สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายจอพอล  แลลลี่
2. เด็กชายยุทธภูมิ  รบไพรินทร์
 
1. นางสาวจิตต์ละออ  หาญประสพ
2. นายวิศาล  สมบูรณ์พงษ์