สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐพล  นามพูน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พรหมลักษณ์
3. เด็กชายยศกร  พันธิ์ประสิทธิเวช
 
1. นายชนาธิป  จันทร์เทศ
2. นายแสงเพ็ชร  มั่นคง