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 0 0 0 0 1 2 2 2 5
129 อนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านไหม่ไทยเจริญ) 0 0 0 0 1 2 2 1 5
130 วังศรีทอง 0 0 0 0 1 2 1 5 4
131 บ้านดอนดินแดง 0 0 0 0 1 2 0 4 3
132 บ้านเนินสายฝน 0 0 0 0 1 1 2 4 4
133 บ้านวังสำลี 0 0 0 0 1 1 0 1 2
134 บ้านคลองมะละกอ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
135 บ้านเนินสวนอ้อย 0 0 0 0 1 0 3 3 4
136 บ้านคลองบุหรี่ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
137 บ้านวังดารา 0 0 0 0 0 3 5 4 8
138 บ้านคลองนางาม 0 0 0 0 0 3 4 1 7
139 วังไผ่ 0 0 0 0 0 2 5 2 7
140 บ้านคลองอุดม 0 0 0 0 0 2 4 4 6
141 บ้านเทศมงคล 0 0 0 0 0 1 3 3 4
142 บ้านแก่งสะเดา 0 0 0 0 0 1 2 1 3
143 บ้านคลองอุดมสุข 0 0 0 0 0 1 1 3 2
144 บ้านคลองหาด (สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
145 บ้านวังปืน 0 0 0 0 0 1 0 3 1
146 บ้านหนองผูกเต่า 0 0 0 0 0 0 1 1 1
147 บ้านเหล่ากกโก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 184 165 136 485 1,011 774 635 523 2,420