สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พวงคราม 15 4 4 23 29 8 2 2 39
2 บ้านหันทราย 11 7 8 26 32 1 2 1 35
3 ร่มเกล้า 9 9 7 25 30 15 6 8 51
4 อนุบาลศรีอรัญโญทัย 8 2 4 14 15 4 2 0 21
5 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 6 15 8 29 32 11 4 2 47
6 บ้านท่าเกวียน 6 11 11 28 27 24 11 2 62
7 ชุมชนบ้านแซร์ออ 5 8 3 16 14 5 2 2 21
8 อพป.คลองน้ำใส 5 6 4 15 25 16 4 3 45
9 บ้านหนองผักแว่น 5 4 5 14 14 8 4 3 26
10 บ้านกุดเวียน 5 3 4 12 13 2 0 0 15
11 บ้านโคกไพล 5 2 5 12 10 3 6 2 19
12 ประชาเกษตรพัฒนา 5 1 1 7 11 3 0 0 14
13 บ้านเขาจาน 5 0 3 8 11 0 0 1 11
14 บ้านหนองเรือ 4 5 2 11 14 2 1 0 17
15 บีกริม 4 3 1 8 11 3 0 0 14
16 บ้านหนองสังข์ 4 2 0 6 9 2 1 0 12
17 บ้านห้วยชัน 4 1 1 6 6 2 3 0 11
18 บ้านไทยสามัคคี 4 0 0 4 6 0 0 0 6
19 สำเร็จวิทยา 3 8 4 15 14 5 3 0 22
20 วัดหนองติม 3 4 2 9 10 6 2 3 18
21 บ้านโคกเพร็ก 3 4 0 7 14 6 3 3 23
22 บ้านนางามมิตรภาพที่ 131 3 3 3 9 14 9 5 0 28
23 บ้านท่าข้าม 3 2 2 7 11 6 3 1 20
24 พรพงษ์กุล 3 2 0 5 6 4 1 1 11
25 บ้านบุกะสัง 3 1 2 6 8 4 1 0 13
26 วัดพุทธิสาร 3 1 2 6 8 2 0 1 10
27 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง 3 1 0 4 4 2 1 1 7
28 กรุงไทย 3 0 2 5 7 2 1 2 10
29 บ้านเหล่าอ้อย 3 0 0 3 7 2 0 1 9
30 บ้านโคกสูง 2 4 2 8 11 3 5 3 19
31 บ้านโคกสามัคคี 2 2 3 7 14 4 3 1 21
32 ช่องกุ่มวิทยา 2 2 2 6 6 1 0 0 7
33 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 2 1 1 4 6 4 1 0 11
34 บ้านโป่งคอม 2 1 0 3 7 2 2 0 11
35 อนุบาลตาพระยา 2 1 0 3 5 3 0 1 8
36 บ้านทับใหม่ 2 0 2 4 7 2 2 0 11
37 บ้านตะโก 2 0 0 2 5 0 1 0 6
38 บ้านเขาพรมสุวรรณ 1 8 6 15 23 11 3 1 37
39 บ้านรัตนะ 1 4 2 7 12 4 4 3 20
40 บ้านท่าช้าง 1 4 1 6 5 2 0 0 7
41 สระปทุม 1 3 5 9 7 8 4 2 19
42 บ้านโนนหมากมุ่น 1 2 3 6 5 1 1 1 7
43 เทศบาลบ้านกิโลสอง 1 2 2 5 7 2 0 1 9
44 บ้านเนินสะอาด 1 2 0 3 3 2 1 0 6
45 บ้านหนองแอก 1 2 0 3 3 0 0 1 3
46 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 1 1 2 4 7 2 2 0 11
47 บ้านทัพเซียม 1 1 1 3 3 0 0 0 3
48 บ้านหนองแข้ 1 1 0 2 4 0 1 0 5
49 บ้านมะกอก 1 1 0 2 2 1 0 0 3
50 อนุบาลวัฒนานคร 1 1 0 2 2 0 2 1 4
51 บ้านหนองน้ำใส 1 1 0 2 1 2 1 0 4
52 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1 0 3 4 6 2 1 1 9
53 ชุมชนบ้านหนองแวง 1 0 2 3 8 2 2 1 12
54 บ้านหนองเสม็ด 1 0 2 3 3 0 0 0 3
55 บ้านใหม่ไทยพัฒนา 1 0 1 2 5 3 5 4 13
56 บ้านโคกแจง 1 0 1 2 3 0 1 0 4
57 บ้านโนนผาสุก 1 0 1 2 2 3 1 0 6
58 บ้านโคกปราสาท 1 0 1 2 2 1 0 0 3
59 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 1 0 0 1 2 0 1 0 3
60 บ้านหนองผักบุ้ง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
61 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 1 0 0 1 1 1 0 1 2
62 บ้านคลองวัว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านหนองแวง 0 4 1 5 6 3 1 0 10
64 เทศบาลชนะชัยศรี 0 3 2 5 4 3 4 1 11
65 บ้านหนองบัว 0 2 4 6 8 4 4 0 16
66 บ้านหนองปรือ 0 2 3 5 6 7 1 0 14
67 บ้านกะสัง 0 2 1 3 10 3 2 1 15
68 บ้านหนองแสง 0 2 0 2 1 0 0 1 1
69 เมืองไผ่ 0 1 2 3 3 0 1 1 4
70 นิคมสงเคราะห์ 2 0 1 1 2 4 3 1 1 8
71 วัดหนองม่วง 0 1 1 2 2 4 2 1 8
72 เพชรรัตนราชสุดา 0 1 1 2 1 5 1 1 7
73 บ้านพร้าว 0 1 0 1 5 0 0 1 5
74 บ้านเจริญสุข 0 1 0 1 3 0 0 0 3
75 บ้านโคกทหาร 0 1 0 1 2 2 2 0 6
76 บ้านหนองมั่ง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
77 สหัสหงษ์มหาคุณ 0 1 0 1 1 3 0 0 4
78 บ้านซับนกแก้ว 0 1 0 1 1 1 0 1 2
79 วัดห้วยเดื่อ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
80 บ้านโคก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านเนินผาสุก 0 0 3 3 5 0 0 0 5
82 บ้านโคคลาน 0 0 2 2 3 2 2 0 7
83 บ้านกุดหิน 0 0 2 2 3 2 0 0 5
84 บ้านคลองมะนาว 0 0 2 2 2 3 5 0 10
85 บ้านวังรี 0 0 2 2 2 1 0 0 3
86 บ้านแส์ง 0 0 1 1 4 1 1 0 6
87 อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 0 0 1 1 3 3 2 1 8
88 บ้านบ่อนางชิง 0 0 1 1 2 2 1 0 5
89 บ้านโนน 0 0 1 1 2 0 1 0 3
90 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 0 0 1 1 1 3 1 0 5
91 บ้านซับใหญ่ 0 0 1 1 1 1 1 2 3
92 บ้านหนองตะเคียนบอน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
93 ดาราสมุทร 0 0 1 1 1 0 0 0 1
94 บ้านหนองใหญ่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
95 บ้านแสนสุข 0 0 1 1 0 1 0 1 1
96 บ้านทัพไทย 0 0 1 1 0 0 4 2 4
97 บ้านหนองหอย 0 0 1 1 0 0 1 0 1
98 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 5 1 0 1 6
99 บ้านคลองหว้า 0 0 0 0 3 2 3 0 8
100 บ้านจัดสรรสามัคคี 0 0 0 0 2 2 1 0 5
101 ทับทิมสยาม 03 0 0 0 0 1 2 1 1 4
102 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
103 คลองยางนุสรณ์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
104 บ้านหนองบัวสันติสุข 0 0 0 0 1 0 1 0 2
105 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
106 บ้านบ่้อหลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 บ้านโคกสะแบง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 วัดสารคุณสโมสร 0 0 0 0 0 3 0 1 3
109 บ้านละลมติม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
110 บ้านหนองหล่ม 0 0 0 0 0 1 2 0 3
111 บ้านวังยาว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
112 บ้านซับนกแก้ว สาขาหนองหัวช้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113 อนุบรรพต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
114 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
115 บ้านไทยสามารถ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
116 ศรีตาพระยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
117 สมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
118 บ้านกุดม่วง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
119 บ้านกุดแต้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
120 บ้านสี่แยก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 184 180 170 534 701 301 168 84 1,170