สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายมนัญชัย   ประสมบัติ
2. เด็กชายอนุวัฒน์   ภูครบุรี
 
1. นายปรีชา   บุญอุไร
2. นายสุนทร  คำคง