สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสะแบง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงขวัญพร  เพ็ชรสมบูรณ์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์    มีเงิน
3. เด็กหญิงอิงอร   หุ่นประการ
 
1. นางสุมิตรา   ออกเอก