สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนผาสุก สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศิรินภา  คำวิจิตร
2. เด็กหญิงสริตา  เวชบุญ
 
1. นางกัญญา  ปะนามะทัง
2. นางจันทรา  ปินะโพธิ์