สรุปเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 34 11 4 2 49
2 บ้านหันทราย 32 1 2 1 35
3 ร่มเกล้า 30 15 7 8 52
4 พวงคราม 29 8 2 2 39
5 บ้านท่าเกวียน 27 24 11 2 62
6 อพป.คลองน้ำใส 25 16 4 3 45
7 บ้านเขาพรมสุวรรณ 23 11 3 1 37
8 บ้านหนองผักแว่น 20 9 6 3 35
9 บ้านโคกเพร็ก 19 7 4 4 30
10 บ้านนางามมิตรภาพที่ 131 16 9 5 0 30
11 ชุมชนบ้านแซร์ออ 15 5 2 2 22
12 อนุบาลศรีอรัญโญทัย 15 5 2 0 22
13 บ้านหนองเรือ 15 2 1 0 18
14 บ้านรัตนะ 14 6 7 3 27
15 สำเร็จวิทยา 14 5 3 0 22
16 บ้านบุกะสัง 14 5 1 0 20
17 บ้านโคกสามัคคี 14 4 3 1 21
18 บ้านโคกสูง 13 5 5 3 23
19 บ้านกุดเวียน 13 2 0 0 15
20 บ้านเขาจาน 13 0 0 1 13
21 วัดหนองติม 12 7 2 3 21
22 บ้านท่าข้าม 12 6 5 1 23
23 บีกริม 12 3 0 0 15
24 กรุงไทย 12 2 1 2 15
25 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 11 5 1 0 17
26 ประชาเกษตรพัฒนา 11 3 0 0 14
27 บ้านหนองสังข์ 11 2 1 0 14
28 อนุบาลตาพระยา 10 4 1 1 15
29 บ้านโคกไพล 10 3 6 2 19
30 บ้านกะสัง 10 3 2 1 15
31 วัดพุทธิสาร 9 4 0 1 13
32 บ้านห้วยชัน 9 2 3 0 14
33 บ้านหนองบัว 8 4 4 0 16
34 บ้านเหล่าอ้อย 8 3 0 1 11
35 ชุมชนบ้านหนองแวง 8 2 2 1 12
36 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 8 2 2 0 12
37 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง 8 2 1 1 11
38 บ้านตะโก 8 2 1 0 11
39 บ้านไทยสามัคคี 8 1 0 0 9
40 บ้านเนินผาสุก 8 0 0 0 8
41 สระปทุม 7 8 4 2 19
42 บ้านโป่งคอม 7 2 3 0 12
43 บ้านทับใหม่ 7 2 2 0 11
44 เทศบาลบ้านกิโลสอง 7 2 0 1 9
45 ช่องกุ่มวิทยา 7 2 0 0 9
46 บ้านแส์ง 7 1 3 0 11
47 บ้านหนองปรือ 6 7 1 0 14
48 นิคมสงเคราะห์ 2 6 5 3 1 14
49 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 6 4 2 1 12
50 พรพงษ์กุล 6 4 1 1 11
51 บ้านหนองแวง 6 3 1 0 10
52 บ้านหนองแข้ 6 1 1 0 8
53 บ้านทัพเซียม 6 1 1 0 8
54 บ้านใหม่ไทยพัฒนา 5 3 5 4 13
55 บ้านท่าช้าง 5 2 0 0 7
56 บ้านโนนหมากมุ่น 5 1 1 1 7
57 บ้านหนองเม็ก 5 1 0 1 6
58 บ้านพร้าว 5 0 0 1 5
59 เทศบาลชนะชัยศรี 4 3 4 1 11
60 บ้านมะกอก 4 1 0 0 5
61 บ้านโคคลาน 3 6 4 0 13
62 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 3 6 1 0 10
63 อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 3 3 2 1 8
64 บ้านคลองหว้า 3 2 3 0 8
65 บ้านเนินสะอาด 3 2 1 0 6
66 บ้านโคกแจง 3 2 1 0 6
67 บ้านวังรี 3 2 0 0 5
68 บ้านกุดหิน 3 2 0 0 5
69 บ้านโคกปราสาท 3 1 1 0 5
70 คลองยางนุสรณ์ 3 1 1 0 5
71 เมืองไผ่ 3 0 1 1 4
72 บ้านหนองแอก 3 0 0 1 3
73 บ้านหนองเสม็ด 3 0 0 0 3
74 บ้านเจริญสุข 3 0 0 0 3
75 วัดหนองม่วง 2 4 2 1 8
76 บ้านคลองมะนาว 2 3 5 0 10
77 บ้านโคก 2 3 3 0 8
78 ทับทิมสยาม 03 2 3 1 1 6
79 บ้านโนนผาสุก 2 3 1 0 6
80 บ้านโคกทหาร 2 2 2 0 6
81 บ้านบ่อนางชิง 2 2 1 0 5
82 บ้านจัดสรรสามัคคี 2 2 1 0 5
83 บ้านทัพไทย 2 1 4 2 7
84 บ้านหนองมั่ง 2 1 2 0 5
85 อนุบาลวัฒนานคร 2 0 2 1 4
86 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 2 0 1 0 3
87 บ้านโนน 2 0 1 0 3
88 บ้านคลองวัว 2 0 0 0 2
89 บ้านหนองผักบุ้ง 2 0 0 0 2
90 บ้านตุ่น 2 0 0 0 2
91 เพชรรัตนราชสุดา 1 5 1 1 7
92 สหัสหงษ์มหาคุณ 1 3 0 0 4
93 บ้านหนองน้ำใส 1 2 1 0 4
94 บ้านหนองจาน 1 1 2 1 4
95 บ้านซับใหญ่ 1 1 1 2 3
96 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 1 1 0 1 2
97 บ้านซับนกแก้ว 1 1 0 1 2
98 วัดห้วยเดื่อ 1 1 0 0 2
99 บ้านหนองตะเคียนบอน 1 1 0 0 2
100 บ้านหนองบัวสันติสุข 1 0 1 0 2
101 บ้านหนองแสง 1 0 0 1 1
102 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 1 0 0 1 1
103 ดาราสมุทร 1 0 0 0 1
104 บ้านหนองใหญ่ 1 0 0 0 1
105 บ้านบ่้อหลวง 1 0 0 0 1
106 บ้านโคกสะแบง 1 0 0 0 1
107 วัดสารคุณสโมสร 0 3 0 1 3
108 บ้านละลมติม 0 2 1 0 3
109 บ้านหนองหล่ม 0 1 2 0 3
110 บ้านวังยาว 0 1 1 0 2
111 บ้านแสนสุข 0 1 0 1 1
112 บ้านซับนกแก้ว สาขาหนองหัวช้าง 0 1 0 0 1
113 บ้านเขาน้อย 0 1 0 0 1
114 อนุบรรพต 0 1 0 0 1
115 บ้านหนองยาง 0 0 2 0 2
116 บ้านหนองหอย 0 0 1 0 1
117 บ้านไทยสามารถ 0 0 1 0 1
118 ศรีตาพระยา 0 0 1 0 1
119 สมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) 0 0 1 0 1
120 บ้านกุดม่วง 0 0 0 1 0
121 บ้านกุดแต้ 0 0 0 1 0
122 บ้านสี่แยก 0 0 0 1 0
รวม 795 341 193 85 1,414