สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พวงคราม 15 4 4 23 29 8 2 2 39
2 บ้านหันทราย 11 7 8 26 32 1 2 1 35
3 บ้านหนองผักแว่น 10 7 5 22 20 9 6 3 35
4 ร่มเกล้า 9 9 7 25 30 15 7 8 52
5 อนุบาลศรีอรัญโญทัย 8 2 4 14 15 5 2 0 22
6 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 7 16 8 31 34 11 4 2 49
7 บ้านโคกเพร็ก 7 5 2 14 19 7 4 4 30
8 บ้านท่าเกวียน 6 11 11 28 27 24 11 2 62
9 อนุบาลตาพระยา 6 2 0 8 10 4 1 1 15
10 บ้านห้วยชัน 6 1 2 9 9 2 3 0 14
11 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง 6 1 1 8 8 2 1 1 11
12 บ้านไทยสามัคคี 6 0 0 6 8 1 0 0 9
13 ชุมชนบ้านแซร์ออ 5 9 3 17 15 5 2 2 22
14 อพป.คลองน้ำใส 5 6 4 15 25 16 4 3 45
15 บ้านบุกะสัง 5 4 3 12 14 5 1 0 20
16 บ้านกุดเวียน 5 3 4 12 13 2 0 0 15
17 บ้านนางามมิตรภาพที่ 131 5 3 3 11 16 9 5 0 30
18 บีกริม 5 3 1 9 12 3 0 0 15
19 บ้านโคกไพล 5 2 5 12 10 3 6 2 19
20 บ้านเขาจาน 5 2 3 10 13 0 0 1 13
21 กรุงไทย 5 2 2 9 12 2 1 2 15
22 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 5 1 2 8 11 5 1 0 17
23 ประชาเกษตรพัฒนา 5 1 1 7 11 3 0 0 14
24 บ้านหนองเรือ 4 6 2 12 15 2 1 0 18
25 วัดหนองติม 4 4 3 11 12 7 2 3 21
26 บ้านหนองสังข์ 4 3 0 7 11 2 1 0 14
27 บ้านหนองแข้ 4 1 0 5 6 1 1 0 8
28 บ้านเหล่าอ้อย 4 0 0 4 8 3 0 1 11
29 สำเร็จวิทยา 3 8 4 15 14 5 3 0 22
30 บ้านโคกสูง 3 4 3 10 13 5 5 3 23
31 บ้านท่าข้าม 3 2 4 9 12 6 5 1 23
32 พรพงษ์กุล 3 2 0 5 6 4 1 1 11
33 วัดพุทธิสาร 3 1 2 6 9 4 0 1 13
34 บ้านตะโก 3 1 1 5 8 2 1 0 11
35 บ้านโคกสามัคคี 2 2 3 7 14 4 3 1 21
36 ช่องกุ่มวิทยา 2 2 2 6 7 2 0 0 9
37 บ้านทัพเซียม 2 2 1 5 6 1 1 0 8
38 บ้านมะกอก 2 1 1 4 4 1 0 0 5
39 บ้านโป่งคอม 2 1 0 3 7 2 3 0 12
40 บ้านทับใหม่ 2 0 2 4 7 2 2 0 11
41 บ้านโคกปราสาท 2 0 1 3 3 1 1 0 5
42 คลองยางนุสรณ์ 2 0 0 2 3 1 1 0 5
43 บ้านเขาพรมสุวรรณ 1 8 6 15 23 11 3 1 37
44 บ้านรัตนะ 1 6 3 10 14 6 7 3 27
45 บ้านท่าช้าง 1 4 1 6 5 2 0 0 7
46 สระปทุม 1 3 5 9 7 8 4 2 19
47 บ้านโนนหมากมุ่น 1 2 3 6 5 1 1 1 7
48 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 1 2 2 5 8 2 2 0 12
49 เทศบาลบ้านกิโลสอง 1 2 2 5 7 2 0 1 9
50 บ้านแส์ง 1 2 1 4 7 1 3 0 11
51 บ้านเนินสะอาด 1 2 0 3 3 2 1 0 6
52 บ้านหนองแอก 1 2 0 3 3 0 0 1 3
53 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1 1 3 5 6 4 2 1 12
54 อนุบาลวัฒนานคร 1 1 0 2 2 0 2 1 4
55 บ้านหนองน้ำใส 1 1 0 2 1 2 1 0 4
56 บ้านเนินผาสุก 1 0 4 5 8 0 0 0 8
57 ชุมชนบ้านหนองแวง 1 0 2 3 8 2 2 1 12
58 บ้านหนองเสม็ด 1 0 2 3 3 0 0 0 3
59 บ้านใหม่ไทยพัฒนา 1 0 1 2 5 3 5 4 13
60 บ้านโคกแจง 1 0 1 2 3 2 1 0 6
61 บ้านโนนผาสุก 1 0 1 2 2 3 1 0 6
62 บ้านคลองวัว 1 0 1 2 2 0 0 0 2
63 ทับทิมสยาม 03 1 0 0 1 2 3 1 1 6
64 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 1 0 0 1 2 0 1 0 3
65 บ้านหนองผักบุ้ง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
66 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 1 0 0 1 1 1 0 1 2
67 บ้านหนองแวง 0 4 1 5 6 3 1 0 10
68 เทศบาลชนะชัยศรี 0 3 2 5 4 3 4 1 11
69 บ้านหนองบัว 0 2 4 6 8 4 4 0 16
70 บ้านหนองปรือ 0 2 3 5 6 7 1 0 14
71 นิคมสงเคราะห์ 2 0 2 2 4 6 5 3 1 14
72 บ้านกะสัง 0 2 1 3 10 3 2 1 15
73 บ้านหนองแสง 0 2 0 2 1 0 0 1 1
74 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 0 1 2 3 3 6 1 0 10
75 บ้านวังรี 0 1 2 3 3 2 0 0 5
76 เมืองไผ่ 0 1 2 3 3 0 1 1 4
77 วัดหนองม่วง 0 1 1 2 2 4 2 1 8
78 บ้านโคก 0 1 1 2 2 3 3 0 8
79 บ้านทัพไทย 0 1 1 2 2 1 4 2 7
80 เพชรรัตนราชสุดา 0 1 1 2 1 5 1 1 7
81 บ้านพร้าว 0 1 0 1 5 0 0 1 5
82 บ้านเจริญสุข 0 1 0 1 3 0 0 0 3
83 บ้านโคกทหาร 0 1 0 1 2 2 2 0 6
84 บ้านหนองมั่ง 0 1 0 1 2 1 2 0 5
85 บ้านตุ่น 0 1 0 1 2 0 0 0 2
86 สหัสหงษ์มหาคุณ 0 1 0 1 1 3 0 0 4
87 บ้านซับนกแก้ว 0 1 0 1 1 1 0 1 2
88 วัดห้วยเดื่อ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
89 บ้านโคคลาน 0 0 2 2 3 6 4 0 13
90 บ้านกุดหิน 0 0 2 2 3 2 0 0 5
91 บ้านคลองมะนาว 0 0 2 2 2 3 5 0 10
92 อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 0 0 1 1 3 3 2 1 8
93 บ้านบ่อนางชิง 0 0 1 1 2 2 1 0 5
94 บ้านโนน 0 0 1 1 2 0 1 0 3
95 บ้านซับใหญ่ 0 0 1 1 1 1 1 2 3
96 บ้านหนองตะเคียนบอน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
97 ดาราสมุทร 0 0 1 1 1 0 0 0 1
98 บ้านหนองใหญ่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
99 บ้านแสนสุข 0 0 1 1 0 1 0 1 1
100 บ้านหนองหอย 0 0 1 1 0 0 1 0 1
101 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 5 1 0 1 6
102 บ้านคลองหว้า 0 0 0 0 3 2 3 0 8
103 บ้านจัดสรรสามัคคี 0 0 0 0 2 2 1 0 5
104 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 1 1 2 1 4
105 บ้านหนองบัวสันติสุข 0 0 0 0 1 0 1 0 2
106 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
107 บ้านบ่้อหลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 บ้านโคกสะแบง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 วัดสารคุณสโมสร 0 0 0 0 0 3 0 1 3
110 บ้านละลมติม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
111 บ้านหนองหล่ม 0 0 0 0 0 1 2 0 3
112 บ้านวังยาว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
113 บ้านซับนกแก้ว สาขาหนองหัวช้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
114 บ้านเขาน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 อนุบรรพต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
117 บ้านไทยสามารถ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
118 ศรีตาพระยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
119 สมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
120 บ้านกุดม่วง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
121 บ้านกุดแต้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
122 บ้านสี่แยก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 230 209 188 627 795 341 193 85 1,329