สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดแต้ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธีรเดชธาดา   อารมณ์ดี
2. เด็กชายสุทธินันท์    ใจใส
 
1. นางพัชรี   คงโนนกอก
2. นางวาสนา   บุญมาเครือ