สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายสรสิทธิ์  โคกสำโรง
2. เด็กชายอนุชิต  ตันทิพย์
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญพานิชย์
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  ดวงอาจ