สรุปเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 32 11 4 2 47
2 บ้านหันทราย 32 1 2 1 35
3 ร่มเกล้า 30 15 6 8 51
4 พวงคราม 29 8 2 2 39
5 บ้านท่าเกวียน 27 24 11 2 62
6 อพป.คลองน้ำใส 25 16 4 3 45
7 บ้านเขาพรมสุวรรณ 23 11 3 1 37
8 อนุบาลศรีอรัญโญทัย 15 4 2 0 21
9 บ้านนางามมิตรภาพที่ 131 14 9 5 0 28
10 บ้านหนองผักแว่น 14 8 4 3 26
11 บ้านโคกเพร็ก 14 6 3 3 23
12 สำเร็จวิทยา 14 5 3 0 22
13 ชุมชนบ้านแซร์ออ 14 5 2 2 21
14 บ้านโคกสามัคคี 14 4 3 1 21
15 บ้านหนองเรือ 14 2 1 0 17
16 บ้านกุดเวียน 13 2 0 0 15
17 บ้านรัตนะ 12 4 4 3 20
18 บ้านท่าข้าม 11 6 3 1 20
19 บ้านโคกสูง 11 3 5 3 19
20 ประชาเกษตรพัฒนา 11 3 0 0 14
21 บีกริม 11 3 0 0 14
22 บ้านเขาจาน 11 0 0 1 11
23 วัดหนองติม 10 6 2 3 18
24 บ้านโคกไพล 10 3 6 2 19
25 บ้านกะสัง 10 3 2 1 15
26 บ้านหนองสังข์ 9 2 1 0 12
27 บ้านหนองบัว 8 4 4 0 16
28 บ้านบุกะสัง 8 4 1 0 13
29 ชุมชนบ้านหนองแวง 8 2 2 1 12
30 วัดพุทธิสาร 8 2 0 1 10
31 สระปทุม 7 8 4 2 19
32 บ้านโป่งคอม 7 2 2 0 11
33 บ้านทับใหม่ 7 2 2 0 11
34 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 7 2 2 0 11
35 กรุงไทย 7 2 1 2 10
36 บ้านเหล่าอ้อย 7 2 0 1 9
37 เทศบาลบ้านกิโลสอง 7 2 0 1 9
38 บ้านหนองปรือ 6 7 1 0 14
39 พรพงษ์กุล 6 4 1 1 11
40 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 6 4 1 0 11
41 บ้านหนองแวง 6 3 1 0 10
42 บ้านห้วยชัน 6 2 3 0 11
43 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 6 2 1 1 9
44 ช่องกุ่มวิทยา 6 1 0 0 7
45 บ้านไทยสามัคคี 6 0 0 0 6
46 บ้านใหม่ไทยพัฒนา 5 3 5 4 13
47 อนุบาลตาพระยา 5 3 0 1 8
48 บ้านท่าช้าง 5 2 0 0 7
49 บ้านโนนหมากมุ่น 5 1 1 1 7
50 บ้านหนองเม็ก 5 1 0 1 6
51 บ้านตะโก 5 0 1 0 6
52 บ้านพร้าว 5 0 0 1 5
53 บ้านเนินผาสุก 5 0 0 0 5
54 เทศบาลชนะชัยศรี 4 3 4 1 11
55 นิคมสงเคราะห์ 2 4 3 1 1 8
56 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง 4 2 1 1 7
57 บ้านแส์ง 4 1 1 0 6
58 บ้านหนองแข้ 4 0 1 0 5
59 อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 3 3 2 1 8
60 บ้านคลองหว้า 3 2 3 0 8
61 บ้านโคคลาน 3 2 2 0 7
62 บ้านเนินสะอาด 3 2 1 0 6
63 บ้านกุดหิน 3 2 0 0 5
64 เมืองไผ่ 3 0 1 1 4
65 บ้านโคกแจง 3 0 1 0 4
66 บ้านหนองแอก 3 0 0 1 3
67 บ้านทัพเซียม 3 0 0 0 3
68 บ้านหนองเสม็ด 3 0 0 0 3
69 บ้านเจริญสุข 3 0 0 0 3
70 วัดหนองม่วง 2 4 2 1 8
71 บ้านคลองมะนาว 2 3 5 0 10
72 บ้านโนนผาสุก 2 3 1 0 6
73 บ้านโคกทหาร 2 2 2 0 6
74 บ้านบ่อนางชิง 2 2 1 0 5
75 บ้านจัดสรรสามัคคี 2 2 1 0 5
76 บ้านหนองมั่ง 2 1 1 0 4
77 บ้านมะกอก 2 1 0 0 3
78 บ้านโคกปราสาท 2 1 0 0 3
79 บ้านวังรี 2 1 0 0 3
80 อนุบาลวัฒนานคร 2 0 2 1 4
81 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 2 0 1 0 3
82 บ้านโนน 2 0 1 0 3
83 บ้านหนองผักบุ้ง 2 0 0 0 2
84 เพชรรัตนราชสุดา 1 5 1 1 7
85 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 1 3 1 0 5
86 สหัสหงษ์มหาคุณ 1 3 0 0 4
87 ทับทิมสยาม 03 1 2 1 1 4
88 บ้านหนองน้ำใส 1 2 1 0 4
89 บ้านซับใหญ่ 1 1 1 2 3
90 บ้านหนองจาน 1 1 1 1 3
91 คลองยางนุสรณ์ 1 1 1 0 3
92 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 1 1 0 1 2
93 บ้านซับนกแก้ว 1 1 0 1 2
94 วัดห้วยเดื่อ 1 1 0 0 2
95 บ้านหนองตะเคียนบอน 1 1 0 0 2
96 บ้านหนองบัวสันติสุข 1 0 1 0 2
97 บ้านหนองแสง 1 0 0 1 1
98 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 1 0 0 1 1
99 บ้านคลองวัว 1 0 0 0 1
100 บ้านโคก 1 0 0 0 1
101 ดาราสมุทร 1 0 0 0 1
102 บ้านหนองใหญ่ 1 0 0 0 1
103 บ้านบ่้อหลวง 1 0 0 0 1
104 บ้านโคกสะแบง 1 0 0 0 1
105 วัดสารคุณสโมสร 0 3 0 1 3
106 บ้านละลมติม 0 2 1 0 3
107 บ้านหนองหล่ม 0 1 2 0 3
108 บ้านวังยาว 0 1 1 0 2
109 บ้านแสนสุข 0 1 0 1 1
110 บ้านซับนกแก้ว สาขาหนองหัวช้าง 0 1 0 0 1
111 อนุบรรพต 0 1 0 0 1
112 บ้านทัพไทย 0 0 4 2 4
113 บ้านหนองยาง 0 0 2 0 2
114 บ้านหนองหอย 0 0 1 0 1
115 บ้านไทยสามารถ 0 0 1 0 1
116 ศรีตาพระยา 0 0 1 0 1
117 สมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) 0 0 1 0 1
118 บ้านกุดม่วง 0 0 0 1 0
119 บ้านกุดแต้ 0 0 0 1 0
120 บ้านสี่แยก 0 0 0 1 0
รวม 701 301 168 84 1,254