หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สระแก้ว เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 52 34 66.67% 11 21.57% 4 7.84% 2 3.92% 51
2 โรงเรียนบ้านหันทราย 36 32 88.89% 1 2.78% 2 5.56% 1 2.78% 36
3 โรงเรียนร่มเกล้า 61 30 50% 15 25% 7 11.67% 8 13.33% 60
4 โรงเรียนพวงคราม 41 29 70.73% 8 19.51% 2 4.88% 2 4.88% 41
5 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 64 27 42.19% 24 37.5% 11 17.19% 2 3.13% 64
6 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 49 25 52.08% 16 33.33% 4 8.33% 3 6.25% 48
7 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 38 23 60.53% 11 28.95% 3 7.89% 1 2.63% 38
8 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 38 20 52.63% 9 23.68% 6 15.79% 3 7.89% 38
9 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 34 19 55.88% 7 20.59% 4 11.76% 4 11.76% 34
10 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 32 16 53.33% 9 30% 5 16.67% 0 0% 30
11 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 24 15 62.5% 5 20.83% 2 8.33% 2 8.33% 24
12 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 23 15 68.18% 5 22.73% 2 9.09% 0 0% 22
13 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 18 15 83.33% 2 11.11% 1 5.56% 0 0% 18
14 โรงเรียนบ้านรัตนะ 30 14 46.67% 6 20% 7 23.33% 3 10% 30
15 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 22 14 63.64% 5 22.73% 3 13.64% 0 0% 22
16 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 20 14 70% 5 25% 1 5% 0 0% 20
17 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 24 14 63.64% 4 18.18% 3 13.64% 1 4.55% 22
18 โรงเรียนบ้านโคกสูง 26 13 50% 5 19.23% 5 19.23% 3 11.54% 26
19 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 15 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
20 โรงเรียนบ้านเขาจาน 14 13 92.86% 0 0% 0 0% 1 7.14% 14
21 โรงเรียนวัดหนองติม 24 12 50% 7 29.17% 2 8.33% 3 12.5% 24
22 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 24 12 50% 6 25% 5 20.83% 1 4.17% 24
23 โรงเรียนบีกริม 15 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
24 โรงเรียนกรุงไทย 18 12 70.59% 2 11.76% 1 5.88% 2 11.76% 17
25 โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 17 11 64.71% 5 29.41% 1 5.88% 0 0% 17
26 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 14 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
27 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 14 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
28 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 16 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
29 โรงเรียนบ้านโคกไพล 21 10 47.62% 3 14.29% 6 28.57% 2 9.52% 21
30 โรงเรียนบ้านกะสัง 16 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
31 โรงเรียนวัดพุทธิสาร 14 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
32 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 14 9 64.29% 2 14.29% 3 21.43% 0 0% 14
33 โรงเรียนบ้านหนองบัว 16 8 50% 4 25% 4 25% 0 0% 16
34 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
35 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 13 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
36 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
37 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
38 โรงเรียนบ้านตะโก 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
39 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
40 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
41 โรงเรียนสระปทุม 21 7 33.33% 8 38.1% 4 19.05% 2 9.52% 21
42 โรงเรียนบ้านโป่งคอม 12 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 0 0% 12
43 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
44 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 11 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
45 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
46 โรงเรียนบ้านแส์ง 11 7 63.64% 1 9.09% 3 27.27% 0 0% 11
47 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 14 6 42.86% 7 50% 1 7.14% 0 0% 14
48 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 15 6 40% 5 33.33% 3 20% 1 6.67% 15
49 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 13 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
50 โรงเรียนพรพงษ์กุล 12 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
51 โรงเรียนบ้านหนองแวง 13 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
52 โรงเรียนบ้านทัพเซียม 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
53 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
54 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 17 5 29.41% 3 17.65% 5 29.41% 4 23.53% 17
55 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
56 โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
57 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
58 โรงเรียนบ้านพร้าว 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
59 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 13 4 33.33% 3 25% 4 33.33% 1 8.33% 12
60 โรงเรียนบ้านมะกอก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านโคคลาน 14 3 23.08% 6 46.15% 4 30.77% 0 0% 13
62 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 10 3 30% 6 60% 1 10% 0 0% 10
63 โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
64 โรงเรียนบ้านคลองหว้า 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
65 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านโคกแจง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านกุดหิน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
68 โรงเรียนบ้านวังรี 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
69 โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
71 โรงเรียนเมืองไผ่ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
72 โรงเรียนบ้านหนองแอก 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
73 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนวัดหนองม่วง 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
76 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 10 2 20% 3 30% 5 50% 0 0% 10
77 โรงเรียนบ้านโคก 9 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
78 โรงเรียนทับทิมสยาม 03 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
79 โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านโคกทหาร 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
81 โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
83 โรงเรียนบ้านทัพไทย 9 2 22.22% 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 9
84 โรงเรียนบ้านหนองมั่ง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
85 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
86 โรงเรียนบ้านโนน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านคลองวัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านตุ่น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 9 1 12.5% 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
92 โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านหนองจาน 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
95 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
96 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
97 โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
98 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
102 โรงเรียนบ้านหนองแสง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
103 โรงเรียนดาราสมุทร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านบ่้อหลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านโคกสะแบง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
108 โรงเรียนบ้านละลมติม 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านวังยาว 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านแสนสุข 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
112 โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว สาขาหนองหัวช้าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนอนุบรรพต 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านหนองยาง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านไทยสามารถ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
118 โรงเรียนศรีตาพระยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
119 โรงเรียนสมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านกุดม่วง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
121 โรงเรียนบ้านกุดแต้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
122 โรงเรียนบ้านสี่แยก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]