สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกชมน  เหล่าโอก
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวชลดา  เชื้อดี
2. นางบุญน้อม  บุญธรรม