เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกสูง สพป. สระแก้ว เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ สพป. สระแก้ว เขต 2 76 เงิน 4
5 บ้านตะโก สพป. สระแก้ว เขต 2 76 เงิน 4
6 บ้านทัพไทย สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 6
7 ช่องกุ่มวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 74 เงิน 7
8 นิคมสงเคราะห์ 2 สพป. สระแก้ว เขต 2 68 ทองแดง 8
9 บ้านโคก สพป. สระแก้ว เขต 2 67 ทองแดง 9
10 บ้านโคคลาน สพป. สระแก้ว เขต 2 66 ทองแดง 10
11 บ้านรัตนะ สพป. สระแก้ว เขต 2 65 ทองแดง 11
12 บ้านทัพเซียม สพป. สระแก้ว เขต 2 64 ทองแดง 12
13 บ้านหนองมั่ง สพป. สระแก้ว เขต 2 61 ทองแดง 13
14 บ้านแส์ง สพป. สระแก้ว เขต 2 60 ทองแดง 14

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คลองยางนุสรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแข้ สพป. สระแก้ว เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ สพป. สระแก้ว เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทับทิมสยาม 03 สพป. สระแก้ว เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สพป. สระแก้ว เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทัพเซียม สพป. สระแก้ว เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเนินผาสุก สพป. สระแก้ว เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สพป. สระแก้ว เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองเรือ สพป. สระแก้ว เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สพป. สระแก้ว เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสูง สพป. สระแก้ว เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองสังข์ สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สพป. สระแก้ว เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ช่องกุ่มวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 83 ทอง 4
5 วัดพุทธิสาร สพป. สระแก้ว เขต 2 82 ทอง 5

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไทยสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกสูง สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง 4
5 บ้านทัพเซียม สพป. สระแก้ว เขต 2 88 ทอง 5
6 กรุงไทย สพป. สระแก้ว เขต 2 87 ทอง 6
7 บ้านเนินผาสุก สพป. สระแก้ว เขต 2 86 ทอง 7
8 บ้านทัพไทย สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง 8
9 บ้านโคคลาน สพป. สระแก้ว เขต 2 79 เงิน 9
10 บ้านโคกแจง สพป. สระแก้ว เขต 2 78 เงิน 10
11 อนุบาลตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต 2 77 เงิน 11
12 บ้านรัตนะ สพป. สระแก้ว เขต 2 76 เงิน 12
13 บ้านเขาน้อย สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 13
14 วัดพุทธิสาร สพป. สระแก้ว เขต 2 74 เงิน 14
15 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ สพป. สระแก้ว เขต 2 73 เงิน 15
16 บ้านโคก สพป. สระแก้ว เขต 2 69 ทองแดง 16
17 นิคมสงเคราะห์ 2 สพป. สระแก้ว เขต 2 68 ทองแดง 17
18 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร สพป. สระแก้ว เขต 2 67 ทองแดง 18

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านแซร์ออ สพป. สระแก้ว เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมะกอก สพป. สระแก้ว เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิคมสงเคราะห์ 2 สพป. สระแก้ว เขต 2 79 เงิน 4
5 อนุบาลศรีอรัญโญทัย สพป. สระแก้ว เขต 2 78 เงิน 5

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 74 เงิน ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กรุงไทย สพป. สระแก้ว เขต 2 93.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านรัตนะ สพป. สระแก้ว เขต 2 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ สพป. สระแก้ว เขต 2 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองสังข์ สพป. สระแก้ว เขต 2 83.25 ทอง 4
5 บ้านโคก สพป. สระแก้ว เขต 2 72 เงิน 5
6 บ้านโคคลาน สพป. สระแก้ว เขต 2 70.75 เงิน 6

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแส์ง สพป. สระแก้ว เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร สพป. สระแก้ว เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแข้ สพป. สระแก้ว เขต 2 78 เงิน ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กรุงไทย สพป. สระแก้ว เขต 2 85.66 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมสงเคราะห์ 2 สพป. สระแก้ว เขต 2 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตะโก สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ สพป. สระแก้ว เขต 2 77.75 เงิน 4
5 บ้านโคก สพป. สระแก้ว เขต 2 76 เงิน 5
6 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร สพป. สระแก้ว เขต 2 74.75 เงิน 6
7 วัดหนองติม สพป. สระแก้ว เขต 2 74.5 เงิน 7
8 บ้านโคกปราสาท สพป. สระแก้ว เขต 2 65.5 ทองแดง 8
9 บ้านรัตนะ สพป. สระแก้ว เขต 2 60 ทองแดง 9
10 บ้านโคคลาน สพป. สระแก้ว เขต 2 60 ทองแดง 9

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง สพป. สระแก้ว เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะโก สพป. สระแก้ว เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บีกริม สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแส์ง สพป. สระแก้ว เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไทยสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 กรุงไทย สพป. สระแก้ว เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 43 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเนินผาสุก สพป. สระแก้ว เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยชัน สพป. สระแก้ว เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกปราสาท สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านรัตนะ สพป. สระแก้ว เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกแจง สพป. สระแก้ว เขต 2 76 เงิน 4
5 บ้านวังรี สพป. สระแก้ว เขต 2 74 เงิน 5
6 บ้านโคคลาน สพป. สระแก้ว เขต 2 73 เงิน 6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 86.2 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 84.88 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต 2 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 87.6 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 91.8 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทัพเซียม สพป. สระแก้ว เขต 2 88.6 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังรี สพป. สระแก้ว เขต 2 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองติม สพป. สระแก้ว เขต 2 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะกอก สพป. สระแก้ว เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ