กำหนดแข่งขันงานทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มเครือข่าย
กลุ่มไตรมิตร               13 - 16       กันยายน 2556
กลุ่มพระยา                  26 - 27      กันยายน 2556
กลุ่มนครธรรม              30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556
กลุมนครินทร์               3 - 4          ตุลาคม  2556
กลุ่มทัพบดินทร์           3 - 4          ตุลาคม 2556
กลุ่มเทวาธิราช            6 - 7          ตุลาคม  2556
กลุ่มอาคเนย์                7 - 9          ตุลาคม 2556
กลุ่มตะวันบูรพา            8 - 9          ตุลาคม 2556
วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 11:11 น.