สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุมิตรา   ถาวรวัน
2. เด็กหญิงสุวิญชา   ถาวรชน
 
1. นางสิริลักษณ์   ประดุจพรม
 
2 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77.6 เงิน 4 1. นางสาวนิสา   ถาวรพา
2. เด็กหญิงสุพัตรา   จำปานวน
 
1. นางศิรินทิพย์    ศิริสมบูรณ์