สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองหว้า สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายอุดมศักดิ์   กลิ่นหอม
2. เด็กชายเนติพงษ์   เหมาะสมาน
 
1. นางสาวคนิอร   ปะนาตัง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กชายนนทวัฒน์   อาจวงษา
 
1. นางสาวกาญจนา   ชำนาญกิจ